Barcelona, Spania

"Tilnærmet alle i Barcelona er tospråklige, og snakker både katalansk og spansk flytende. Alle du møter vil snakke spansk med deg hvis du ønsker det."

Navn: Petter Bugge Askeland og Ylva Dahl

E-post og tlf: p.b.askeland@studmed.uio.no 

Sted: Universitat de Barcelona/Barcelona/Spania

Semester: Høst, modul 5 og 6, henholdsvis 7. sem og 12. sem. i Barcelona.

Semesterstart: 5. september 2016.

Semesterslutt: 3. februar 2017.

 

Eksamen

Psykiatri: Skriftlig. 5 kortsvarsoppgaver og 2 kliniske caser med 4 spørsmål til hver case. 90 minutter.

Obs/gyn: Skriftlig. Multiple choice. 80 spørsmål på 80 minutter.

Pediatri: Skriftlig. Først multiple choice 60 spørsmål på 60 minutter. Deretter 10 kortsvarsoppgaver og 3 kliniske caser med 3-4 spørsmål til hver case på 90 minutter.

Studieopplegg

Psykiatri:

4 uker med forelesninger, med oppstart samtidig som semesterstart. I tillegg har man 3-4 seminarer som er obligatoriske. Disse seminarene er som forelesninger.

Så har man 2 uker praksis sammen med de spanske medstudentene. Når denne praksisen er vil avhenge av hvilken gruppe du kommer på. Praksisen kan ha oppstart med én gang forelesningsukene er ferdige, eller etter ytterligere 2 eller 4 uker. Man kan havne på ulike sykehus, der sykehuset lengst unna befinner seg ca. 1 time å reise fra Barcelona sentrum. Noen havner også på sentrumssykehuset.

Så må du ha 3 uker praksis alene, (fordi det er kun Oslo-studentene skal ha disse ekstraukene for å få utvekslingen godkjent). Denne praksisen må du sy sammen selv. Du tar selv kontakt med lege/professor på den avdelingen og det sykehuset du ønsker praksis. Etter fullført praksis må du be den samme legen/professoren om en bekreftelse på gjennomført praksis, som du må levere til administrasjonen.

Til sammen består semesteret av 9 uker undervisning. Derfor har man mye tid til arbeid med prosjektoppgaven. Det er fint, siden man går glipp av 8 uker som er satt av til arbeid med prosjektoppgaven hjemme på UiO.

Evaluering: består av oppmøte på seminar (her gir fult oppmøte toppkarakter), evaluering av din innsats i praksis (kun de 2 ukene du har sammen med de spanske medstudentene), og eksamen.

Obs/gyn:

Starter med 2 uker forelesninger (ikke obligatoriske). Deretter deles man i 3 grupper hvor man på rundgang har 2 uker praksis, 2 uker seminarer og 2 uker interaktive klasser. Interaktive klasser er ikke obligatoriske, men praksis og seminarer er det. Praksis og seminarer teller også på karakteren din. Et seminar er som en forelesning med færre studenter hvor foreleseren gjerne oppfordrer litt mer til dialog enn under en vanlig forelesning. På slutten av hvert seminar må man svare på 3-5 spørsmål (skriftlig) som teller på karakteren din. Praksisundervisningen er variert og foregår på ulike avdelinger, alt fra fødestua til poliklinikk. Bruker oppmøteskjema med signatur som i Oslo. Typisk 1-2 studenter per lege. Som en del av praksisundervisningen må man også skrive en oppgave innenfor et tema du synes er spesielt interessant, helst med utgangspunkt i en journal. Interaktive klasser er som seminarer uten spørsmål på slutten og er ikke obligatoriske. I tillegg er det to obligatoriske kurs på ”Ferdighetssenteret” med trening på praktiske ferdigheter. Dette teller også på karakteren din. Typisk varighet per dag (klokkeslett): Praksis: 08-14, seminar: 08-10, interaktive klasser: 08-10.

Pediatri:

Relativt likt opplegg som på obs/gyn, men en del fler arbeidsoppgaver som må gjøres og som teller på karakteren din. 1,5 uke forelesninger (ikke oblig.) Deretter deles man i tre grupper og har 2 uker praksis, 2 uker seminarer og 2 uker individuelt arbeid. Lite variert praksis da man blir plassert på en bestemt avdeling og forblir der hele praksisperioden. 1-2 studenter per avdeling. I praksisperioden skal det skrives 3 journaler som teller på karakteren din. Seminarene på pediatri er mer omfattende enn på obs./gyn, og annenhver dag avsluttes de med en ”PBL-oppgave” som det skal lages en powerpoint på og som skal presenteres til neste time. Teller på karakteren. I ukene med individuelt arbeid skal man skrive 4 oppgaver om ulike temaer, samt gjøre to tester på skolens intranett (ala Mine Studier). I tillegg må man i denne perioden hospitere 3 ganger på kveldstid. Typisk varighet per dag (klokkeslett): Praksis: 08-14, seminar: 08-14.

Kull- /gruppestørrelse

Psykiatri:

ca 90 på kullet. 6-8 studenter på hver praksis-gruppe.

Obs./gyn og pediatri:

Ca. 90 på kullet, ergo 30 på hver gruppe.

Oppfølging fra lokale studieveiledere etc.

Det er et eget Erasmuskontor på fakultetet (Hospital Clínic). Her får du svar på praktiske spørsmål rundt oppholdet. Det er også her du henvender deg når du ankommer. Hva gjelder arbeidsoppgaver, gruppefordeling, timeplan osv., så finnes dette på skolens intranett (Campus Virtual). Dette får du hjelp til på Erasmuskontoret. Ellers så er medstudentene behjelpelige til hva det måtte være.

Språk

Katalansk (80-90%) og spansk. Tilnærmet alle i Barcelona er tospråklige, og snakker både katalansk og spansk flytende. Alle du møter vil snakke spansk med deg hvis du ønsker det. Unntakene fins i den eldre generasjonen, så man kan møte pasienter i klinikken som ikke vil/kan snakke spansk.

Bolig

Nettsiden idealista.com kan minne om vår egen finn.no og anbefales.

Sosiale forhold

Det arrangeres 4-5 store fester i regi av medisinstudentene på fakultetet i løpet av hvert semester. I tillegg arrangeres hyttetur. Det fins også egne fester og utflukter i regi av Erasmus. Utfluktene må man ofte melde seg på. Se egne nettsider/facebooksider.

Fritid

Barcelona er veldig fin europeisk storby, med fine strender og et stort kulturtilbud. Det er strandvær fra mai til langt ut i oktober. Det er enkelt å reise til nærliggende områder dersom man ønsker å gå i fjellet (Mont Serrat eller Pyreneene), dra til vindistrikter eller besøke andre strender og kystbyer. Det er også lett å reise rundt i Spania, med gode vei- og tognett. Universitetet har også egne treningsfasiliteter i området Zona Universitaria.

Diverse / tips til andre som reiser dit

I Barcelona snakker de katalansk, selv om så godt som alle også kan spansk. Dersom du skal ta språkkurs før utvekslingsoppholdet vil vi anbefale å ta dette på katalansk, og ikke spansk (eventuelt begge deler). Det vil da bli lettere å henge med undervisningsmessig og sosialt. Det meste av undervisningen er på katalansk, og det er bare omtrent halvparten som slår over til spansk (selvom du spør pent). I praksis er det litt lettere å få legene til å snakke spansk med deg, enn det er å få professorene som foreleser til å gjøre det samme, men dette kan variere.

Publisert 14. feb. 2017 13:25 - Sist endret 4. apr. 2019 15:37