Buenos Aires, Argentina

"Det har vært et utrolig lærerikt og minneverdig halvår i Argentina. Vi har hatt muligheten til å gjøre et dypdykk i en annen kultur, fått oss venner på andre siden av kloden og ikke minst opplevd en helt annen måte å organisere et helsevesen på. Ved å sette det norske helsevesenet i perspektiv er dette en god erfaring å ha med seg videre." - 5 studenter fra med.fak. på UiO reflekterer over sitt opphold i Argentina.

Navn:

Ragnhild Helen Austad r.h.austad@studmed.uio.no

Audun Einarson Aarli Audunea@uio.no

Mathias Øie Kolden Mathias-kolden@hotmail.com

Lise Wessel Larsen lise_wl@hotmail.com

Lars Christian Moen larschristianmoen@gmail.com

Semester: Vår 2019

Semesterstart: 11.03.2019

Semesterslutt: 02.08.2019

Studieopplegg

Vi var en stor gjeng på utveksling i Buenos Aires våren 2019; fem studenter fra universitetet i Oslo og tre fra universitetet i Bergen. Vi ble delt i to grupper som hadde fagene i forskjellig rekkefølge.

Tre studenter fra UiO hadde pediatri fra mars til slutten av mai, obstetrikk i juni og gynekologi i juli. De to andre fra UiO sammen med de tre fra UiB hadde gynekologi i mars, obstetrikk i april og pediatri fra mai til slutten av juli.

De argentinske studentene kan i stor grad velge hvilken rekkefølge og ved hvilke sykehus de vil studere de kliniske fagene, noe som gjør at klassesammensettingen er forskjellig i hvert fag. Det gjorde at vi ikke nødvendigvis var de “nye” på kullet, det var ofte sånn at argentinerne heller ikke nødvendigvis kjente så mange. 

Pediatri (Hospital de niños Gutierrez)

Gruppestørrelse: Ca 30 studenter. Dette er faget hvor man har best mulighet til å bli kjent med de andre studentene på grunn av at kurset varer 9 uker og at man følger den samme smågruppen i praksis.

Sykehuset: Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez er kjent for å ha god undervisning med mye praksis og vanskelige eksamener. Studentene blir derfor godt forberedt til den siste eksamenen i pediatri som er felles for alle studentene som tar pediatri på ulike sykehus. Derfor er Hospital Gutierrez det mest populære sykehuset blant de argentinske studentene. Beliggenheten er sentralt i Buenos Aires omtrent 15 minutters gange unna Hospital de Clinicas. Legene var flinke og pasientene virket å være fornøyde. De fleste av oss syntes at pediatri var det beste både faglig og sosialt. Sykehuset hadde grei standard.

Studieopplegg

Vi startet hver morgen kl 08:00 med en forelesning på 1,5 time. Vi hadde deretter praksis fra 09:30-12:00. Siste forelesning var som regel fra 12:00-13:30, men kunne vare en halvtime lengre eller kortere. Forelesningene og praksisen starter stort sett på tiden og vi ble godt fulgt opp. Plan for forelesningene ble hengt opp hver fredag uken før forelesningene startet. Vi hadde møte med professoren (Dr. Jorge for den første puljen og dr. Andermann for den andre puljen) som hadde ansvar for oss en gang i uka. Dette møtet var ofte når vi egentlig skulle ha praksis og vi kunne her ta opp ting vi lurte på, gi tilbakemeldinger eller bare prate om løst og fast. Praksisen var lagt opp med ⅓ på consultorio externo (poliklinikk), ⅓ på sala (sengepost) og ⅓ på niño sano (helsekontroll av friske barn). Vi norske ble fordelt på ulike smågrupper slik at vi skulle bli bedre kjent med de andre studentene. Dette var vi fornøyd med da vi alle ble tatt godt imot av hver våre smågrupper.  Alle fikk tildelt en obligatorisk dag i ‘’Guardia’’ (legevakten/akuttmottaket) og Hospital Trinidad sin nyfødtavdeling (et privat sykehus der man fikk se og undersøke nyfødte, da Gutierrez ikke har avdeling for neonatale). Det var obligatorisk med 80% oppmøte og oppmøte ble registrert på starten og slutten av dagen samt under praksis.

