Oviedo, Spania

"...vi synes det har vært veldig interessant å se hvordan et annet helsevesen fungerer og det har fått oss til å reflektere mye over både psykiatrien og medisinstudiet i Norge. Hvis man ønsker et annerledes semester, preget av språklig læring, reising og nye kulturelle og personlige opplevelser, kan vi anbefale Oviedo på det sterkeste."

Navn: Maja Schenkel og Julie Lykke

Sted: Universidad de Oviedo, Oviedo, Spania

Semester: Vår 2018, modul 5 (psykiatri)

Semesterstart: 23.01.18

Semesterslutt: 18.05.18

Generelt: Det aller meste er likt fra Elias sitt opphold i Oviedo foregående år. Ta kontakt hvis rapporten ikke besvarer alle dine spørsmål.

Eksamen

Eksamen avholdes på medisinsk fakultet, hvor vi var to ganger: ved innskriving til semesteret og på eksamensdagen. Fakultetet ligger helt på andre siden av byen enn det nye sykehuset, hvor resten av undervisningen holdes. Det kan være greit å nevne at organiseringen av eksamen var ganske annerledes det vi er vant med. Den avholdes i et auditorium, hvor man blir ropt opp ved navn, ingen ID-kort trengs, for å komme inn og videre loset inn på en plass. Informasjonen om hvordan eksamen skulle foregå rent praktisk og hvordan poengsystemet var, ble gitt nederst i auditoriet uten mikrofon av en professor som snakket meget raskt og ikke så høyt. Det kan derfor være lurt å spørre om det du måtte lurer på før selve eksamensdagen.

Eksamen var en multiple choice på spansk, med 5 alternativer. Det var kun ett riktig svar på alle spørsmål, og man fikk ikke trekk for å besvare feil. Vi fikk rundt 105-115 spørsmål og ca. 90 minutter på eksamen. Minimumskravet for å stå var 60% riktig. Eksamen gjennomføres på papir. Personlig opplevde vi begge at det var lite tid per spørsmål, så selv om man har lov til å ta med ordbok på eksamen ville det ikke hjulpet.

Formen på eksamen ser ut til å gå igjen relativt uforandret fra år til år, og det samme gjelder en god del av oppgavene. Det lønner seg derfor å ha lest gjennom tidligere eksamenseksemplarer, som ligger i en felles Google Drive-gruppe kullet har.

Eksamen ble avholdt 18. mai, mens siste forelesningsdag var 24. april. Så vi hadde god tid til å forberede oss. De fleste andre studentene på medisin, inkludert de andre utvekslingsstudentene, tar flere andre fag samtidig.

Studieopplegg

Teoretisk undervisning:

Det er lite undervisning i forhold til det vi er vant med i Oslo. Forelesning i psykiatri ble avholdt fra kl 16-17 hver mandag, tirsdag og onsdag. Dette er teoribasis for eksamen, så selv om det er frivillig oppmøte er det både sosialt,språklig og faglig sett en fordel å være tilstede her.

Utover dette var det tre seminarer i psykiatri i løpet av semesteret, på ca 1,5-2 t hver. Temaet styres i stor grad av hva ansvarlig proffessor vil fokusere på. Disse er obligatoriske, og basert på mer aktiv interaksjon mellom studentene og professorene enn forelesningene ellers. Likevel opplevde vi at det var lite interaksjon, men mer som en forelesning. Kullet deles her i 4, etter alfabetet, vi spurte første dagen de andre studentene som forklarte oss hvilken gruppe vi var i. Utenfor aulaen er det en tavle med timeplanen og der kan man finne ut når seminarene er.

Faginnholdet er nokså likt som i Norge. ICD-10 (CIE-10 på spansk) og DSM er diagnoseguidene som brukes, så det man lærer følger de samme kriteriene og retningslinjene som hjemme i Norge.

