Stockholm, Sverige

"På KI er synet på medisinstudenter også et helt annet enn i Norge. Som läkarstudent på KI blir man sett på som en ekstra ressurs; en som kan prate med og undersøke pasienten mens legen gjør noe annet og en som kan bidra med diff-diagnoser og forslag til utredning. På morgenmøtet på sykehuset får legene tydelig beskjed om at läkarstudentene ikke skal presenteres som noe annet enn ”blivende kollega”, ”kollega” eller ”ung läkare”."

Navn: Ildri Maria Stokke   

E-post: i.m.stokke@studmed.uio.no

Sted: Karolinska Institutet (KI), Stockholm, Sverige

Semester: Høst 2018. Modul 6 i Oslo, Termin 10 i Stockholm: ”Klinisk medicin – inriktning reproduktion och utveckling”

Semesterstart: 03.09.2018

Semesterslutt: 05.12.2018

Studieopplegg

Termin 10 på Karolinska er delt opp i 6 uker pediatri og 6 uker obstetrikk og gynekologi. Man starter enten med ped eller med gyn/obs, og så bytter man halvveis. I Stockholm er det fire ulike sykehus man kan havne på; Karolinska Solna, Karolinska Huddinge, Danderyds eller Södersjukhuset, og det er litt ulike undervisningsformer/timeplaner der. De svenske studentene får ønsker sykehus, mens vi utvekslingsstudenter blir plassert litt rundt omkring der det er plass. Jeg hadde både ped og gyn/obs på Huddinge.

Generelt er det et intensivt semester med mye klinikk og mange seminarier som må forberedes. Ukene går fort, så det er viktig å henge med på det som undervises. Dagene er vanligvis fra kl. 8-16 (17), og man har 1-3 kveldsvakter i pediatri (1 i barnkirurgi og evt. noen på akutten), og 1-3 kvelds- og ca. 2 nattevakter i gyn/obs. Timeplanen kommer 2 uker før kursstart, så det er lurt å vente med å planlegge helgereiser osv. 

Pediatri

I pediatri har man først en introuke m/ fellesforelesning. Deretter har man klinikk og seminarier på det sykehuset man blir tildelt. På Huddinge hadde vi én uke m/ akuttmottak, én uke med akuttromsøvning, én uke m/ barnekirurgi (der man bla. får assistere på operasjoner), én uke på en generell barnemedisinsk avdeling (der man får ansvar for en pasient hver dag og følger den med alt som skal gjøres; f.eks. skrive henvisninger, konferere m/ andre leger, gå visitt, skrive epikriser, rapportere til vakthavende lege etc. Utrolig lærerikt!!), én uke med Neo/BB (her får man gjøre masse undersøkelser av nyfødte) og til slutt en uke med barne- og ungdomsmottagning ute i distriktet.

Vi fikk veldig mye pasientansvar i pediatrien. På mange avdelinger har de det som heter ”kandidatmottagning”, der det er forventet at man skal prate med og undersøke pasientene selv, planlegge videre utredning/behandling og diktere/skrive journal. Jeg synes det var ganske skummelt og utfordrende å bli kastet rett ut i det, men legene er forståelsesfulle og viser gjerne hvordan ting skal gjøres i starten. Ellers har man 2-3 seminarier per uke (ofte på torsdager), med mange ulike pasientcaser. Disse er veldig klinisk rettet og ekstremt tentarelevante. Det er lurt å forberede seg godt til dem; man blir ofte spurt direkte om svar. På Huddinge hadde vi fika (kanelboller og kaffe/te) under hvert seminar i pediatri, og det var god motivasjon.

Gyn/obs

Gyn/obs-delen er delt opp i 3 uker obstetrikk og 3 uker gynekologi. Her får man ikke like mye pasientansvar, men det er fortsatt forventet at man skal prate med, og spesielt undersøke pasientene. I obstetrikk-ukene går man vakter med barnmorska (jordmor) og legene på förlossningen (føden), og i gyndelen har man mange mottagninger (typ poliklinikk) der man får undersøkt en del, IVF-klinikk, fostermedicin, akuttmottak og operasjonsdager. Det er også lurt å forberede seg godt til seminariene her og å delta aktivt på gruppeundervisning; veldig OSCE- og tentarelevant.