Forelesninger: Forelesningene var stort sett gode med oversiktlige powerpointer og klinisk relevant informasjon. Enkelte forelesninger kunne bli litt i overkant filosofiske og lite konkrete, men dette var unntaket. Studentene var veldig aktive i forelesningene og det kunne fort bli mye dialog mellom professoren og studentene.

Praksis: Vi var veldig fornøyde med praksisen. Det lønnet seg å være frempå med spørsmål og å gjøre undersøkelser. På consultorio externo hadde man selv ansvar for å henge seg på en resident (slags turnuslege) enten alene eller med et par andre studenter. Kvaliteten på praksisen varierte etter legen man fulgte, men de fleste var hyggelige og lot deg få være med på ting om du spurte. Man fikk se mange pasienter med et vidt spekter av problemstillinger. Niño sano fungerte stort sett på samme måte som consultorio externo, men her konsulterte alltid residentene med overlegene før de fattet beslutninger. Hit kom barn for vanlige helsekontroller, men også noen ganger med spesifikke problemstillinger som på consultorio externo. På sala var det en overlege som hadde ansvar for oss. Han fant egnede innlagte pasienter som vi kunne undersøke og ta opp anamnese på. Her fikk vi gjøre alt selv, og var som regel grupper på 2-3. I alle de tre fagene diskuterte vi casene med en overlege på samme måte som vi ofte gjør i Norge. Som regel var det en eller to studenter som presenterte en pasienthistorie med påfølgende diskusjon av diagnostikk og behandling.

Eksamen: Parcial etter 4,5 uker og prefinal etter 9 uker etterfulgt av finalen som var muntlig. Eksamenene var flere lange kliniske sykehistorier med tilhørende multiple choice- spørsmål og var ganske vanskelige. Vi norske fikk bruke mobil med ordbok-app (SpanishDict) og fikk 30 minutter ekstra. Dette var veldig nyttig da det var utrolig mye tekst i oppgavene. Det er “killers” som gjør at man mister alle poengene på den enkelte småoppgaven. Det lønner seg derfor å kun svare på det man er ganske sikker på. Parcialen tester mest fra niño sano og generelle helsekontroller. Finalen tester mer sykdommer. Karakterskalaen er fra 1-10, og man må ha 4 eller mer for å bestå. Man må være forberedt på at karakterene leses opp høyt foran klassen. Det er relativt vanlig å stryke på disse eksamene blant argentinerne. De var veldig ålreite på konteeksamen (muntlig) for de som strøk. Anbefales å gjøre tidligere eksamensoppgaver og “EFU”-oppgaver som man kan få kjøpt i en nærliggende fotokopi-butikk.

Gynekologi (Hospital de Clinicas)

Gruppestørrelse

Ca. 40 studenter i juli, ca. 70 studenter i mars.

Varighet

5 uker.

Sykehuset: Hospital de Clinicas er et av byens største sykehus og ligger ganske sentralt i Buenos Aires, rett ved siden av det medisinske fakultet. Krav til hygiene og pasienters personvern er ganske annerledes enn hva vi er vant med fra norske sykehus. Likevel kommer pasientene ofte langveisfra for å få behandling på nettopp dette sykehuset, da det har et godt rykte, og pasientene skyter av legene og behandlingen de får.

Studieopplegg

Det var satt opp undervisning hver dag fra 08:00 - 12:00. Noen dager startet forelesningene seint, og ofte var vi ferdig før kl 12. Første skoledag fikk vi utdelt timeplan og fikk litt praktisk informasjon om opplegget og eksamen. Timeplanen var igrunn veiledende, det var ofte endringer uten at vi fikk beskjed på forhånd.

Forelesninger: Vi hadde 1-3 forelesninger hver dag, litt avhengig om vi hadde praksis eller ikke. Det var stort sprik i varighet av forelesningene, noen varte i flere timer, andre i 20 minutter. Det var ofte mye venting mellom forelesningene.

Praksis: I timeplanen var det satt 1,5 time til praksis 2-3 dager i uken. Det hendte at praksisen ble avlyst eller flyttet til en annen dag, så i snitt var vi i klinikken kanskje 1-2 dager i uken. Sekretæren fordelte oss på ulike gynekologiske avdelinger; feks infertilitet, gynekologisk kreft, cervixpatologi, endokrinologi, eller mer generell poliklinikk. Det var ofte små legekontor og mange studenter, noen ganger var det rom for stille spørsmål til legen, men for det meste fikk vi bare observere. Vi norske hadde en dag sammen med Dr. Bota, hvor vi alle fikk gjøre en gynekologisk undersøkelse.