Både forelesninger og seminarer avholdes på sykehuset, HUCA, som er nytt og fint. Det er relativt praktisk og lett å finne frem. Aulaene minner om store klasserom, med pulter. Det er 2 TV-skjermer fordelt i rommet, ingen projektorer slik som vi er vant med, så det kan være lurt å sitte i nærheten av de, kanskje den foran, da ikke alle professorene brukte mikrofon. Antall studenter i forelesning varierer stort. I starten av semesteret var det opp i mot 80 stykker, mens på de siste forelesningene var vi under 20. Da mange av studentene heller leser på egenhånd, ikke minst fordi det alltid er 2 nye studenter som har ansvar for å skrive notater for hele kullet fra hver forelesning. Utvekslingsstudentene er unntatt denne skriveordningen, men notatene er fine å bruke både før eksamen og for å ha med til forelesninger. Det holder å lese de studentskrevne apuntes (notatene) fra Google Drive, samt eksamensoppgaver, for å bestå eksamen. De er som regel oversiktlige, relativt lettleste og basert på forelesningene.

Praksis:

Når det gjelder praksis i psykiatri, har vi som kommer fra Oslo/Norge et eget opplegg. For oss kreves det 7 uker med utplassering, mens resten av kullingene har 2 uker. Praksisen varer fra 8:30-12, med noen kortere dager. På sykehuset var noen av psykiaterne åpne for at man kunne bli lenger hvis det var noe spennende å bli med på. Det var ingen klare regler for hvor mye fravær man kunne ha, men medstudentene kunne være borte en dag i uka. Vi prøvde å være der hver dag, men det løste seg fint hvis man var borte en dag. Man får et ”hoja” som er til evaluering, dette var aldri klart hvordan det fungerte. Men anbefaler at man spør der man har praksis.

Praksisen gir et grundig innblikk i psykiatriens hverdag i Spania. Vi var utplassert på fire steder, på lukket akutt psykiatrisk avdeling på HUCA, Enlace og to Centro de Salud Mental, og fikk sett en variert klinikk. Det var ofte 1-3 andre studenter fra kullet tilstede på samme utplasseringssted som oss, det varierte om vi var en eller to studenter pr. lege.

Generelt om Centro de Salud Mental – 2 uker på to ulike steder: Dette er kort fortalt et helsesenter, hvor psykiaterne følger sine faste pasienter. Det har også en akuttfunksjon. Der fulgte vi hver vår psykiater. I konsultasjonene sitter man og observerer og mellom konsultasjonene kunne vi stille spørsmål. Det var varierende hvor mye vi fikk ut av det, fordi mange av konsultasjonene var korte kontrolltimer for justering av medisiner eller en kort oppdatering siden sist. Psykiaterne jobber ganske ulikt, noen som vektla samtaleterapi, andre med hovedfokus på medikamenter.

Psykiatriavdelingen på HUCA – 3 uker: Her fulgte vi ikke nødvedigvis samme lege hver dag, men varierte i stedet mellom 3-4 psykiatere. Det var mer interessante og alvorlig psykisk syke pasienter. Det er både voksne og barn her, i adskilte områder. Om man er litt frempå får man altså muligheten til å være med på ganske varierte konsultasjoner. Sjefen for avdelingen, Julia, er en veldig hyggelig og engasjert kvinne, som det var mulig å finne faglige løsninger med. Dagen startet med et morgenmøte som varte i en time. Her er det lurt å ha med noe å lese på, for det er vanskelig å følge samtalen om de ulike pasientene når du ikke kjenner til pasientene og legene er ikke interessert i å inkludere studentene. På sykehuset var det pasienter som frivillig var endt opp på lukket avdeling, andre som var lagt inn med tvang og beltebruk. Pasientene var i alle aldre og omfavnet et stort spenn innen alle psykiatriske diagnoser.

Enlace- dette er “interconsultas”, det vil si konsultasjoner med pasienter som er innlagt på sykehuset på grunn av andre somatiske årsaker, men får tilsyn av en psykiater på vakt.

Oppsummert var praksisen mer passiv og med mer ventetid enn det vi er vant med i Norge. Vi synes vi fikk sett lite samtaleterapi og god lege-pasientkommunikasjon i forhold til medikamentell behandling. På den andre siden fikk vi sett mye ulike pasienter fra lette psykiske lidelser til alvorlige syke på lukket avdeling.

