Stockholm, Sverige

"Oppholdet på Karolinska var en veldig positiv opplevelse både akademisk og sosialt. Det var interessant å se hvor flinke de svenske studentene var i klinisktankegang. Under oppholdet mitt så var de særlig den praktiske kliniske tankegangen min som fikk utviklet seg, noe som var litt annerledes fra hvordan det er i Oslo." - Marit fikk utvidet tankesettet sitt på KI.

Navn: Marit Ruth Engebretsen               

Sted: Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Semester: Våren 2018, Modul 6 (Termin 10)

Semesterstart: 15.01.18  

Semesterslutt: 26.04.18  

Eksamen

1 skriftlig eksamen i GYN/OBS og 1 skriftlig eksamen i Pediatri. Begge var 26/4. Klinisk rettede spørsmål på begge eksamener. Mye MCQ på begge. MCQ på GYN/OBS var så vanskelig at semesteradministrasjonen gjorde om på poengsettingen. MCQ strukturen på denne eksamenen var ikke informert om på forhånd, og det skapte en ganske ubehagelig overraskelse på eksamen.  Kanskje lurt å spørre litt spesifikt om MCQ regler før eksamen i fremtiden da dette var annerledes enn det vi var vant med i Oslo

I tillegg til eksamen var det en dugga i pediatri som gikk ut på de 2 første forelesningsdagene. OBS! les godt til denne. Testet detaljkunnskap. Ellers var det en "sit in" hvor man gjorde klinisk undersøkelse av en pasient foran en lege og senere et klinisk resonnement av funn og anamnese. Veldig greit.

Det var også en GYN/OBS dugga som gikk ut på anatomi, endokrinologi og fysiologi. Denne var ganske basic, men mye av det som ble testet var ikke forelest i. Se på tidligere dugga på Pinpong (nettplattformen) for å forbrede deg. Det var også en GYN/OBS OSCE. Jeg forbredte meg ved å gå gjennom tidligere OSCE emner (liste på Pingpong). Itillegg var det en gjennomgang av praktiske ferdigheter dagen før selve testen.

Studieopplegg

6 uker med pediatri og 6 uker med gynekologi. Den generelle strukturen for begge bolker var slik: mandag, tirsdag, onsdag, og halve torsdag var det klinisk utplassering. På torsdag ettermiddag var det seminarer. På fredag var det forelesninger i gyn, ped eller genetikk. Jeg hadde både pediatri og gyn/obs på Karolinska Huddinge som var ett av flere sykehus man kunne være utplassert på. Dette var dessverre også det sykehuset som lengst fra byen. Generelt var all undervisning obligatorisk. Hvis man gikk glipp av noe var de særlig strenge på Pediatribolken at man måtte ta det igjen. I gyn/obs kunne man gå glipp av en time eller to uten at man måtte ta det igjen. Seminarene var generelt ganske bra, særlig i GYN/OBS. Disse var som regel veldig case baserte. Det var så og si alltid noe spørsmål som lå på Pingpong som man skulle lese seg opp på og forbrede seg på før.

Gyn: Først ca. en uke med forelesninger. Etter det var man mest ute i klinikken. Jeg gikk med både jordmor og lege på fødeavdelingen. Fikk sett 3 normale fødsler, og fikk assistert på en. Ellers var den kliniske undervisningen på IVF klinikken, gyn-kirurgen, senter for fostermedisin, poliklinikk og gyn-akuttmottak. Jeg fikk undersøkt ganske mye, og gikk som regel alene med lege. Fikk ellers mye mindre pasientansvar enn det man fikk i pediatrien.

Ped: Først ca. en uke med forelesninger. Etter det hadde hver uke hadde en ulik plassering enten på sykehus eller ute på et barnelegekontor. Gjennom de 6 ukene hadde jeg: praktisk akuttundervisning, barnelegeutplassering, BB (barselavdeling) og nyfødt intensiv, barneakuttmottak, og barnekirurgi. Sykehuset jeg var på hadde også en egen barneavdeling som var lagt opp til at medisinstudenter skulle drive behandling av barna. Vi fikk ansvar for å prate med pasienter og pårørende, samt muligheter til å utforske ulike diagnoser og behandling med god veiledning av en lege. På de fleste utplasseringene går man alene med en lege og får gjøre mye selv.

Kull- /gruppestørrelse

Hele termin 10 er på  +120  studenter. Halve disse går PED og halve går GYN/OBS, også byttes dette etter 6 uker. Gruppen på +60 studenter er så fordelt på 4 forskjellige sykehus (Danderyd, Huddinge, Solna, og Sødersjukhuset). Hver gruppe på sykehusene blir da litt mindre enn 20 studenter. Disse 20 studentene ble så også fordelt i grupper.

Oppfølging fra lokale studieveiledere og koordinator ved UiO etc.

Fikk mye hjelp fra studiesekretærene. Det var en sekretær for pediatri og en annen sekretær for gyn/obs på Huddinge. Veldig greit å spørre de om man lurer på noe. Ellers fikk jeg hjelp fra de internasjonale studiekoordinatorene på K.I

Språk

All undervisning foregår på svensk. Litt vanskeligere i begynnelsen, men etter noen uker så forsto jeg det meste av forelesninger etc. Pratet og skrev stort sett svorsk. Skrev også svorsk på eksamen.

Bolig

Bodde i privat bolig hos en bekjent i Stockholm.

Sosiale forhold

Litt vanskelig å bli kjent med de svenske i begynnelsen. Men etterhvert som vi ble fordelt i mindre grupper på sykehusene var det mye lettere å bli bedre kjent. Vi var en gjeng norske studenter som ble ganske gode venner med noen svenske på kullet.

Fritid

Var lite på studentarrangement på K.I. Var litt med andre utvekslingsstudenter og andre norske studenter. Meldte meg inn i SATS da treningstilbudet på K.I ikke er så bra. Var ikke billig, men veldig deilig å trene der når det var så mørkt og kaldt på vinteren.

Diverse / tips til andre som reiser dit

Ta med en navneskilt eller bestill når du kommer - de svenske studentene har dette fra før hvor det står "navn + läkarkandidat" (legestudent).  Jeg bestilte bare ett på nettet der det sto navnet mitt sånn at jeg kunne bruke det hjemme også.

Lån bøker på biblioteket hvis du ikke vil kjøpe de svenske bøkene.  Finnes både bøker til ukeslån og til dagslån. Dagslån gjelder også over helgen (til mandag morgen kl.08).

Det er en gratis pendlebuss som går mellom Huddinge og Solna - fin og ta dersom man er utplassert på Huddinge.

"Pulsen" er en billig matbutikk rett ved Huddingesykehus som har mye billig og bra mat J

Lær deg de svenske navnene på antibiotika tidlig på barnesemesteret. De har forskjellige navn fra Norge og det er lett å bli forvirret.

Refleksjoner og utbytte

Oppholdet på Karolinska var en veldig positiv opplevelse både akademisk og sosialt. Det var interessant å se hvor flinke de svenske studentene var i klinisktankegang. Under oppholdet mitt så var de særlig den praktiske kliniske tankegangen min som fikk utviklet seg, noe som var litt annerledes fra hvordan det er i Oslo.

Ellers er de svenskene legene generelt veldig glade for å ha studenter med seg og er ivrige til å teste og utfordre studenters kunnskap og til å lære bort. Denne holdningen til studenter var et friskt pust og er noe jeg spesielt vil ta med meg videre som fremtidig lege.

 

 

Publisert 6. juni 2018 09:04 - Sist endret 24. mars 2020 14:19