Eksamen: Tre eksamener; parcial etter 2,5 uker, prefinal etter 4,5 uker og final siste dagen. Parcialen var 10 spørsmål som ble vist med prosjektor i ett minutt hver, og så var den ferdig. Den gikk veldig fort, og vi måtte skrive ned svarene for hånd. Spørsmålene var ganske overordnede og ingen i klassen strøk på denne. Prefinalen var mer detaljert, 50 multiple-choice spørsmål. Alle spørsmålene og svarene var hentet fra læreboka, dette ble presisert på forhånd. Boka er ikke veldig god, og heller ikke helt oppdatert, feks i forhold til gjeldende antibiotikabehandling i Argentina. Den er imidlertid delt inn i ganske korte og oversiktlige kapitler om de ulike temaene og er derfor lettvint å lese. Den bør absolutt leses da eksemen baserer seg på den. Vi norske fikk litt ekstra tid og vi fikk også bruke ordbok (Spanishdict på mobilen) under eksamen. Finalen var muntlig med Dr. Botta. Han stilte veldig sentrale sprøsmål og tok hensyn til vårt spansknivå.

Obstetrikk (Hospital Santojanni)

Sykehuset: Undervisning var på Hospital Santojanni. Det ligger ca 1-1,5 times reisevei utenfor sentrum. Det er greit å komme seg dit med kollektivtransport (Google-maps og Como llego er to nyttige apper for å få oversikt over kollektivtransporten). En av oss kjøpte seg også sykkel for å sykle fram og tilbake, noe som er anbefales hvis man har undervisning på den halvdelen av året hvor været er fint. Sykkelveier finnes nesten helt fram til sykehuset og det anbefales sterk å benytte seg av disse, ettersom en del argentinske sjåfører er noe aggressive og vikeplikten sjeldent overholdes. Como llego-appen har en egen sykkelfunksjon (som er bedre enn google-maps sin) for å finne sykkelveiene frem til sykehusene.
Gruppestørrelse: I obstetrikk var vi ikke i en klasse, og vi hadde derfor “privatundervisning” med foreleser. Dette har både fordeler og ulemper. Fordelene var at forelesningene gikk saktere, og det var mulighet for å stille spørsmål, også når man ikke forstår spansken. Med andre ord fikk man veldig mye ut av forelesningene. Ulempen er at det er mindre sosialt, ettersom man ikke treffer noen argentinske studenter.  

Studieopplegg:

Dagene begynte kl. 08.00 med morgenmøte for avdelingen. Deretter var vi med på visitten, dette tok ofte 1 time til sammen. Etter dette hadde vi ofte 1-2 forelesninger, og deretter ny praksis på fødestua eller poliklinikk. De er ikke så glad i at man tar fridager, og det ble kommentert utallige ganger når noen av oss var borte (likevel skjedde det ingenting når vi var borte i et par dager). Dr. Huespe kommer til å spørre om norsk sjokolade og skillingsboller, og blir veldig glad for å få det.

Forelesninger: De fleste forelesningene på Santojanni var gode. Store deler av obstetrikk ble dekket i forelesningene. Det var ofte Residents (en mellomting av våre turnusleger og de som er i spesialisering) som holdt forelesningene, av og til overlegene. Det hendte at noen av forelesningene falt bort, og det er ikke alltid Dr. Huespe (undervisningsansvarlig) fikk med seg dette. Mye hopet seg derfor opp til de siste dagene. Et tips er derfor å minne Dr. Huespe på at man ikke har hatt forelesningene, slik at de ikke hopes opp de siste dagene. Skoledagen varte fra kl. 08.00 til kl 12.00, ettersom legene da reiser fra sykehuset for å jobbe på sine private klinikker. 

