Politiattest - siste frist for å levere

Absolutt siste frist for å levere politiattest for studenter som skal følge undervisning høsten 2019 er:

-onsdag 28. august før praksis for MED1100-studenter

-innen du starter klinisk undervisning for andre semestre

For studenter som ikke følger undervisning høsten 2019 er fristen 1. september.

Publisert 21. nov. 2017 13:54 - Sist endret 4. mars 2019 15:16