Stockholm, Sverige

"Det er ca 3 uker gynekologi og 3 uker obstetrikk. I klinikken får man undersøke veldig mye, men man må være litt frempå og vise interesse for å få mest mulig ut av det. Det er ikke like lett å få øve på anamneseopptak, men vaktene i akuttmottaket og kandidatmotakningen/sit-in er ypperlig for dette."

Navn: Christoffer Melbye

E-post: c.h.melbye@studmed.uio.no

Sted: Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Semester: Høst 2018, modul 6 (9.sem) i Oslo, termin 10 i Sverige

Semesterstart: 03.09.18

Semesterslutt: 05.12.18

Eksamen

Dugga gyn/obs:

To uker etter studiestart har man sitt første arbeidskrav, som i mitt tilfelle var dugga i gynekologi og obstetrikk. På Dandryds sjukhus hvor jeg hadde min undervisning i fagene var dette en multiple choice/drag-and-drop prøve som bestod av to deler med til sammen 15 spørsmål. Vi fikk gjøre den etter skoletid, hjemme eller på skolen. Dette er som en relativt enkel lekseprøve på forelesningene man har frem til duggaen avholdes. Vi fikk allikevel noen spørsmål om ting som enda ikke var blitt undervist, men dette var ikke utslagsgivende. Prøven er ment som en motivasjon til å begynne å lese, og jeg tror ingen på mitt sykehus måtte konte den.

Sit-in gyn/obs:

På Dandryds ble man satt opp til en halv dag på gynekologisk poliklinikk (gynmottak), og målet var at man skulle få håndtere fire pasienter helt selvstendig med veiledning fra en lærer. Dette fikk vi streng beskjed om å ikke misse, noe jeg gjorde.. Heldigvis ordnet dette seg, og min sit-in ble en hyggelig ettermiddag på gynekologisk akuttmottak med Helena Kopp-Kallner.

OSCE gyn/obs:

Den siste uken av kurset i gynekologi og obstetrikk hadde vi en OSCE. Formen er lik som i Oslo med flere stasjoner og begrenset tid på hver stasjon. Hvert sykehus har ansvar for å arrangere sin egen eksamen, og innholdet i hver stasjon er derfor ulik fra sykehus til sykehus. Alle har imidlertid 5 stasjoner, hvor en er en pausestasjon. Vi som gikk på Dandryds fikk tilsendt en mail fra vår studiekoordinator som hadde en utfyllende oversikt over temaene vi kunne få. Ferdighetene de ønsker å teste er praktiske prosedyrer og relevante kunnskaper man må ha i hverdagen som lege – noe som er en gjennomgående holdning på KI.  Stemningen på OSCEN var uformell og alle var veldig hyggelige.

Dugga pediatri:

To uker etter at man starter på sin neste blokk med undervisning har man sin andre dugga. Jeg hadde min på Karolinska sjukhuset Solna. Denne duggaen var laget sentralt og var lik på alle sykehusen. Dette var en Kahoot med 15 spørsmål, hvor man måtte ha 10 for å bestå. Spørsmålene herfra var kun fra de to første dagene med felles introduksjon til pediatri. Den var allikevel betydelig vanskeligere enn duggaen i gyn/obs.

BUP eksamen:

Mot slutten av pediatri-blokken må man levere en case-beskrivelse av noe BUP-relevant som man har møtt i klinikken. Den skal være på ca en A4 side, og er ikke noe stress. Casene diskuter man på et seminar etter innlevering, og alle står.

Genetikkeksamen:

I genetikk hadde vi en MCQ på 15 spørsmål. Man måtte ha 9 rette for å bestå. Dette er den første undervisningen svenskene har i klinisk genetikk, så den er relativt lik den vi har i Oslo på modul 4. Helene og jeg droppet derfor denne undervisningen og leste kun i kompendiet som ble utdelt første dagen i tillegg til å gjøre oppgavene som står bakerst i heftet.

Barnekirurgi:

Vurderingen i barnekirurgi er innlevering og/eller presentasjon (litt avhengig av når du har fått denne delen av kurset) av en kirurgisk case man har hatt i løpet av denne kursuken.

Sit-in pediatri:

I pediatri måtte man ordne sin egen sit-in på Solna. Dette var ifølge administrasjonen ikke noe problem. Dette stemte ikke helt, og det var mange som slet med å få det til. Denne likner mer på den muntlige eksamen man har i Norge på modul 3, men med mindre grilling i etterkant.