Studenten selv kan i stor grad ordne opplegget i praksisen selv, vi møtte opp på fakultetet og ba om litt variasjon mellom Centro de Salud Mental og HUCA, og endte opp med 4 uker på Centro de Salud Mental, to uker på to ulike sentre, og tre uker på sykehuset, 2 uker på lukket avdeling og en uke på Enlace.

Kull- /gruppestørrelse

Visstnok rundt 150 på kullet, men godt og vel halvparten av disse kommer du aldri til å se. I forelesning varierer som nevnt antallet stort, mens i seminarene er man rundt 35 stykker. I praksisperioden er du som regel alene med legen, evt med 1 annen student.

Oppfølging fra lokale studieveiledere etc.

Ved matrikulering møter man først på et internasjonalt kontor, sentralt i byen. Der får man grunnleggende orientering og nødvendig informasjon om videre ferd, pluss et ark med punkter over ting som må gjøres. Et av de punktene er å møte med respektiv fakultetsadministrasjon. Den konkrete veiledningen får man ved det medisinske fakultetet, hvor de er veldig vennlige og hjelpsomme. Her møtte vi Jesus som vi avtalte praksisutplasering med og ble videre fulgt opp av han med informasjon. Man får mailadresse å ta kontakt med om det skulle være noe. Ellers kan man senere gå tilbake til både internasjonalt kontor eller fakultetet om man trenger hjelp. For de fleste vil behovet for denne oppfølgingen allikevel være liten, fordi man har nok av gode informasjonskilder, ikke minst andre studenter. Det er generelt lite stress å ordne det som skal ordnes, og man får god støtte dersom det trengs.

Språk

All undervisning og eksamen foregår på spansk.

Før vi dro ned lå vi på et spansk nivå tilsvarende A2-B1, men var innstilte på at vi måtte gjøre en innsats for å forbedre oss. Derfor dro vi ned før og tok et spanskkurs ved Alce Idiomas. Vi hadde da timer hver dag med spansklæreren Alex, noen vi lærte mye av og vi var veldig fornøyde med opplegget. Vi fikk dette innfridd av Lånekassens krav for støtte til språkkurs. Det er også mulig å ta et språkkurs ved universitetet i Oviedo, La Casa de las Lenguas, hvor de har 3 forskjellige nivåer. Men undervisningen kræsjer med forelesningene på Huca. I tillegg har Erasmus et læringssenter man får tilgang til på nett, med mange oppgaver.

Bolig

Det er billigere å bo i Oviedo enn i Oslo, men standarden varierer. Standarden og prisen er ikke alltid samsvarende. Vi bodde først på et midlertidig sted, dette var dyrere, men da fikk vi mulighet til å finne et sted å bo for resten av oppholdet. Vi vil anbefale at man reiser ned og bruker noen dager på å finne bolig, da det er mange boliger til leie, vanskelig å vurdere kun ut i fra bildene og utleierne stiller opp på visning på kort varsel. Prisene varierer, men vi endte opp å betale mellom 200-250 € per måned. Det var viktig for oss å ikke bo sammen, men andre, helst spansktalende studenter for å lære mest mulig spansk. I tillegg tenkte vi på lokalisasjon mtp. sykehuset og sentrum. Julie bodde i nærheten av Milan (universitetet), kort vei til sykehuset, men 10 min gange til gamlebyen (casco antiguo). Maja bodde nærmere gamlebyen og sentrum og var godt fornøyd med det.  Idealista.es er en nyttig side å søke etter leiligheter. Der kan man også enkelt sammenligne hvor forskjellige leiligheter ligger på kartet. Oviedo er ikke stort, det går an å ta buss hvis man bor et stykke unna sykehuset, men stort sett vil det ta like lang tid å gå på grunn av alle stoppene. På idealista kan man avtale flere visninger med utleiere på en dag, de pleier ikke vare mer enn 10 min, nok til å få et inntrykk, så kan man ta en avgjørelse når man har sett litt rundt. Det er også nyttig å gå på visninger for å orientere seg om de ulike områdene av byen i starten.