Praksis: Vi hadde som nevnt praksis to ganger ila dagen. Morgenpraksisen bestod i at pasientene ble tatt inn på undersøkelsesrom hvor residents og overleger satt sammen. Vår oppgave som studenter bestod hovedsakelig i å veie og ta blodtrykk på pasientene. Av og til fikk man kjenne på magen og lytte etter puls hos fosteret. Praksisen etter forelesninger bestod av poliklinikk, hvor risikograviditeter ble fulgt opp, eller fødestua. Dr. Huespe er veldig opptatt av at man skal få sett fødsler, men ansvaret for at dette faktisk skjer er opp til en selv. Vi spurte sykepleierne om det var noen fødsler på vei etter forelesningene nesten hver dag. De hadde ofte oversikt, og kunne gi et tidsestimat til når fødslene skulle skje eller om det ikke var noen fødsler på vei i nærmeste framtid. Man må nok regne med å måtte vente noen timer for å få sett fødsler, men er man villig til det kan man få sett flere. Vi fikk også sett keisersnitt.

Eksamen: Som alle fagene våre i Argentina hadde vi partial (deleksamen) og final (slutteksamen). Deleksamen var etter ca 2,5 uker, og slutteksamen på slutten av faget. Deleksamen var en muntlig eksamen med Dr. Huespe. Her fikk vi faktaspørsmål om det vi hadde hatt i forelesning. Vi fikk også spørsmål fra en del av forelesningene som hadde falt bort, noe som var overraskende for oss. Denne eksamenen gikk derfor ikke strålende, men det var godt nok. Som slutteksamen fikk den første gruppa som hadde obstetrikk beskjed om å skrive en stil og lage en framføring om forskjeller i helsevesenet mellom Argentina og Norge. Den andre gruppen med utvekslingsstudenter som hadde obstetrikk hadde en ny muntlig eksamen som slutteksamen.

Språk

Språkskole: Generelt sett for å få stipend fra Lånekassen må man ta språkskole i landet man skal studere i. Alle oss fra Oslo tok språkskole i Argentina, men vi møtte noen andre medisinstudenter fra NTNU som hadde tatt dette andre steder, blant annet i Chile, så dette er også en mulighet. Tre av oss tok en 4-ukers språkskole i den argentinske byen Mendoza. Språkskolen het Ecela, og de hadde på forhånd gitt oss språktester slik at de kunne sette oss i riktige nivåer, fra A1 (nybegynner) til C2 (flytende). Hverdagen bestod da av språkskole fra 9 til 13 hver mandag til fredag. De to første timene var skriftlig spansk, og de to neste var muntlig. Vi var i klasserom med en lærer og alt fra en til fire elever. Vi følte vi lærte enormt mye på kort tid og fikk god oppfølging fra lærerne. Skolen hadde mye aktiviteter man kunne melde seg på etter skoletiden også, og vi hadde aldri mangel på ting å gjøre. Vi fikk også lekser hver dag, men disse var overkommelig.

Vi var veldig fornøyd med vår språkskole, og vi anbefaler å ta et språkskoleopphold, selv om du har gode spanskkunnskaper fra før. Argentinsk-spansk, eller «castellano», er ulik fastlands-spansk som vi lærer her i Norge. Av kunnskaper fra før hadde alle noe spanskkunnskaper, men ingen av oss var i nærheten av flytende fra før.

Språk i forhold til studier: All undervisning foregår på spansk, og det krever egeninnsats for å kunne komme opp på nivå slik at man kan forstå forelesningene. Dette var veldig krevende i begynnelsen, men det gikk seg til utover i semesteret. Noen forelesere snakket roligere og var enklere å forstå, og andre snakket raskt og var vanskeligere å forstå.

Bolig

Vi var fem studenter fordelt på tre bosteder. Tre av oss bodde sammen i en leilighet vi hadde funnet på nettsiden «ZonaProp». Leien var på ca. 450 USD per måned, og da fikk vi en relativt stor leilighet med sentral beliggelse, terrasse og en klassiske argentinsk grill. Vi måtte også betale et depositum på 2 x månedsleie, og dette kunne vi betale i pesos eller dollar. Vi valgte å betale det i dollar slik at vi kunne unngå å tape så mye penger på inflasjonen. Det å ta ut store mengder dollar var litt problematisk først, og vi slet med å finne en tjeneste som kunne hjelpe oss. Til slutt fant vi tjenesten «Small World», hvor vi kunne ta ut dollar uten veldig mye gebyrer. Det anbefales å ta ut mye hver gang, slik at man slipper å dra for å hente ut penger ofte, da dette er tidkrevende og frustrerende.