Slutteksamen:

Slutteksamen (eller tenta som svenskene kaller den) i gynekologi, obstetrikk, pediatri og profesjonell utvikling ble holdt den 5.desember og var delt i to separate deler, en i gyn/obs og en i pediatri, med en time lunsj mellom. Hver del var på 2,5 timer. Spørsmålene var en kombinasjon av MCQ, kortsvar og litt lenger oppgaver. Pediatrien la stort fokus på BPD-oppgaver, som er oppgaver hvor man får utdelt en kort journal og skal skrive en omfattende «resymé, vurdering og tiltak»-del. Det er viktig å lære seg hvordan man skal gjøre dette riktig, da det teller 20% av eksamen. Detaljnivået her en nok ikke like stort som i Oslo, men de har til gjengjeld et mye større fokus på praktisk gjennomføring og håndtering, noe vi ikke er vandt med. Det lønner seg derfor å forsøke å forstå temaene på denne måten fra starten av.

Studieopplegg

10. semester på Karolinska Institutet er et intensivt semester. Det består av 6 uker mer gynekologi og obstetrikk og 6 uker med pediatri. I tillegg har man genetikk, barne- og ungdomspsykiatri og profesjonell utvikling flettet inn i disse uken. Halve kullet starter med gyn/obs og halve med pediatri. Man har hovedvekten av sin undervisning i hvert fag lagt til ett sykehus – KI Solna, KI Huddinge, Dandryds eller Södersjukhuset (SÖS). Som utvekslingsstudent blir man plassert der det er ledig plass.

Hver dag er delt i 2 blokker (8-12, 13-17). Mandag til onsdag er alle blokkene fylt opp med utplassering i klinikken som man som regel har en-til-en. Torsdag er første blokk klinikk, mens andre blokk som regel er seminar. På fredager består blokkene av seminarer og/eller forelesninger. Litt avhengig av sykehuset man er plassert på er det også lagt opp noen kvelds- og nattevakter. I snitt hadde vi 1,5 dager med lesetid i henholdsvis gyn/obs og pediatri. Man må derfor forberede seg på å bruke kvelder og helger på å lese seg opp på fag og forberede seg til seminarer og eksamener.

Gynekologi og obstetrikk på Dandryds sjukhus:

Helene og jeg startet vårt semester på Dandryds sjukhus, som ligger ca 15 min med t-banen fra Stockholm sentrum. Ifølge de Svenske studentene er dette det mest ettertraktede sykehuset å ha gynekologi og obstetrikk på, dersom man er interessert i fagene. Dette er også det sykehuset hvor man har mest intensiv timeplan. Sykehuset er relativt stort, og 10% av Sveriges befolkning fødes her.

Det er ca 3 uker gynekologi og 3 uker obstetrikk. I klinikken får man undersøke veldig mye, men man må være litt frempå og vise interesse for å få mest mulig ut av det. Det er ikke like lett å få øve på anamneseopptak, men vaktene i akuttmottaket og kandidatmotakningen/sit-in er ypperlig for dette. Vi fikk være med på gynakuttmottak, gynekologisk poliklinikk, ultralyd-klinikker, barnmorskemottak (jordmordmottak – samme oppgaver som fastlegen har i svangerskapsoppfølgningen i Norge), fødeavdelingen (både med barnmorska og lege), sengepost, gynekologiske operasjoner og keisersnitt (man får assistere på begge deler om man er litt frempå).

En del av de mannlige svenske studentene opplevde at de ikke fikk være med på så mange undersøkelser, noe som dessverre er et problem i gynekologien og obstetrikken. Jeg opplevde dette kun en gang. Legene er veldig bevisste på dette og forsøker så godt de kan å få oss med.

I tillegg til klinikken og forelesningene hadde vi seminarer hver torsdag ettermiddag. Formen er ganske lik LSB. Det er veldig eksamensrelevant og er dessuten 100% obligatorisk. De fleste forelesningene er ikke obligatoriske, men de er gode og eksamensrelevante.

Pediatri på Karolinska Institutet Solna

KI Solna er et høyspesialisert sykehus på høyde med Rikshospitalet som ligger veldig sentralt i Stockholm. Man får derfor se sjeldne ting her. Samtidig får man sett mye av det vanlige, takket være mange vakter i akuttmottaket. Solna er dessuten det eneste stedet barne-traumer kommer inn.

Opplegget i pediatri er veldig likt som i gyn/obs, men man får møte enda flere pasienter og får enda mer ansvar. Det er flere seminarer, og faget er mye mer omfattende. Vær derfor forberedt på mye skolearbeid og lite fritid. Klinikkundervisningen her innebar blant annet barneakuttmottak, barne- og ungdomsmottak (BUMM), avdelingstjeneste (infeksjon/nevro/kardio/lunge/osv), barneendokrinologimottak, barnekirurgi (orto, uro, gastro). I tillegg er man en uke på KUM (kandidatundervisningsmottak), som er en egen del av akuttmottaket som kun drives av medisinstudenter på termin 10 og sykepleiere i spesialisering. Man følges opp av en lærer, men får muligheten til å styre fullstendige forløp selvstendig. Dette er utrolig lærerikt og morsomt.

