Studentsamtaler i pbl-undervisning

Samtalen har en ren veiledningsfunksjon, ingen kontrollfunksjon, og bør foregå omtrent midtveis i veiledningsperioden.

Rammer

Samtalen skal vanligvis være på ca. 20 minutter og foregå mellom hver student og pbl-veileder. Den er en rettighet og en plikt for begge parter. Nærmere avtale om tidspunkt må gjøres mellom veilederne og den enkelte studenten i gruppen.

Innhold og gjennomføring

Samtalen skal dreie seg om gjensidige tilbakemeldinger om rolle og funksjon i pbl-gruppen. Det må være åpning for at spørsmål og problemer av mer personlig art kan tas opp i samtalen, uten at dette oppfattes som et obligatorisk tema for drøftingen. Veileder må vurdere om kritikk av semesteret er av en slik art at den bør bringes videre til semesterledelsen med tanke på eventuelle tiltak.

Publisert 19. mai 2014 19:37