Stockholm, Sverige

"For meg var dette semesteret utrolig spennende og lærerikt. Jeg ønsket å lære med pediatri og ObsGyn godt, og det har jeg kunnet få gjøre her i Stockholm. Legene på sykehuset var positivt innstilt til oss studenter, og jeg fikk være med på mange spennende konsultasjoner, praktiske prosedyrer og operasjoner."

Navn: Elisabet Trydal        

E-post og tlf: elisabet.trydal@studmed.uio.no

Sted: Karolinska Institutet (KI), Stockholm, Sverige. Sykehus: KI Huddinge.

Semester: Vår 2018, modul 6. Tilsvarer 10. semester i Stockholm

Semesterstart: 15.01.18

Semesterslutt: 26.04.18

Eksamen

Skriftlig eksamen i pediatri (2,5 timer) og gynekologi/obstetrikk (2,5 timer) på samme dag - totalt 5 timer med en pause i mellom de to (26.april). Eksamen gjøres på det sykehuset man har hatt undervisning.

OSCE eksamen (fire stasjoner) i gynekologi og obstetrikk i slutten av ukene med gynekologi og obstetrikkundervisning (enten midt i semesteret, eller et par dager før skriftlig eksamen, kommer an på om du starter med pediatri eller ObsGyn.  

I tillegg til eksamen var det flere obligatoriske vurderinger i løpet av semesteret:

«Dugga» både i pediatri og gynekologi/obstetrikk. Dette ble gjennomført som en kahoot i pediatri, og en flervalgsprøve på nettet i GynObs. Dugga gjennomføres to uker etter undervisningsstart i hvert av fagene. De får studentene til å komme i gang med lesing tidlig, og er basert på de første forelesningene i fagene. Det er en fordel å følge godt med i starten, da disse må bestås.

Foto: Elisabet Trydal

“Sit-in” i pediatri. Mot slutten av pediatri undervisningen blir det enten avtalt en tid for deg/ du finner en lege du har jobbet med på akuttmottak/avdeling, som gjennomfører en uformell muntlig/klinisk eksamen (anamnese og klinisk undersøkelse av ett barn). Etter å ha tatt en innkomstsamtale, får man et par spm knyttet til sykehistorie og undersøkelsen. Dette er ingen ting å grue seg for, og en fin mulighet til å få personlige tilbakemeldinger.

Innlevering i barne-ungdomspsykiatri (BUP): et refleksjonsnotat på ca 1 A4 side rundt en psykiatrisk problemstilling i et pasientmøte i pediatrien.

Innlevering i klinisk genetikk: Du får utdelt en oppgave som besvares skriftlig, og presenteres muntlig i et gruppemøte.

Studieopplegg

Studiet er lagt opp med 6 uker undervisning i pediatri, og 6 uker i ObsGyn, samt noen fellesforelesninger i klinisk genetikk. Hovedsakelig var ukene lagt opp med klinisk plassering fra mandag til torsdag formiddag, et obligatorisk seminar på torsdag ettermiddag, og forelesninger på fredager. På seminartorsdagene var det forventet at man forberedte seg, da dette var casebasert og lagt opp for diskusjon.

Pediatri: Beregn at du kan bli satt opp på vakt en helg i løpet av de 6 ukene.

ObsGyn: du vil bli satt på på en gyn-vakt, enten en helg eller en kveld/natt i ukedagene, samt en (noen får flere) natt på fødeavdelingen.

Det var relativt mye obligatorisk opplegg, og det var lagt opp til mye tid på avdelingen hvor man går en og en sammen med ulike leger. Dermed ble det mange muligheter for å stille spørsmål og få veiledning, samt til å bli god på den kliniske undersøkelsen. Mange spennende plasseringer! Det er ikke satt av tid til egenlesing, så dette må organiseres selv. Et intensivt semester, men utrolig læringsrikt!

Jeg var plassert på Karolinska Huddinge, og hadde dermed en nokså lang reisevei fra studentboligene på Pax. Hvilket sykehus vi ble plassert på fikk vi vite ca. 2 uker før studiestart. Men på tross av litt lang pendlevei på morgenen, er jeg svært fornøyd med å være på Huddinge, et oversiktlig og stort sykehus, med gode kursledere. Noen fellesforelesninger ble holdt ved andre sykehus også, så man får reise litt rundt.

