Studentmedvirkning fra start for UiO Campus sør

Prosessen med å etablere en ekstern campus på Sørlandet i samarbeid med Sørlandet sykehus HF har vært lang. Endelig er vedtaket avgjort og informasjonen er klar for å deles.

To studenter går sammen

Foto: Lars Kristian Singelstad, SSHF

Elin Olaug Rosvold er prodekan for medisinstudiet. Hun er glad for at vi kan gå ut med viktig informasjon til alle studentene, og spesielt de kullene som får tilbudet.
– Når studentene er tilbake i august settes det opp informasjonsmøter fra høsten.

Allerede nå kan du som skal begynne på modul 4 til høsten vurdere om modul 6 skal tas på Sørlandet. Ti studenter vil få mulighet til å få undervisning og klinisk praksis på Sørlandet sykehus HF.

Studentene vil få god tid til å bestemme seg

I mellomtiden har medisinstudentene på UiO vært godt representert og involvert gjennom prosessen. I styringsgruppen sitter Katarina Johansen som studentrepresentant.

Hun ble for godt over et år siden kontaktet som representant for MFU, og ble bedt om innspill. Hun har hele veien delt fra studentperspektivet. Siden har Johansen vært i tett dialog om prosjektet som snart skal gå over i drift.

Ung dame smiler
Katarina Johansen er studentrepresentant i styringsgruppen. Foto: Privat.

I tillegg har det vært en høring med studentene hvor både MFU, MSU og studentrepresentantene for Campus Sør har vært involvert. Katarina påpeker at det er viktig at studentene er inkludert i en høring.

– Studentmedvirkning er viktig, for på den måten kan vi belyse hvilke saker som er viktige for oss studenter, og samarbeide om gode løsninger for studentene. 

Undervisning og godt samhold viktig

UiO har god erfaring med praksis på Sørlandet gjennom praksis i modul 5, 7 og 8. Underveis i prosjektet har Katarina selv gjennomført modul 5 og 7 praksis ved Sørlandet sykehus, og videre forhørt seg med andre medstudenter om hvilke erfaringer de har med praksisen sin.

Hun har også kontaktet studentrepresentanter fra LINK, Finnmarksmodellen og Bodøpakken.

– Den viktigste erfaringsoverføringen er det sosiale aspektet med at studentene trenger en sosial arena og at det må tilrettelegges for andre studieaktiviteter som foreningsarbeid og mentorarbeid. Flere oppgir å være fornøyde med undervisningskvaliteten i distriktet, spesielt der man har hatt veiledere som har fulgt studentene tett opp. 

Medisinstudenter med i prosjektgruppen

I prosjektgruppen har medisinstudentene Mia Elida Ersdal og Knut M. Ruud vært delaktige hele veien.

Ung student i sykehusklær
Mia Elida Ersdal er studentrepresentant i posjektgruppen. Foto: Privat.

– Vi har vært med for å understreke hva som er nødvendig for at studiesituasjonen skal fungere optimalt. Vi har følt oss velkomne og verdsatt i prosjektgruppen. Som studentrepresentanter har vi fått komme med mange innspill, og blitt kontaktet for ekstra møter om saker der UiO Campus sør ville ha mer detaljerte råd. 

Mia mener UiO Campus sør virker spennende. – Vi tror det kan bli et sted studentene vil få tett oppfølging og veiledning. Det er bra av UiO å tenke nytt og åpne for noen endringer i timeplanen. Kanskje kan man også prøve ut nye undervisningsformer, sier hun.

– Jeg har følt meg inkludert og at prosjektleder Øyvind Holme har vært interessert i våre tanker og syn. Det er krevende å starte opp et nytt undervisningssted, og det tar tid å finne den løsningen som er mest optimal. Med gode diskusjoner og innspill fra alle relevante parter har vi kommet langt, sier Mia.

I disse dager planlegges undervisningen fremover, og ansettelse av 
kontaktpersoner på Sørlandet som skal være synlige og tilgjengelige for studentene. Når det gjelder reisevei til Arendal og Flekkefjord diskuteres det ulike løsninger med overnattingsmuligheter.

Tror jeg kan bli en bedre lege

Knut Magnus Ruud er på modul 7 og for tiden i fordypningspraksis på Sørlandet sykehus.

– Jeg merker at sykehusene ikke er bortskjemte med studenter. Vi er veldig velkomne og det er mindre forhold her. Så vi står fritt til å henge med på det vi vil, uansett tidspunkt. Her er det mer klinikk og mer «hands on» i forhold til Oslo. Det er dyktige folk her med kompetansen på plass, sier han.

Ung mann smiler i sykehusklær
Knut Magnus Ruud er studentrepresentant i prosjektgruppen. Foto: Privat.

– Her er det mer klinikk og mer «hands on» enn det er Oslo.

Forholdet mellom forelesere og klinikk blir ganske likt som Oslo, men ute i klinikk har du flere lærere per student. Knut forteller at akkurat nå er de åtte stykker som er i Kristiansand og åtte som er i Arendal. Siden han pendler, har han fått tilbud om å bo i sykehusleiligheten. 

– Det som er fint, er at alle kjenner til hverandre. Samholdet er bra, og vi hadde felles 17. mai feiring, sier Knut.

Fordelene for studentene med UiO Campus sør er å komme tettere på klinikk og andre kollegaer. Og ikke minst kanskje ha muligheter videre etter studiet slik distriktene håper på - nemlig at studentene trives så godt at de blir igjen.

Av Christina Heesch
Publisert 12. juni 2022 13:52 - Sist endret 13. juni 2022 14:00