Det var også greit å finne leilighet gjennom AirBnB. Hvis man allerede er i Buenos Aires, er det greit å avtale visning før man leier.

Sosiale forhold og fritid

Buenos Aires er en fantastisk by som har mye å by på. Kan nevne tangoshow, diverse festivaler for mat og musikk, konserter, teater, store parker, koselige handlegater, museer og mye mye mer. Da skoledagene stort sett er ferdig i 12-13-tida, kan det anbefales å finne seg en fritidsaktivitet å bedrive. Noe av oss gikk på vinkurs, andre tok pianotimer eller var med i løpegruppe.

I ferier og langhelger er det muligheter for å utforske mer av Argentina. For eksempel fossefallene i Iguazu, fjellene i Salta og Jujuy, isbreen Perito Moreno i El Calafate, dykking eller hvalsafari i Puerto Madryn er å anbefale. Det var stadig helligdager eller streik, som gjorde at vi hadde noen ekstra dager fri.

Visum

Visum trengs for å få godkjent semesteret fra universitetets side. Da visum-prosessen er noe lang, og du selv alene er ansvarlig for denne, anbefales det å starte så tidlig som mulig. Nedenfor er det skrevet opp en liten oppskrift for å skaffe seg visum, men det kan være lurt å kontakte den argentinske ambassaden i Norge i tilfelle det er gjort endringer omkring hva som kreves ved din ankomst. Du kan også sende mail til universitetet og høre om de har en oppskrift og hva de krever (e-post: relint@fmed.uba.ar)

Hva som må gjøres i Norge på forhånd:

1. Bestille

Spansk fødselsattest fra skatteetaten

Politiattest-visumet

” Visum, innreise arbeidstillatelse, bosetting og oppholdstillatelse i et annet land_Ordniær”

2. “Politiattest-visumet” må oversettes av en godkjent offisiell spansk oversetter og stemples

3. Gå til tinghuset og få oversettelsen av politiattest-visum godkjent med et nytt stempel (notarius publicus)

4. Gå til fylkesmannen og få apostille-stempel på:

Spansk fødselsattest

Spansk politiattest-visum

Hva som gjøres i Argentina:

. Bestille time på migrasjonskontoret via nett.Her betaler man en avgift på 3000 pesos og laster opp følgende dokumenter:

Passbilde

Bevis på bosted (certificado de domicilio),

“Politiattest-visumet”

Fødselsattest

Brev fra universitetet (constancia de inscripción).

Ventetiden på migrasjonskontoret kan være lang, og man bør sette av dagen til dette.

“Solicitud de certificado de antecedentes penales”:Etter bestilling av time på migrasjonskontoret får man tilsendt “Solicitud de certificado de antecedentes penales” som må betales innen en mnd (på en Correo Argentino eller Banco national, feks Banco Nacion Palermo).  Ta med deg:

Pass

Fotokopi av passet,

Utskrift av “Solicitud de certificado de antecedentes penales” man får tilsendt.

Betaling

“Certificado de domicilio” - Bevis på bosted fra den lokale politistasjonen.Møt opp på stasjonen med pass, og be om “Certificado de domicilio”.

Om du har en kontrakt og vise til kan det hende du kan få bostedsbeviset der og da, om ikke vil de komme på hjemmebesøk ila av den neste tiden. Om de skulle glemme å komme på hjemmebesøk må du dra innom om igjen.

“Constancia de Inscripción”

Dette er et brev fra universitetet man mottar når man har sendt inn ønsket info til Relaciones Internacionales. Dette henter man på kontoret deres noen dager senere.

Det står at dette arket kun har 30 dagers varighet, så det kan være greit å ikke gjøre dette alt for lenge før man har begynt å ordne de andre nødvendige dokumentene..

Når alt er betalt til migraciones, og alle dokumenter er lastet opp og ordnet, vil man etter en stund bli tildelt en tid for når du kan dra til migraciones. Mange av oss som var på utveksling fikk dette rett før hjemkomst først etter å meldt ifra til Relaciones internacionales om manglende time. Det er viktig å ha tett kontakt med dem slik at man er sikret visum før avreise og slik at de vet at du har gjort det du kan.