Pensum: Det er gode muligheter for å låne de aktuelle pensumbøkene på biblioteket på sykehuset. Pediatriboken som regnes som dekkende ligger tilgjengelig online. Jeg benyttet mest de svenske bøkene i obstetrikk og gynekologi (lånt på biblioteket) samt medibas (svenske versjonen av NEL) og forelesninger.

Kull- /gruppestørrelse

Vi var ca. 70 studenter i klassen som fordeltes på forskjellige sykehus (Solna, Huddinge, Danderyd, Södersjukhuset) Vi var ca. 20 studenter på hvert sykehus (som har seminarer sammen), som var inndelt i mindre grupper på 4 studenter (som hadde like plasseringer fra uke til uke)

Oppfølging fra lokale studieveiledere og koordinator ved UiO etc.:

På hvert sykehus og for hvert av fagene er det en kursleder og kurssekretær som man kan kontakte ved spørsmål rundt praktiske ting, og som sender ut mailer med informasjon. De er raske til å svare på mail og superhyggelige.

Foto: Elisabet Trydal

Språk

All undervisning går på svensk. Det kan anbefales å lese pensumbøkene på svensk for å lære noen av de annerledes termene, men generelt var det ikke noe problem å verken forstå eller gjøre seg forstått. På sykehuset er det lurt å snakke ”svorsk” med veileder/lege og pasienter. Det er ikke nødvendig med språkkurs, men man har mulighet til å ta et intensivt språkkurs ved Karolinska Institutet om man ønsker dette (gjorde ikke det selv). På innleveringene og eksamen skrev jeg svorsk (mest norsk).

Bolig

Jeg fikk bolig gjennom KI Housing på Pax. Jeg hadde mitt eget rom med bad og delte kjøkken med cirka 10 andre studenter. Dette fungerte fint for meg. Blokken ligger fint til ved Mäleren, og det er mange muligheter for fine joggeturer her langs stier ved vannet.

Anbefaler å søke bolig gjennom KI Housing så snart man får svar om utvekslingsplass.

Sosiale forhold

Vi var 5 utvekslingsstudenter fra Norge på dette semesteret. Det var mest naturlig å finne på ting sammen med de andre utvekslingsstudentene som bodde på samme sted som oss. På seminar og gruppeundervisning ble jeg kjent med klassen, og folk er så hjelpsomme og trivelige. Fika pausene med mingling og kanelboller var et høydepunkt på lange forelesningsdager, selv om de ikke kom særlig ofte (økonomiske nedskjæringer)

Fritid

Stockholm er en nydelig by! Oppdag den når du har tid, men det er et veldig intensivt semester med mye å lese og forberede seg til fra dag til dag. “Global Friends” arrangerer flere aktiviteter for utvekslingsstudenter, blant annet en tour rundt i byen, og det er også mulig å få en «buddy» som kan vise deg rundt i byen og på KI. De andre utvekslingsstudentene er som regel gira på å oppdage byen, så et tips er å bli med denne gjengen og oppdage de fine stedene (Djurgården, Drotningholm Slott, Gamla stan, Södermalm ++)

Diverse / tips til andre som reiser dit

Reis på utveksling, du vil ikke angre!

Bruk tid i starten til å bli kjent med folk og byen

Det fins gode sykkelmuligheter, så kjøp en brukt sykkel på Blocket! Byen oppdages best enten til fots eller med sykkel

Foto: Elisabet Trydal

Refleksjoner og utbytte

For meg var dette semesteret utrolig spennende og lærerikt. Jeg ønsket å lære med pediatri og ObsGyn godt, og det har jeg kunnet få gjøre her i Stockholm. Legene på sykehuset var positivt innstilt til oss studenter, og jeg fikk være med på mange spennende konsultasjoner, praktiske prosedyrer og operasjoner. Man blir tatt med i diskusjoner, og fikk også muligheten til å gjøre mye selv under veiledning.

Publisert 6. juni 2018 08:58 - Sist endret 24. mars 2020 12:29