Program for studiestart

Velkommen til studiestart høst 2019! Merk at velkomstmøtet første dagen er obligatorisk. Ved opptak til medisin start vår, er det studiestart først i januar 2020. Studiestarten på medisin foregår på Domus Medica, campus Gaustad.

Se også nyttig informasjon og lenker for nye studenter.

Velkommen til oss!