Diverse tips til andre som vil reise på utveksling til Argentina

Transport:

Kollektivtransport i Buenos aires er ganske bra. Buss og t-bane (Subte) går ofte. Google maps eller Como llego var apper vi brukte mye for å finne rutetider, raskeste vei osv. Både buss og t-bane har samme betalingssystem: Man kjøper et Sube-kort på en t-banestasjon, fyller på penger på kortet og piper det på en automat når man går inn på bussen/t-banen. Man kan fylle på Sube-kortet i mange kiosker og butikker også.

Penger/kontanter

I større butikker og finere restauranter er det stort sett greit å betale med kort. Noen steder må man betale 10 % gebyr for å betale med kort, andre steder kan man få 10 % rabatt hvis man betaler kontant. Ofte spør de etter ID ved kortbetaling, mange godtar norsk førerkort.  Det kan være lurt å ha en del kontanter, da dette brukes i mindre butikker, kiosker, markeder osv. Uttak av kontanter i minibank er ofte veldig dyrt, mellom 5-15 % av uttaksbeløpet. Vi brukte “money tansfere”-systemer som Azimo, Small world og World Remit for å ta ut kontanter. Da den argentinske pesoen stadig taper seg i verdi, er det lurt å ikke ta ut altfor mye kontanter av gangen.

Noen av oss betalte for bolig kontant, andre fikk overføre over nettbank.

Mobil/Simkort: Argentisk simkort er et must, da det norske er veldig dyrt å bruke. Man kan kjøpe sim-kort i større Claro-butikker, husk da å ta med pass, da de ikke godtar passkopi som id. De aller fleste bruker WhatsApp for å ringe å sende meldinger, nesten aldri “vanlig” mobilnett. Man kjøper datapakker for å bruke 4G og WhatsApp, stort sett ikke nødvendig å kjøpe andre ringeminutter eller meldinger.

Bank-ID: Det kan være lurt å ta med kodebrikke for Bank-ID, da vanlig Bank-ID på mobil ikke funker med argentinsk sim-kort. Innlogging i bank, lånekassen osv kan komme til nytte.

Klima - sommer og vinter: Om sommeren (desember, januar og februar) er det veldig varmt og fuktig i buenos aires. Mens om vinteren (juni,juli august) blir det relativt kaldt. Ta derfor med både sommer og vinterklær. Alle boligene er ikke isolert og har ikke samme muligheter for oppvarming som i Norge, ta derfor også med noen gode varme gensere og ullundertøy.

Tips til gode restauranter/cafeer: Tre av oss dro på Stakes by Lewis, som er en “hemmelig” hjemmeresturant. Dyrt, men absolutt en opplevelse hvis man er matinteressert.

Iskrem: Man kan finne veldig god is i Buenos Aires, Heladeria Cadore er blant topp-ti til National Geografics liste over verdens beste steder å spise is.

Heladeria Cadore, Corrientes 1695.

Rapanui, Uruguay 1284 (finnes flere steder i byen). Kan også bestilles via foodora-liknende apper. 

Biff: Don Julio!!!

Refleksjon og utbytte

Det har vært et utrolig lærerikt og minneverdig halvår i Argentina. Vi har hatt muligheten til å gjøre et dypdykk i en annen kultur, fått oss venner på andre siden av kloden og ikke minst opplevd en helt annen måte å organisere et helsevesen på. Ved å sette det norske helsevesenet i perspektiv er dette en god erfaring å ha med seg videre. Vi sitter igjen med et nytt perspektiv både på hvordan andre land kan være, men også hvor fantastisk Norge er. Dette halvåret er også en unik mulighet til å reise både i Sør-amerika og innad i Argentina. Det er morsomt å lære seg et nytt språk, og de utfordringene det bringer klarer man å håndtere. Så ikke la middelmådige spanskkunnskaper hindre deg i å reise. Det er utrolig hva en lærer med en måned språkkurs. Vi vil anbefale alle som vurderer utveksling å benytte seg av denne muligheten, og vil på det sterkeste anbefale Argentina som destinasjon! Biff, vino tinto og mate te venter på dere...

Publisert 10. sep. 2019 15:16 - Sist endret 10. jan. 2020 12:42