Buenos Aires, Argentina

"Jeg anbefaler på det sterkeste å bo sammen med argentinere og bli kjent med de i klassen, både for å bli bedre kjent med kulturen, men også for å praktisere språket."

Navn: Hilde Ørbo

Sted: Buenos Aires, Argentina

Semester: 9. Semester, høst 2015

Semesterstart: 3/08/15

Semesterslutt: 15/12/15

Studieopplegg og eksamen

Gynekologi (Hospital de Clinicas)

Tid:

5 uker

Gruppestørrelse:

15

Undervisning:

Vi hadde undervisning fra kl. 8:30 til kl. 12:00 hver dag. Undervisningen vi hadde i gynekologi var mindre god enn den vi fikk i de andre fagene i løpet av semesteret, ettersom forlesningene ofte var mye mer fokusert på detaljert patologi enn å lære oss selve klinikken. I tillegg delte ikke foreleserne ut power point-presentasjoner, slik at man måtte få det med seg når det ble sagt i timen. Boka som var på pensum, som var skrevet av foreleserne, var ikke særlig god, men siden eksamen var basert på denne boka måtte vi bruke denne for å lese til eksamen. Alle tok notater for hånd og foreleserne tok lite hensyn til at vi var to utvekslingsstudenter i klassen.

Praksis:

Rundt fire dager i uka hadde vi praksis i 1,5 timer, som stort sett gikk ut på at en gruppe studenter så på legens konsultasjon og eventuelt også undersøkelse av pasienten. Vi ble sendt til ulike avdelinger som fertilitetsklinikken, vulva- og cervixpatologi i løpet av disse praksistimene. Vi ble i starten fortalt at vi skulle gjøre fem gynekologiske undersøkelser før vi var ferdige, men endte opp med å ikke få gjort noen i løpet av de fem ukene vi hadde gynekologi.

Eksamen:

En deleksamen i 3 uke, 1 deleksamen (to dager før eksamen) og 1 eksamen i uke 5. De to deleksamenene er multiple choice, som i seg selv er veldig vanskelig når du akkurat har kommet til Argentina og må ta eksamen på spansk. Det resulterte i stryk på første eksamen, men herfra gikk det fint på resten av eksamenene. Slutteksamen er muntlig med en professor, der du får spesifikke spørsmål om ulike tilstander og behandling av disse.

Obstretikk (Santojani)

Tid:

5 uker

Gruppestørrelse:

7

Undervisning:

08:30-12:00 (11:00)

Her var det enda større variasjon i når underviserne kom enn i gynekologi, noen ganger kunne de komme mer enn 1 time forsinket. Da kunne man gå i akuttmottaket og kanskje være så heldig å få med seg en fødsel. Vi fikk være igjen på føden så lenge vi ville, og jeg fikk i løpet av oppholdet sett en haug med fødsler, både normale og unormale. Undervisningen var god og vi fikk tilgang til alle presentasjonene underveis i kurset. Siden to av de syv elevene i klassen var utvekslingsstudneter tok de hensyn til oss på en helt annen måte og vi ble flinkere til å stille spørsmål underveis i timen.

Praksis:

Vi ble oppfordret til å gå i mottak og på føden hver dag, og dette kunne vi nok gjort i enda større grad enn det vi gjorde. Men jeg følte at jeg fikk gjort litt og sett veldig mye i løpet av disse fem ukene. Hvis jeg skal gi et råd, så er det å være igjen hver eneste dag fordi de legene som jobber der er veldig interesserte i å lære bort. I tillegg har de et høyt antall fødsler på sykehuset og mange komplikasjoner som man aldri ville hatt sjans til å se i Norge.

Eksamen:

1 deleksamenl (uke 3) som var skriflig. skriftlig

1 eksamen (uke 5)som var muntlig

Deleksamen var en skriftlig eksamen som vi ikke visste at var skriftlig før vi møtte opp samme dag (vi ble fortalt at det kulle være en multiple choice og deretter en muntlig klinisk eksamen), men vi fikk i hvert fall tre caser som vi skulle skrive utredning, diff.diagnoser og behandling på. Vi fikk høre at alle bestod på disse. Slutteksamen var muntlig med en professor. De var veldig opptatt at at vi hadde fått med oss det viktigste (altså klinikken og hovedtrekk for behandling og oppfølging). Alt i alt var vi veldig fornøyde med obstetrikkundervisningen.

Pediatri (Hospital de Niños Richardo Gutierrez)

Tid:

10 uker (eller i realiteten ble det vel 9 uker og 2 dager, men dette kan kanskje variere fra semester til semester)

Gruppestørrelse:

15

Undervisning:

I pediatri hadde vi undervisning fra kl.08 til kl.13.30 hver dag, med en debbel forelesning på starten og slutten av dagen. Undervisningen her var veldig god, og fokuserte mye på klinikk og symptomer. Vi hadde eksempelvis forelesninger som «Barn med dyspné» og «Barn med hematuri», fremfor å ha en egen forelesning om hver tilstand som kan forårsake denne klinikken. Samme fokus hadde de på eksamen, selv om dette er vanskelig å få det til på en skriftlig multiple choice.

Praksis:

Vi hadde praksis hver dag mellom forelesningene. Da ble vi enten sendt til mottaket, «Helsestasjonen» eller til sengepost med inneliggende kirurgiske eller indremedisinske pasienter. I den grad det var mulig gikk vi enten med legen og undersøkte pasienter, eller så ble vi som studenter bedt om å foreta undersøkelsen alene. Mot slutten hadde vi en time med ansvarlig lege, der vi diskuterte casene vi hadde sett. Det var gjerne en eller to studenter som la frem en pasient. Vi fikk vente med dette til circa halvveis inn i kurset, men de argentinske var veldig ivrige på å få presentert pasienter, så du måtte ikke gjøre det hvis du ikke ville.