Foto: I.M. Stokke
Vakre Stockholm Foto: Ildri Maria Stokke

Vurderinger/eksamen

Dugga i pediatri: 2-3 uker etter kursstart i ped. Ble gjennomført som en Kahoot der man måtte ha 10/15 poeng for å bestå. Veldig sentrale spørsmål hentet fra introduksjonsforelesningene. Må bestås for å kunne fortsette.

Sit in i pediatri: Gjennomføres halvveis i ped-delen. Man tar anamnese og undersøker en pasient foran en lege, diskuterer diff-diagnoser, utredning og behandling. Samme innhold som slik vi kjenner muntlig eksamen i Oslo, men MYE mindre skummelt. Bare en super mulighet til å vise hva man kan og til få tilbakemelding. Absolutt ingenting å grue seg til.

Presentasjon av case i barnekirurgi. Ila barnekirurgi-uken finner man en case som man presenterer m/ faglig fokus.

Innlevering i BUP: Velger en case fra pediatrien som har et barnepsykiatrisk preg over seg. Seminarium i etterkant der casene gjennomgås.

Dugga i gyn/obs: 2 uker etter kursstart i gyn/obs. Digital test som utføres hjemme; del 1 med anatomi/fysiologi-spørsmål og del 2 med blandede oppgaver. Måtte også ha ca. 67 % for å stå her. Les litt ekstra anatomi/fysiologi; det gjennomgås ikke på forelesning.

Tenta i klinisk genetikk 23.11.18: MCQ-spørsmål m/ fokus på slektstre og sannsynlighetsregning. Må ha 10/15 for å bestå. Gjør oppgavene bak i genetikk-heftet (som utdeles på forelesning) som forberedelse.

OSCE i gyn/obs 30.11.18: 4 stasjoner (på Huddinge fikk vi normal förlossning, diff-diagnoser til postpartum-feber, PCOS og gyn-us). Seminariene og gruppeøvningene er god forberedelse.

Tenta i gyn/obs og tenta i ped 5.12.18: 2,5 t per tenta, 1 t pause mellom. Gjør gamle tentar som ligger på PingPong (som mine studier).

Kull- /gruppestørrelse

140 på kullet totalt. 70 starter med ped og 70 med gyn/obs. Man har fellesforelesninger i klinisk genetikk, og ellers har ped-delen forelesninger sammen og gyn/obs-delen forelesninger sammen.

På sitt sykehus er man ca. 20-25 stykker som har seminarium sammen, og på kliniske plasseringer går man oftest alene med én lege.

Oppfølging fra lokale studieveiledere og koordinator ved UiO

Fikk nødvendig info om søknadsprosedyren fra UiO-koordinator. Så fort man har fått plass på KI, kommuniserer man mye med utvekslingskoordinatoren der via mail. Etter hvert får man mail fra kursadministratoren (én i ped og én i gyn/obs), og det er disse som kan svare på spørsmål angående timeplan, kliniske plasseringer, e-tjänstekort osv. De svarer på mail både om kveldene og i helgene, og hvis man er helt lost på sykehuset kan man også ringe dem. Veldig behjelpelige!

Ellers er det én lege som har ansvar for alle 20-25 på hvert sykehus, én i ped og én annen i gyn/obs. De lærte seg navnene på alle sammen, fulgte oss opp i klinikken, sjekket at vi hadde det bra og var tilgjengelige for oss når vi trengte det. I pediatrien tok kurslederen også initiativ til en klasseavslutning!

Språk

Svensk. Som Erasmus-utvekslingsstudent får man tilbud om språkkurs, men nordmenn får det ikke gratis, så ingen av oss tok det. Det går veldig fint å forstå svensk, men det er absolutt ikke like lett for svenskene å forstå oss. Så det er lurt å prøve å prate svensk både med pasienter og medstudenter/leger. Lurt å lese svenske bøker og evt. prøve å skrive notater på svensk, sånn at man får inn de medisinske begrepene; da blir det ikke så vanskelig å plutselig skulle skrive journaler og diktere på svensk.

