Politiattest - siste frist for å levere

Absolutt siste frist for å levere politiattest for studenter som skal følge undervisning dette semesteret er:

-onsdag 23. januar før praksis for MED1100-studenter

-innen du starter klinisk undervisning for andre semestre

For studenter som ikke følger undervisning våren 2019 er fristen 1. februar

Publisert 21. nov. 2017 13:54 - Sist endret 13. des. 2018 17:54