Eksamen:

2 eksamener.

En i uke 5 og en i uke 9.

Multiple choice, med tre caser med seks til åtte spørsmål på hver case. Hvert spørsmål har ti alternativer, der tre er de «mest riktige» og to til tre er såkalte «killers», der hele spørsmålet blir annulert hvis du krysser en av disse. Vi knakk til slutt koden med å løse gamle eksamensoppgaver, slik at man kunne øve seg på systemet de brukte. Hvis man stryker må man konte den påfølgende uken, men de var åpne om at det var uproblematisk hvis man måtte gjøre dette.

Kull/gruppestørrelse

Varierte fra syv i obstetrikk til 17 i pediatri.

Oppfølging fra lokale studieveiledere etc

Den beste oppfølgingen fikk vi faktisk i gynekologi der vi hadde én time i hver tirsdag med en av underviserne der vi kunne stille spørsmål. I obstetrikk hadde vi så liten klasse at det var mye lettere å spørre og få svar underveis i undervisningen, men også etter timen var ferdig. I pediatri hadde vi grupper på seks – syv personer, der vi gikk gjennom en case, men også kunne stille eventuelle spørsmål. 

Språk

Jeg hadde hatt spansk på videregående og tatt et semester med spansk for seks år siden i Buenos Aires, da jeg kom til Argentina høsten 2015. Med andre ord var jeg ganske rusten og hadde problemer i starten med å henge med i forelesninger og med å få lest pensum på spansk. Jeg tok spansktimer ved siden av studiene to ganger i uka, så det følte jeg at hjalp meg mye. Skolen jeg tok timer på het Academia Buenos Aires og lå sentralt til ved Plaza de Mayo.

Bolig

Jeg bodde sammen med en argentisk jente som leide ut et rom i leiligheten sin. Denne fant jeg gjennom en nettside som het compartodepto.com, der mange argentinere legger ut annonser. Det hjalp meg utrolig mye både språklig og sosialt å bo med en argentiner, da jeg ble kjent med både henne og de argentinske vennene hennes.

Sosiale forhold

Jeg hadde en del venner i Buenos Aires fra oppholdet mitt seks år tidligere, som hjalp meg å bli kjent med nye mennesker. Siden vi byttet klasse tre ganger (fem uker med gynekologi, fem uker med obstetrikk og ti uker med pediatri) var det vanskelig å få et klassemiljø. I tillegg holder de andre studentene gjerne på med flere fag samtidig slik at de har lite fritid. Men vi ble også kjent med enkelte i klassene våre. Særlig i pediatri, der vi hadde samme klasse i ti uker var det lettere å bli kjent med de andre studentene. Jeg anbefaler på det sterkeste å bo sammen med argentinere og bli kjent med de i klassen, både for å bli bedre kjent med kulturen, men også for å praktisere språket. 

Fritid

I løpet av gynekologi og obstetrikk ble det relativt lite reising, fordi vi hadde eksamener fortløpende og det var mye nytt å sette seg inn i. Men vi fikk en langhelg i måneden på grunn av nasjonale fridager og da fikk vi reist til Cordoba, Patagonia og Uruguay. Jeg tok også noen dager fri for å dra til Brasil. I hvert fag kunne vi ha 20 prosent fravær, så det var mulig å få reist litt underveis i semesteret. Videre anbefales det å reise etter man er ferdig med de siste eksamenene i pediatri. Selv dro jeg til Colombia og Cuba der spansknivået jeg hadde opparbeidet meg kom godt med. Videre er det en haug med restauranter og kafeer som man kan besøke. Frem til desember 2015 hadde Buenos Aires særdeles mange gratis konserter og festivaler som gjorde at det nesten alltid var noe å foreta seg.

Diverse/Tips

Sikkerhet:

Buenos Aires er som storbyer flest der man skal passe seg og ikke gå alene i ukjente områder sent på kvelden. Områder som er greie å bo i med tanke på sikkerhet er Recoleta og Palermo. Det er greit å gå sammen med noen, ta taxi eller buss hvis du skal noe sted på kvelden eller hjem på natta. Man må passe seg for lommetyver ved å alltid passe på veske og jakkelommer. Særlig på t-banen og bussen kan dette være et problem.

Visum:

Visumprosessen er til tider frustrerende, men det er like greit å få det unnagjort tidlig i semesteret slik at man slipper å tenke på det resten av tiden. Ta med norsk fødselsattest på flere språk. Vi fikk først beskjed om at vi måtte oversette denne, men det var ikke riktig. Deretter trenger du bekreftelse fra universitetet i Buenos Aires om at du studerer der, argentinsk politiattest, så attest på at du bor der du bor (denne får du på den nærmeste politistasjonen), deretter kan du oppsøke migrasjonskontoret der du faktisk søker om visum. Her er det viktig å ha med seg alle disse papirene, passfoto og kopi av alle sidene i passet (ja, også de blanke sidene). Det er viktig å understreke at vi ikke måtte få innvilget dette visumet, men vi måtte få søkt om det for at universitetet der nede skulle godkjenne oss som studenter. Totalt kostet det 600 pesos.

 

 

Publisert 5. feb. 2016 10:17 - Sist endret 4. apr. 2019 13:01