På Huddinge brukes tolk hos kanskje 50 % av pasientene, så man får god trening i det hvis man havner der.

Bolig

KI Housing tilbyr studentboliger til utvekslingsstudenter. Man får info om det når man får Letter of Acceptance, men det kan være lurt å søke så fort man får plassen fra UiO. De har boliger rundt omkring i Stockholm; bla. i Jägargatan på Södermlam og Pax nær Solna.

Jeg bodde i Jägargatan, som er det billigste alternativet (3000 kr i mnd). Der deler man kjøkken og bad med 11 andre. Standarden er enkel, men absolutt helt grei for 3 mnd. Beliggenheten er perfekt mtp pendeltogstasjonen Södra station (8 min gange) og resten av Södermalm (masse caféer, butikker, barer osv). Til Huddinge sjukhus tar det 16 min med pendeltoget herfra. Det går også fint å komme seg til Solna og Danderyds, og man bor bokstaveligtalt vegg i vegg med Södersjukhuset (om man skulle være så heldig å havne der).

De fleste andre utvekslingsstudentene bodde også i Jägargatan, og det var veldig sosialt og hyggelig å bo der. Man blir kjent med folk fra hele verden (med alt det innebærer av hygiene..), lett å slenge seg med på en korridorfest hvis man vil og lett å ha kollokvier med de andre utvekslingsstudentene som bor der.

Sosiale forhold

Vi var 16 utvekslingsstudenter på kullet; 10 norske, 3 danske og 3 finske, og vi fant hverandre på introdagene og ble fort gode venner. Siden de svenske studentene er på sitt siste år og allerede har godt etablerte vennegjenger, ble det til at vi utvekslingsstudentene hang mye sammen. De svenske studentene er imidlertid veldig vennlige og hjelpsomme, og man blir godt kjent med dem man er på gruppe/seminarium med. Ellers er det lett å bli kjent med andre internasjonale studenter hvis man engasjerer seg i Global Friends (fadderordning for internasjonale studenter) eller blir med på korridorfestene i studentboligen.

Foto: I.M. Stokke
Nordens Venezia Foto: Ildri Maria Stokke

Fritid

Studiet er lagt opp slik at man ikke får veldig mye fritid. Man må være på 100 % av kliniske plasseringer og seminarier. Hvis man allerede har booket noe slik at man mister noe (som ikke anbefales), må man være litt forsiktig med å si ifra om det, da administrasjonen ikke egentlig godtar helgereiser osv. Hvis man er syk, må man ta igjen klinikken i helgene.

Dagene er lange, og det er ofte tøft å sette seg ned å lese etter 8 t på sykehuset. Men det går absolutt fint an å ta seg fri noen kvelder i uken og i helgene! Stockholm er en fantastisk by, og det er SÅ mye å oppleve og utforske; alt i fra restauranter, barer, konserter, shopping, museum og stand-up, til Skärgården og utsiktspunkter. Hvis man bor på Södermalm, har man nydelige tur- og løpeområder rundt seg med vann på alle kanter. Det vrimler av liv, og det er alltid noe som skjer. Anbefaler å komme ca. én uke før studiestart, slik at man gjør seg kjent med byen og utforsker noen av de mange fine stedene. Man må også ta seg en båttur ut i Skärgården! Før jul er det koselig å bli igjen litt for å gå på julemarked, stå på skøyter og evt. vinne billett til Nobelpris-utdelingen.

Diverse / tips til andre som reiser dit

Dra på introdagene som arrangeres av KI. Her får man møte utvekslingskoordinatoren, velkomstpakke og ikke minst muligheten til å møte andre utvekslingsstudenter/internasjonale studenter.

Book tid for å fikse e-tjänstekort tidlig (med en gang man får mail om det), og fiks det et par dager før studiestart. E-tjänstekortet trenger man til alle dører og PCer på Karolinska, man er lost uten det. Etterspør også dørkode til kortet (send mail til kursadministratoren; Erasmus-studentene får egen kode).

