Stockholm, Sverige

"Man blir uppmanad till kritisk tänkning och nyfikenhet och med mindre krav om detaljpugg blir det lättare att faktiskt hinna med detta. Jag tar med mig tillbaka den nyfunna känslan av att vi faktiskt går en yrkesutbildning och inte bara en akademisk utbildning, där det är viktigt med praktiskt kunskaper lika mycket som alla teoretiska."

Navn: Maja Hagenö

Sted: Karolinska institutet, Stockholm, Sverige

Semester: Höst, Modul 4, Termin 9

Semesterstart: 28.08.17

Semesterslutt: 12.01.18

Eksamen: 12.01.18

Studieopplegg

Studieupplägget är, vid första möte, mycket mer genomtänkt och smart upplagt än i Oslo. Undervisningen är minst möjligt baserat på föreläsningar och mest möjligt baserat på studentaktiverande undervisning och patientkontakt. Man har många seminarium som generellt sett är väldigt bra och lärorika. I tillägg har man studentmottagningar av patienter, något som gav väldigt mycket.

Kullet delas upp i två delar, varav den ena startar med psykiatri och den andra med ÖNH/Ögon. Du läser alltså bara ett fag åt gången, något som enligt mig, gör inlärningskurvan brattere.

Viktigt att nämna är att schemat på Karolinska är kaos. Det fungerar om man klarar att hålla kontroll på det, men det är som regel tre olika scheman på papper som man själv måste sammanställa. Detta är en omställning när man är van till det samlade «mina studier».

Vad som är obligatoriskt under kursen är ibland tydligt och ibland mycket otydligt. Frånvaro hanteras på ett annat sätt än på UiO, då man måste komplettera all obligatorisk undervisning som man missar. Det finns alltså inte ett x antal gånger man kan missa obligatoriska moment oavsett orsak.

Generellt sett tycker jag att Karolinska ser studenterna mer som individer och alla som undervisar kallar en vid namn. Det är också lite hierarki på sjukhusen, vilket gör att alla vågar fråga, tänka kritiskt och komma med kommentarer. Detta ger en trevlig och öppen miljö i undervisningen som också gör att man lär sig snabbare och bättre. 

Det fagliga innehållet är bra! Det är helt klart mer specifika läroplansmål än i Oslo och det är extremt tydligt vad det är förväntat att man skall kunna. Målen är mindre detaljfokuserade och riktar till stor del in sig på att man skall kunna känna igen, diagnostisera, behandla och uppfölja vanliga diagnoser. Detaljkunskaper inom patofysiologi för alla sjukdomar förväntas inte.

Kull- /gruppestørrelse

Totalt sett är kullet ca 150 st, men det delas in i två halvor i starten av terminen, något som gör att man i stort sett bara har kontakt med sin halva under själva skoltiden. Det mesta av undervisningen föregår i smågrupper som varierar från 4-8 studenter.

Oppfølging fra lokale studieveiledere og koordinator ved UiO etc.

Uppföljning från UiO var väldigt bra fram tills man kom iväg, vilket var precis det man behövde. På Karolinska var alla lokala kuransvariga väldigt tillmötesgående och hjälpte en med det som behövdses.

Språk

All undervisning föregår på Svenska. Är ju själv svensk, så detta var inga problem, men mitt intryck är att det var något problematiskt for de norska helt i starten, men att det fort blir lettere.

Bolig

Det finns något som heter Ki housing som kan hjälpa till med boende, men vi brukte oss inte av dette, då vi var flere som ville bo sammen. Det är ganska svårt att få tag i lägenhet på egen hand, eftersom man skall hyra under så kort period och de flesta vill ha längre hyresförhållanden. Om det är möjligt är det fint att veta på vilket sjukhus man är placerad, innan man finner bolig för att undvika lång resväg. Vi bodde på Lidingö, en kommun utanför Stockholm, vilket gav lång resväg, men som vägdes upp av fin natur och stor lägenhet.

Sosiale forhold

Generellt sett är folk väldigt sociala och kullet som helhet arrangerar många gemensamma aktiviteter. Dom verkar vana att det är många nya varje semester så vi var på inget sätt de enda nya.

Fritid

Stockholm är en storby på ett helt annat sätt än Oslo, så att fylla fritiden med diverse aktiviteter är inga problem. För mej blev det många restaurang och cafébesök i tillägg till träning på fritiden.

Diverse / tips til andre som reiser dit

Semestret är fantastiskt och Stockholm är en väldigt bra by! Bli med på sociala aktiviteter med kullet och utforska Stockholm så mycket du kan! I Sverige har man fördel mot andra utbytesstudenter att du kan kommunicera med «locals» på deras eget språk, så utnyttja det!

Refleksjoner og utbytte

Att vara på KI en termin gav verkligen en annan bild av vad läkarutbildningen kan vara och hur man kan jobba med faget. Man blir uppmanad till kritisk tänkning och nyfikenhet och med mindre krav om detaljpugg blir det lättare att faktiskt hinna med detta. Jag tar med mig tillbaka den nyfunna känslan av att vi faktiskt går en yrkesutbildning och inte bara en akademisk utbildning, där det är viktigt med praktiskt kunskaper lika mycket som alla teoretiska. För mej gav det väldigt mycket att bli kastad in i många olika uppgifter som man bara förväntas klara av, vilket gör att jag tror jag kommit tillbaka som en mer orädd student.

 

Publisert 6. feb. 2018 15:10 - Sist endret 4. apr. 2019 15:24