Århus, Danmark

Ingrid Misvær Stenbeck har vært i Århus og erfart at "Det var passe mengde undervisning og det fremsto som at undervisningen var godt gjennomarbeidet. Det var stort rom for tilbakemelding fra studentene og det fremsto som studentene var vant til å bli lyttet til og at meningen deres var av stor betydning."

Navn: Ingrid Misvær Stenbeck

E-post:  ingrid.stenbeck@gmail.com

Sted: Århus Universitet / Århus / Danmark

Semester: Vår, 9.semester i Norge / 11.semester i Danmark

Semesterstart: 01.02.19

Semesterslutt: 20.06.19

Eksamen:

1t 45 min MCQ, 2 dager OSCE. Eksamen helt i slutten av semesteret

Studieopplegg: 

Det var 8 uker praksis, jeg var i en pulje så jeg hadde tidlig praksis. 4 uker pediatri, 2 uker gyn og 2 uker obstetrikk. I praksisukene var det naturlig nok lite undervisning. Ellers var undervisningen delt mellom forelesning og gruppemøter. Det var lite obligatorisk undervisning. Oppmøte på sykehuset var i og for seg ikke obligatorisk, men man hadde ulike praktiske elementer man måtte ha underskrift for å ha gjennomført. Ellers var det meste opp til en selv ettersom hvordan man ønsket å legge opp lesingen. På den måten liknet det mye på UiO, bortsett fra smågruppeundervisning. På sykehuset var man stort sett overlatt til seg selv, dette hadde også med å gjøre at jeg utvekslet til 11.semester der det er større grad av selvstendig arbeid. 

Kull- /gruppestørrelse: 

Kullet var veldig stort, jeg er usikker på antall studenter, men kanskje 150+.

Oppfølging fra lokale studieveiledere og koordinator ved UiO: 

Vi var 4 utvekslingsstudenter som hadde en slags studieveileder som fungerte mer som en mentor/fadder. Hun organiserte ett møte rett etter vi var ankommet Århus, ellers var det lite kontakt med henne eller andre studieveiledere og korrdinatorer.

Språk: 

Undervisningsspråket var på engelsk, men kommunikasjonen for min del gikk stort sett på dansk. Man kunne velge om man ville ha muntlig eksamen på dansk eller engelsk. I Århus forstår man norsk veldig godt.

Bolig: 

Jeg leide en studioleilighet via Universitetet. Det var veldig greit, god standard og ganske god beliggenhet, nærme sykehuset og nærme universitetet. Et lite stykke til sentrum, men kun 10 min med trikken som stoppet rett utenfor.

Sosiale forhold: 

Jeg sosialiserte stort sett med andre utvekslingsstudenter. Ellers var det mange tilbud man kunne være med på.

Fritid: 

Jeg forholdt meg mest til andre utvekslingsstudenter. Ellers var det mange fritidstilbud jeg vet flere meldte seg på. Mange deltok i løpegruppe da det arrangeres maraton i Århus hver vår.

Diverse / tips til andre som reiser dit: 

Det er mange kulturelle tilbud og gode matsteder som man absolutt burde utnytte seg av.

Refleksjoner og utbytte: 

Med tanke på faglig utbytte var et passe høyt nivå på hva som ble krevet av kunnskaper. De danske studentene var faglig sterke, men også glad i utnytte fritiden sin i sosiale sammenhenger. Undervisningen var tilrettelagt for det nivået de ønsket vi skulle ha opp mot eksamen. Det var passe mengde undervisning og det fremsto som at undervisningen var godt gjennomarbeidet. Det var stort rom for tilbakemelding fra studentene og det fremsto som studentene var vant til å bli lyttet til og at meningen deres var av stor betydning. Det var et flatt hierarki på sykehuset og i undervisningssammenheng og dette ga stort læringsutbytte. Det var stor grad av selvstendig arbeid på sykehuset. For min del var det også et personlige utbytte da jeg reiste dit alene og det ble en øvelse i selvstendighet. Språkbarrieren var liten språkbarriere da man i Århus forstår norsk godt og det snakkes veldig forståelig dansk. Det er en stor studentby det er enkelt å utveksle til da det er studenter overalt og alt er veldig tilrettelagt sudentlivet. Det er også mange internasjonale studenter ved Universitetet.

Publisert 26. aug. 2019 20:23 - Sist endret 26. aug. 2019 20:23