Fritid og sosiale forhold

Tiden går fort i Oviedo. Det er mange reiser og aktiviteter å være med på både i og utenfor Asturias, ofte arrangert av organisasjonene AEGEE og spesielt ESN. ESN er Erasmus sitt studentnettverk, drevet av lokale studenter. De bruker mye tid og ressurser på å gjøre livet morsomt for alle i byen, med mange aktiviteter ukentlig. Fra første uke har de en Welcome Week, med både fest, middag, tour rundt i byen og nabobyen Gijón, samt en flott dagsreise rundt i Asturias. Andre turer var f.eks. til Baskerland, Portugal og Ibiza. Vi dro ikke på noen av disse lengre reisene, men gjorde egne utflukter. Vi anbefaler Bilbao, San Sebastian, samtlige kystbyer i Asturias, Picos de Europa og Parque Natural de Somiedo. Julie med sin interesse for klatring fant flere ivrige lokale klatrere å dra på tur med. Det er masse klatrefelt rundt Oviedo, 30-60 min unna med bil, Teverga som det mest spektakulære.

Hver tirsdag arrangerer ESN gratis tapas, Martes del tapas, på et utested/restaurant rundt om i byen for utvekslingsstudentene, som blir et naturlig samlingspunkt spesielt i starten. Dette gjør det veldig lett å bli kjent med nye folk, ikke vær redd for å dra alene, det er veldig åpent og sosialt. Det starter vanligvis litt senere enn det som står på eventet på fb. Senere på kvelden drar de som vil ut på La Radio, et utested som satser mye på utvekslingsstudentene. Utelivet i Oviedo er rikt, både på dag- og nattestid. Calle Gascona er “turistgata” med mye liv, austuriansk mat og siderias.

Sidra er en lokal stolthet, kun produsert rundt om i Asturias. Den helles på spektakulært vis, og skal helst drikkes i én slurk. Sidra er et eksempel på en asturiansk lokalkultur som det ikke finnes tilsvarende eksempler på i storbyene, og et godt motiv for å reise til et sted som Oviedo i stedet for en typisk turistby.

Hver torsdag arrangerer resturanten Tierra Astur La Espicha, da betaler man 16-17 euro og får fri drikke og mat i et lagerhus utenfor Oviedo med buss til og fra. Dette er veldig gøy å gjøre som en stor gruppe.

I helgene drar man gjerne fra bar til bar i og rundt Calle Mon, festgata like ved katedralen. Døgnrytmen er, som tidligere rapporter påpeker, svært annerledes enn den norske. Utestedene begynner ikke å fylles ordentlig før tidligst 1-2, og holder åpne helt til morgenkvisten.

Det er mye av både religiøse og kulturelle markeringer i Spania, blant annet prosesjoner under påsken og karneval i februar. Begge deler er absolutt verdt å få med seg. Karnevalet arrangeres på tur og orden i alle nabobyene, så man får det med seg både i Avilés og Gijón i tillegg til Oviedo.

Også de omkringliggende fjellene populære reisemål. Det arrangeres fjellturer blant annet via en facebook side, Grupo de Montaña de la Uni de Oviedo, annen hver helg. Da må man kjøpe billetter i forkant, og det kan lønne seg å være tidlig ute, da det fort kan bli utsolgt. Det virket som det var en relativ fast gruppe som pleide å dra på tur, med et aldersspenn fra 20-60 år, og et inkluderende felleskap. Ellers så er det fint mulig å leie bil og dra sammen en gruppe.

Rett i Oviedos utkant er det turstier lett tilgjengelig. Fra Parque de Invierno starter Senda Verde som man kan gå, løpe eller sykle 12 kilometer til Las Caldas. En annen tur er opp Monte Naranco til kristusstatuen, hvor man har utsikt over hele Oviedo og hvis det er fint vær helt til kysten. Denne er en del av en av rutene langs pilegrimsleden til Santiago de Compostela som går gjennom Oviedo. Den er markert med et kamskjell som symbol, og mulig å finne rundt om i gatene i Oviedo. Hvis man ikke ønsker seg helt til topp av Monte Naranco kan man ta inn på Pista Finlandesa.

