Gøteborg, Sverige

"Universitetet har en egen forening, INTET Saks, som organiserer fadderordningen og aktiviteter for utvekslingsstudenter. Man får tildelt en fadder som man kan ta kontakt med dersom man lurer på noe."

Navn: Linnea Augestad

Sted: Göteborgs universitet – Sahlgrenska Akademin, Göteborg, Sverige

Semester: Høst -15, norsk 9. semester, svensk 11. semester (siste semester).

Semesterstart: 24. august 2015

Semesterslutt: 14. januar 2016

Eksamen

Pediatri: “Dugga” (uformell test) etter forelesningsukene i pediatri. Skriftlig 4-timers eksamen med MEQ og kortsvaroppgaver (barnemedisin, -kirurgi og –psykiatri).

Gynekologi og obstetrikk: ”Dugga” (uformell flervalgstest) etter forelesningsukene. Muntlig OSCE-eksamen med fire stasjoner der man går to og to sammen.

Klinisk genetikk: Muntlig høring (eksaminasjonsseminar) i gruppe på ca 6-7 stk.

Radiologi: Muntlig høring (ca 30 min) i gruppe på 3-4 stk.

Studieopplegg

Man går sammen med 11. semester som går sitt siste semester.

Først har man en introduksjonsuke der viktige emner fra både pediatri og gyn/obs foreleses. Deretter deles kullet inn i to, der ene halvdelen starter med pediatri og radiologi og den andre halvdelen med gyn/obs og klinisk genetikk. Man har eksamen etter hvert kurs.

Pediatri: To intensive forelesningsuker med forelesninger fra 8-16 nesten hver dag, avsluttes med en dugga. Resten av kurset består av klinisk undervisning og seminarer. Man deles inn i mindre grupper på 8-10 stk som rullerer innen ulike emner (barneakutten, nyfødtmedisin og barnepsykiatri, barnekirurgi, barneavdeling, variasjonsuke osv). Var hovedsakelig på Östra sjukhuset, men hadde også en uke i Trollhättan (reisekostnader dekkes) på avdelingsuken. Underveis har man flere seminarer som minner om PBL med casebasert undervisning. I tillegg har man to dager IPL (interprofesjonell læring) der man simulerer akuttsituasjoner sammen med sykepleiestudenter. Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen. Kjøpte boken ”Pediatri” (Möell), de andre bøkene får man låne av semesterledelsen.

Radiologi: Midt i pediatrikurset hadde vi en uke generell radiologi på Sahlgrenska som avsluttes med en ganske uformell muntlig høring.

Gyn/obs og klinisk genetikk: Hadde ca 1,5 uke med forelesninger fra 08-16 før den kliniske undervisningen startet. Også her ble man delt opp i mindre grupper på 8-10 stk og rullerte mellom de ulike emnene (gynekologakutten, reproduksjonsmedisin, fødsel, helsestasjon, keisersnitt, spesial-føden, gynekologisk avdeling, abortmottak osv). Parallelt med dette har man seminarer som dekker ulike viktige kliniske situasjoner, likner PBL. Avsluttes med en muntlig OSCE-eksamen med fire stasjoner à 15 min.

Midt i gyn/obs-kurset har man klinisk genetikk med et par forelesninger, seminar og eksaminasjonsseminar basert på en skriftlig innleveringsoppgave.

Brukte bøkene ”Gynekologi” (Janson) og ”Obstetrik” (Hagberg).

Det er mye pensum man skal gjennom og få studiedager, så det gjelder å komme i gang med lesing tidlig og lese jevnt gjennom hele kurset. Det er veldig gode forelesninger og spennende klinisk undervisning der man har mulighet til å lære masse! Spørsmålene på eksamen er relevante og dekker det viktigste. Man går som oftest alene med en lege i klinikken og disse var veldig hyggelige, hjelpsomme og lærevillige.

Kull- og gruppestørrelse

Kullet er på ca 110 studenter, som deles i to. I hver halvdel deles man inn i mindre grupper på ca 8-10 stk.

Oppfølging fra lokale studieveiledere etc

Det var god oppfølging fra Nordplus-koordinator i Gøteborg i forkant av og under oppholdet. Fikk tilsendt nyttig informasjon per post og hun vil gjerne møte deg i løpet av første undervisningsuken (eller tidligere hvis mulig). Koordinatoren holder til på Medicinareberget.

Kursene har egne amanuenser og kurssekretærer som har god oversikt over undervisningsopplegget og er svært hjelpsomme med alt man trenger hjelp til (tilganger, ta igjen tapt undervisning ved sykdom, undervisningsråd osv).

Man får også mye nyttig informasjon om ulike arrangementer og generelle tips fra Gøteborgs universitet på mail.

Språk

Svensk.

Bolig

Man kan søke bolig via Nordplus ved å kontakte Nordplus-koordinator i Gøteborg. Jeg valgte å bo privat ca 30 min utenfor Gøteborg, det er gode pendlingsmuligheter.

Sosiale forhold

Universitetet har en egen forening, INTET Saks, som organiserer fadderordningen og aktiviteter for utvekslingsstudenter. Man får tildelt en fadder som man kan ta kontakt med dersom man lurer på noe. INTET Saks arrangerer flere morsomme aktiviteter i løpet av høsten der man får mulighet til å bli kjent med andre utvekslingsstudenter og svenske studenter ved Sahlgrenska akademin.

Ble svært godt mottatt av kullet og de arrangerte flere kullaktiviteter gjennom hele semesteret (f.eks 90-tallsfest, trikkefest, quiz osv). Fikk muligheten til å være med på testimoniumsball, vitnemålseremoni osv. 

Fritid

Det er et ganske lange dager på sykehuset og høyt lesepress, men man får også tid til å oppleve Gøteborg. Det er en fin by som er lett å bli glad i! Er man under 25 år går man gratis inn på flere museer og julemarkedet på Liseberg er veldig koselig. Det er mange koselige kaféer for å fika rundt omkring i byen, for eksempel på Haga. Anbefaler å ta trikken til Saltholmen og så båten videre ut til øyene i Gøteborgs skjærgård.

Diverse/tips til andre som reiser dit

Jeg måtte ta MRSA-test i Gøteborg, men dette viste seg å være unødvendig dersom man kun har vært innen det nordiske helsevesenet tidligere.

På Kandidaterna.se og Anteckningsgruppen.se får man tilgang til kompendier, notater og tidligere eksamensoppgaver (anbefaler kompendiene til Lars!).

Jeg ble anbefalt av en kulling fra Gøteborg å søke om å få ha pediatri først og det vil jeg anbefale andre å gjøre også pga litt høyere lesepress under dette kurset ift gyn/obs.

Jeg har hatt et fantastisk halvår i Gøteborg der jeg både har lært mye, blitt kjent med mange hyggelige folk og fått oppleve en sjarmerende by. Anbefaler på det sterkeste å reise til Gøteborg. Jeg har vært der to semestre og skulle gjerne tatt flere semestre her dersom det hadde vært mulig!

Det er bare å ta kontakt dersom du lurer på noe mer om utveksling til Gøteborg.

 

Publisert 5. feb. 2016 10:06 - Sist endret 5. apr. 2019 18:53