Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger for Modul 1

Her finner du tidligere oppgaver og sensorveiledninger til ordinær- og kontinuasjonseksamener i emnene MED1100/OD1100/ERN1100.

For den ordinære skriftlige digitale eksamen publiseres ca 20 prosent av oppgavesettet.

Vær oppmerksom på at eldre eksamensoppgaver og sensorveiledninger kan være faglig utdaterte.

Oppgaver fra siste tre år

Alle tilgjengelige oppgaver

 
Publisert 10. mai 2016 15:22 - Sist endret 8. apr. 2019 13:33