Man trenger navneskilt på sykehusene, og det må man fikse selv (bortsett fra hvis man havner på Danderyds). Kan bestille fra skyltmax.se; skilt med ”navn + Läkarkandidat” m/hvit bakgrunn.

Opplev alle de unike restaurantene og kaféene i Stockholm (for eksempel Himlen, Älskade traditioner, Pinchos). Last ned appen ”The Fork”, så kan man bestille og få 30-50 % rabatt.

Last ned ”Res-appen” for oversikt over kollektivtrafikken. Pendeltoget er fantastisk bra, men hvis det er sporfeil og det står stille er det krise, så da må man ikke nøle med å ta taxi (det refunderes via SL). På sykehuset er de generelt strenge på tidene, og man må ringe og si ifra hvis man er forsinket/syk.

Lån bøker på biblioteket. På KI-biblioteket kan man bare låne i 1 uke om gangen, mens på SLL-biblioteker (finnes på alle sykehusene) kan man låne i 3 uker. Jeg lånte gamle utgaver av de svenske pediatri- og gyn/obs-bøkene, og det fungerte veldig bra. De svenske studentene bruker ikke så mye bøker, men heller nettsider. Anbefaler virkelig internetmedicin.se! Alle studentene og legene bruker denne siden. Ellers bruker både legene og studentene såkalte ”PM” (retningslinjer), som er dokumenter som kan lastes ned fra alle SLL-datamaskiner på sykehusene. Disse er veldig lure å lese på før eksamen og beskriver nøyaktig hva man skal gjøre ved hver diagnose.

Vær frampå og tørr å ta utfordringer. Absolutt nesten alle de svenske studentene har jobbet som underläkare (medisinstudent m/lisens) i sommerferien, så de er vant med å ha mye ansvar, følge opp pasienter og tenke klinisk. De kan utrolig mye, og vi norske studenter kan lære mye av dem. Så prøv å gjør som dem! Det er skummelt i begynnelsen, men etter et par pasienter lærer man fort.

Refleksjoner og utbytte

Tiden i Stockholm og på Karolinska har vært utrolig lærerik! Semesteret er kort og man lærer ekstremt mye på kort tid. På KI er fokuset mye mer klinisk rettet enn i Oslo, og man får virkelig trent sin kliniske tankegang.

Fra å vanligvis tenke teori og patofysiologi, tenker jeg nå ”handlägging”, altså hva gjør man faktisk når man har pasienten foran seg? Hvor syk er egentlig pasienten? Hva slags overvåkning skal pasienten ha? Hvor mye væske skal pasienten få i.v? Dette er noe jeg virkelig har satt pris på å lære, og som jeg kommer til å ta med meg videre i Oslo. 

På KI er synet på medisinstudenter også et helt annet enn i Norge. Som läkarstudent på KI blir man sett på som en ekstra ressurs; en som kan prate med og undersøke pasienten mens legen gjør noe annet og en som kan bidra med diff-diagnoser og forslag til utredning. På morgenmøtet på sykehuset får legene tydelig beskjed om at läkarstudentene ikke skal presenteres som noe annet enn ”blivende kollega”, ”kollega” eller ”ung läkare”. Det gjør det utrolig hyggelig å være på avdelingene, og man føler også at man kan bidra med noe, selv om man ”bare er student”.

Utveksling til Stockholm og Karolinska anbefales på det sterkeste! Selv om det ikke er det mest eksotiske stedet man kan utveksle til, er jeg imponert over hvor mye man lærer, både av kultur, forskjeller i helsevesen/studieoppbygning, språk og ikke minst faglig, bare ved å reise til nabolandet! Man kommer ikke til angre, men blir bare rikere på erfaringer og mer selvstendig! Ta gjerne kontakt på Facebook eller mail v/ spørsmål! Lykke til med utveksling J

Publisert 12. des. 2018 10:06 - Sist endret 9. apr. 2019 10:38