Barcelona, Spania

"Det er et eget Erasmuskontor på fakultetet (Hospital Clínic). Her får du svar på praktiske spørsmål rundt oppholdet. Det er også her du henvender deg når du ankommer. Hva gjelder arbeidsoppgaver, gruppefordeling, timeplan osv., så finnes dette på skolens intranett (Campus Virtual)."

Navn: Kristian Gundersen

Sted: Universidad de Barcelona / Barcelona / Spania

Semester: Høst - modul 5 (7. semester i Barcelona)

Semesterstart: 05.09.2017

Semesterslutt: 01.02.2018

Eksamen

Psykiatri: skriftlig. Flervalgsoppgaver (multiple choice) som er nytt av 2018. 40 spørsmål på halvannen time. 4 svaralternativer til hvert spørsmål, kun ett svar riktig per spørsmål.

Studieopplegg

Psykiatri: 2 uker med forelesninger, med oppstart samtidig som semesterstart. I tillegg har man 2-3 seminarer som er obligatoriske. De fleste seminarene er som forelesninger (i mindre grupper), mens ett av seminarene er mer interaktivt med ”skuespill” og pasientcaser.

Foto: Krisitan Gundersen
Utsikt Foto: Kristian Gundersen

Så har man 2 uker praksis sammen med de spanske medstudentene. Når denne praksisen er vil avhenge av hvilken gruppe du kommer på. Praksisen kan ha oppstart med én gang forelesningsukene er ferdige, eller etter ytterligere 2 eller 4 uker. Man kan havne på ulike sykehus, der sykehuset lengst unna befinner seg ca. 1 time å reise fra Barcelona sentrum. Noen havner også på sentrumssykehuset. Ved endt praksis skal du presentere et pasientkasus for veilederen din.

Deretter må du ha 3 uker praksis alene, (fordi det er kun Oslo-studentene skal ha disse ekstraukene for å få utvekslingen godkjent). Denne praksisen må du sy sammen selv. Du tar selv kontakt med lege/professor på den avdelingen og det sykehuset du ønsker praksis. Etter fullført praksis må du be den samme legen/professoren om en bekreftelse på gjennomført praksis, som du må levere til administrasjonen.

Til sammen består semesteret av 7 uker undervisning. Derfor har man mye tid til arbeid med prosjektoppgaven. Det er fint, siden man går glipp av 8 uker som er satt av til arbeid med prosjektoppgaven hjemme på UiO.

Evaluering: består av oppmøte på seminar (her gir fullt oppmøte toppkarakter), evaluering av din innsats i praksis (kun de 2 ukene du har sammen med de spanske medstudentene), og eksamen.

Kull- /gruppestørrelse

Ca. 100 på kullet. 6-8 studenter på hver praksis-gruppe.

Oppfølging fra lokale studieveiledere og koordinator ved UiO etc.

Det er et eget Erasmuskontor på fakultetet (Hospital Clínic). Her får du svar på praktiske spørsmål rundt oppholdet. Det er også her du henvender deg når du ankommer. Hva gjelder arbeidsoppgaver, gruppefordeling, timeplan osv., så finnes dette på skolens intranett (Campus Virtual). Dette får du hjelp til på Erasmuskontoret. Ellers så er medstudentene behjelpelige til hva det måtte være.

Foto: Krisitan Gundersen
Det medisinske fakultet Foto: Kristian Gundersen

Språk

Katalansk (80-90%) og spansk. Tilnærmet alle i Barcelona er tospråklige, og snakker både katalansk og spansk flytende. Alle du møter vil snakke spansk med deg hvis du ønsker det.

Bolig og diverse tips

Når det gjelder bolig, sosiale forhold, fritid og diverse tips vil vi gjerne henvise til Sunneva Stokkes (høst 2017, modul 4, ) rapport for svært utfyllende og god informasjon som vi slutter oss til: http://www.uio.no/studier/program/medisin/utlandet/rapporter/spania/barcelona_h17-1.html

Publisert 14. mars 2018 12:46 - Sist endret 4. apr. 2019 15:35