Gruppefordeling og undervisningssteder

Alle universitetssykehus (Ahus og OUS) benyttes i undervisningen.

Studentene må selv dekke reiseutgiftene til de ulike undervisningsstedene.

 

Publisert 22. mai 2014 14:43 - Sist endret 20. juni 2014 07:43