Man kommer garantert til å finne aktiviteter for enhver i Asturias. Det dannes utallige WhatsApp-grupper for spesifikke gjøremål, blant annet surfing, sykling, fotball og fjellturer.

Oviedo er en erverdig og vakker by. I gamlebyen, Casco Antiguo, er gatene er smale og brolagt, husene fargerike og velholdt. Små barer og delikatessebutikker ligger side om side. Man går fra Plaza del Paraguas til Plaza del Fontan og for ikke å glemme Plaza de la Catedral der den flotte katedralen står. Oviedo er en av Spanias reneste byer, med et godt søppelhåndteringssystem, og vasking av gatene hver natt. Dette gjør det svært trivelig å gå gatelangs, med flotte fasader på alle kanter. I bykjernen ligger Parque de San Francisco som har en dam med karper, skilpadder og ender. Oviedo er full av statuer og kunstinstallasjoner, i tillegg til et par museum som er verdt å besøke.

Deler av filmen Vicky Cristina Barcelona er forøvrig spilt inn i Oviedo og Asturias.

Diverse / tips til andre som reiser dit

Meld deg tidlig inn i Erasmus Oviedo-gruppe(r) på Facebook. Her publiseres all informasjon om sosiale aktiviteter, og det er mange studenter i samme situasjon som deg. Siden brukes for eksempel til å arrangere reiser og aktiviteter, eller å søke bolig.

Tilsvarende har de en egen kullgruppe på medisin, i likhet med det vi er vant med i Oslo. Her finnes all informasjon som trengs, og man får også tilgang til alle forelesninger, apuntes og tidligere eksamensoppgaver gjennom Google Drive som kullet deler.

Selv om det er Spania, er det langt nord og omringet av fjell og tett på atlanterhavet, så det blir kaldt og vått. Ta derfor med deg varme og vanntette klær. Spesielt litt varmere klær innendørs kommer godt med, da strøm er relativt dyrt i Spania, og det ofte er kaldt innendørs tidlig i semesteret. Allikevel er det generelt sett noe varmere enn i Oslo, og temperaturen bikket 20 grader allerede flere dager i både januar og februar.

Av kollektivtransport finnes det gode buss- og togforbindelsene fra Oviedo. I tillegg finnes det en appen/nettsiden blablacar for å kjøpe plass i en bil, ofte til en billig penge. 

For å reise på utveksling gjennom Erasmus, får man et ekstra stipend på 350€ i måneden, i tillegg til ordinær støtte, samt reise- og evt språkstipend fra Lånekassen. Oviedo er regnet som en rimelig by i Spania. Billige levekostnader i Oviedo gjør at det økonomiske absolutt ikke burde være et hinder for å dra, heller motsatt.

Noen eksamener som resten av kullet tar underveis i 8. semester, må for utvekslingsstudenter tas igjen etter hjemkomst. For oss gjelder det reseptlære, rettsmedisin og rettspsykiatri. Om man ønsker å utveksle i både 8. og 9. semester, kan de nevnte eksamenene tas ved hjemkomst i 10. semester. Det er altså kun psykiatrieksamen man gjennomfører i Oviedo. Dette gjorde at vi fikk mer tid til språklæring og opplevelser utenom studier enn det som ellers ville vært tilfellet.

Oppsummert

Det faglige er nok ikke like godt som i Norge og man blir ikke like inkludert og aktivisert i praksisen,  men vi synes det har vært veldig interessant å se hvordan et annet helsevesen fungerer og det har fått oss til å reflektere mye over både psykiatrien og medisinstudiet i Norge. Hvis man ønsker et annerledes semester, preget av språklig læring, reising og nye kulturelle og personlige opplevelser, kan vi anbefale Oviedo på det sterkeste. Det er en veldig fin by i et spesielt og fint område i Spania som vi helt sikkert kommer til å reise tilbake til.

Publisert 30. aug. 2018 09:04 - Sist endret 4. apr. 2019 15:39