Aktuelle saker

Bildet viser flere rekker med mennesker som står i en trapp
Publisert 19. okt. 2021 09:26

Ti studenter fra UiO kan tilbringe to år av medisinstudiet på Sørlandet. Nylig dro fakultetsledelsen til Sørlandet sykehus for samtaler og omvisning.

Kvinnelig overlege foran sykehus med veggmaleri
Publisert 12. okt. 2020 11:09

Sikre deg en av de 11 plassene Sørlandet sykehus tilbyr og få praktisk erfaring innen fødselshjelp og kvinnesykdommer, nevrologi, øre-nese-hals, eller pediatri.