Stockholm, Sverige

"På seminar og gruppeundervisning er man fordelt i mindre grupper og da blir det lettere å bli kjent med medstudentene. Det er koselig med “fika” stund i pausene mellom seminar og forelesninger."

Navn: Camilla Ågnes

E-post: camilla.agnes@studmed.uio.no

Sted: Karolinska Institutet (KI), Stockholm, Sverige

Semester: Høst 2017, Modul 6. Tilsvarer 10.semester i Stockholm.                                                                                                  

Semesterstart: 21.08.17

Semesterslutt: 29.11.17

Eksamen ved vertsuniversitetet

Skriftlig eksamen i pediatri og gynekologi/obstetrikk på samme dag - totalt 5 timer med eksamen (29.november). Man tar eksamen på sykehuset man har hatt undervisning på. Mere klinisk rettede spørsmål både på pediatri og gynekologi/obstetrikk eksamen enn det man er vant med fra eksaminasjon i Oslo.

OSCE eksamen i gynekologi og obstetrikk noen dager før skriftlig eksamen (4 stasjoner).

Vurdering i løpet av semesteret

“Dugga” både i pediatri og gynekologi/obstetrikk. En prøve to uker etter undervisningsstart i hvert av fagene. Prøven er basert på de første forelesningene og er ment for å få deg til å komme i gang med lesingen. Det lønner seg å henge godt med fra starten av.

“Sit-in” i pediatri. Mot slutten av pediatri undervisningen må du organisere selv med en lege du har jobbet med på akuttmottak/avdeling å ta en muntlig/klinisk eksamen (anamnese og klinisk undersøkelse av ett barn). Ikke så mye å stresse over.

“Sit-in” i gynekologi og obstetrikk. En klinisk/muntlig eksamen i hvert av fagene på en pasient. Dette var mere uformelt enn på pediatri og ikke noe stress.

Innlevering i barne-ungdomspsykiatri (BUP).

Innlevering og presentasjon for gruppen din i klinisk genetikk.

Studieopplegg

Semesteret er delt opp i 6 uker med pediatri og 6 uker med gynekologi og obstetrikk, i tillegg til litt undervisning i klinisk genetikk. Mandag, tirsdag, onsdag og halve torsdag er det klinisk undervisning, torsdag ettermiddag er det seminar og fredag er det forelesning hele dagen. Det var forventet at man kom forberedt til seminarene som gikk ut på å gå igjennom pasientcaser, med forskjellig tema fra uke til uke. Det er et intensivt studieopplegg med mye obligatorisk undervisning. Cirka to helger i løpet av semesteret er man satt opp på vakt og man kan også være satt opp på noen kveldsvakter og nattevakter. I løpet av den kliniske undervisningen går man hovedsakelig alene med lege/jordmor og man er aktiv og får gjøre og undersøke mye selv. Veldig lærerikt!

Pediatri: Jeg hadde pediatriundervisning på Karolinska Solna.

I løpet av den første ukene var det mest forelesninger. Resten av ukene var man plassert på forskjellige avdelinger på sykehuset, på barneakuttmottak, på nyfødt/barsel, på barnelegemottak i distriktet, i tillegg til en uke med barnekirurgi og noen dager med ferdighetstrening, bl.a HLR på barn.

Barn-ungdomspsykiatri er integrert i pediatriundervisningen. Man har noen forelesninger og seminar, og må skrive en innlevering som man presenterer på seminar.

Gynekologi og obstetrikk:

Jeg hadde gyn/obs undervisning på Karolinska Solna. Den første uken var det hovedsakelig felles forelesninger. Klinisk undervisning var på akuttmottak, poliklinikk, benigne og maligne operasjoner, fertilitetsklinikk, senter for fostermedisin, og på fødeavdelingen med jordmor og lege. Fikk assistere på keisersnitt og være med å ta imot et barn ved normal fødsel.

Kull- /gruppestørrelse

70 studenter i klassen som fordeles på forskjellige sykehus (Solna, Huddinge, Danderyd, Södersjukhuset). På hvert sykehus er man cirka 20 studenter og fordeles igjen i mindre grupper på seminar og gruppeundervisning.

Oppfølging fra lokale studieveiledere etc.

Den internasjonale koordinatoren ved Karolinska sender ut informasjon noen uker før semesterstart. Timeplanen kommer cirka 2 uker før hvert av fagene starter. På hvert sykehus og for hvert av fagene er det en kurssekretær som informerer om alt man trenger å vite rundt det praktiske og svarer alltid på mail om det er noe man lurer på.

Språk

All undervisning går på svensk. Ikke noe problem med språket - man kommer fort inn i å lese svensk. Jeg skrev innleveringene på svensk og snakket mest ”svorsk” med veileder/lege og pasienter. Det er ikke nødvendig med språkkurs, men man har mulighet til å ta et intensivt språkkurs ved Karolinska Institutet uken før semesterstart, noe jeg valgte å gjøre.

Bolig

Jeg fikk bolig gjennom KI Housing på Pax. Jeg hadde mitt eget rom og bad og delte kjøkken med cirka 10 andre studenter fra Karolinska; en korridor med mest utvekslingsstudenter. Jeg har vært fornøyd med oppholdet mitt på Pax og har fått nye venner fra hele verden. Fra Pax er det bare 10 minutter med buss til Karolinska Solna.

Anbefaler å søke bolig gjennom KI Housing så snart man får svar om utvekslingsplass.

Sosiale forhold

De svenske medstudenten er hyggelige og hjelpsomme, men kanskje ikke like lett å bli kjent med kullet i starten. På seminar og gruppeundervisning er man fordelt i mindre grupper og da blir det lettere å bli kjent med medstudentene. Det er koselig med “fika” stund i pausene mellom seminar og forelesninger. Det var bare meg og to andre utvekslingsstudenter fra Norge på kullet. På fritiden var jeg mest med utvekslingsstudentene jeg bodde sammen med på Pax.

Fritid

Det er et veldig intensivt semester med mye å lese på og forberede seg til fra dag til dag, men Stockholm er jo en nydelig by og jeg anbefaler å sette av litt tid i starten til å bli kjent med byen. “Global Friends” arrangerer masse av aktiviteter for utvekslingsstudenter (Stockholm Tour, Gamla Stan Tour, Brunch, Fall Dinner osv).

Diverse / tips til andre som reiser dit

Søk bolig så snart du har fått utvekslingsplass!

Skaff Mecenat- appen for mange gode studentrabatter.

Skaff Res i STHLM appen for å lett reise rundt i byen med kollektivtransport.

Refleksjoner og utbytte

Jeg synes at jeg har lært utrolig mye i løpet av dette intensive semesteret på Karolinska. Alt av helsepersonell er veldig inkluderende og er glad over å ha studenter med seg. Læringsutbytte er veldig bra ved å være en student per lege på praksis. Jeg føler jeg har sett mange pasienter med god variasjon og fått undersøke/gjøre mye alene med pasientene. I løpet av undervisningen er det hovedfokus på vanlige og farlige/akutte situasjoner. Det har vært veldig gøy å ta så aktiv del i sykehushverdagen som man får gjøre på KI. Man er aktiv i alle undervisningsformer og det er kort avstand mellom professorer/helsepersonell og studenter. Man føler seg virkelig som en del av “teamet” på sykehuset – utrolig lærerikt og inspirerende!

Publisert 6. des. 2017 10:55 - Sist endret 4. apr. 2019 15:23