Kull- /gruppestørrelse

140 på kullet totalt. 70 starter med ped og 70 med gyn/obs. Man har fellesforelesninger i klinisk genetikk, og ellers har ped-delen forelesninger sammen og gyn/obs-delen forelesninger sammen.

Det var ca 20 stk per kurs per sykehus, og i klinikken hadde 2-4 stykker samme rotasjon.

Oppfølging fra lokale studieveiledere og koordinator ved UiO etc.:

På Dandryds er det Kristian Hagfors som er studiekoordinator for gyn/obs. Han er en hyggelig mann som har kontroll på alt og er så å si alltid tilgjengelig på epost og telefon.

Helena Kopp-Kallner er fagansvarlig for gyn/obs på Dandryds og er en ildsjel som virkelig vil gjøre alt for å gjøre undervisningen best mulig for alle. Skikkelig kul dame som man burde ta seg en prat med uavhengig av om man faktisk lurer på noe.

På KI Solna er det Elina Ampuja som er studiekoordinator for pediatri. Hun er veldig behjelpelig og er flink til å sende ut informasjon som man må få med seg på epost.

Aida Wahlgren er fagansvarlig for ped på KI og er dessuten ansvarlig for hele termin 10. Hun er tilgjengelig for faglige spørsmål og er opptatt av tilbakemeldinger for å gjøre pediatriblokken så bra som mulig.

Språk

All undervisningen på høstterminen er på svensk. Første dagen var det litt vanskelig å henge med på forelesningen, men man kommer fort inn i det.

Svensker er relativt dårlige på å forstå norsk, men om man snakker sakte og tydelig vil de fleste voksne forstå deg. Barn må man imidlertid forsøke å svorske så godt man kan med.

Bolig

Man kan søke studentbolig via KI-housing (som likner SIO). Det er for det meste rom i kollektiv på 8-12 personer som er ledig for utvekslingsstudenter. Helene og jeg fikk vite ganske sent at vi skulle til Sverige, men fikk allikevel tilbud om studentbolig. Vi takket imidlertid nei, og leide oss heller en AirBnB på Bromma.

De fleste utvekslingsstudentene bodde på Jägergatan, så vi måtte reise et lite stykke for å være sosiale, men syntes det var verdt det.

Sosiale forhold

KI er ikke kjent for et supert studentmiljø. Studentene på kullet vårt var hyggelige, men det skjedde lite sosialt med kullet. Faddersystemet for utvekslingsstudentene var også overraskende dårlig, så man måtte stifte bekjentskaper på egenhånd. Heldigvis var vi en stor gjeng med nordiske medisinstudenter som fant sammen og gjorde mye hyggelig sammen!

Fritid

Som nevnt er det et intensivt semester. Det er tid til fritid, og Stockholm er en fin storby med mye å se, men man må være forberedt på å legge ned mye arbeid i studiene. Jeg har aldri lest så mye og jevnt som jeg har gjort dette halvåret.

Helene og jeg meldte oss inn i Fitness24Seven i tillegg til at vi gikk på et salsakurs en gang i uken. Utvekslingsgjengen hadde nesten faste tacofredager på Hellströms bar.

Diverse / tips til andre som reiser dit

Vær flink til å besøke sentrum og se den fine arkitekturen. Det kan være fint å kjøpe seg et abonnement på bysykkel, så får man kommet seg rundt samtidig som man får sett litt mer av byen.

Gröna Lund, Skansen og Stockholms skjærgård er alle ting man burde få med seg når man bor i byen.

Om man liker uteliv er Stureplan et sted man bør besøke.

Last ned VisitStockholm-appen for ting å se og gjøre og TheFork-appen for opptil 50% rabatt på restautanter. I tillegg burde man laste ned Mecenat-appen som både gir digitalt studentbevis og masse studentrabatter. Det kommer nok også til å bli mer fika (bolle og kaffe) enn du tror, så du kan like gjerne laste ned Presbyrån-appen for å fylle stempelkortet ditt med en gang.

Om du vil trene mens du er på utveksling er Fitness24Seven et bra alternativ med lav/ingen innmeldingsavgift + ingen bindingstid. De har mange treningsstudioer med mulighet for styrketrening og gruppetimer. Digger du Zumba som Helene og jeg gjør MÅ du dra på Zumba-timer med Angelique!

Refleksjoner og utbytte

Jeg skulle i utgangspunktet til UCI i California, men grunnet omlegging av studieplanen i USA ble det aldri noe av dette. Karolinska ble derfor en slags kriseløsning. Jeg hadde derfor få forventninger til utvekslingsoppholdet i Stockholm, men var vel ganske overbevist om at det kom til å bli relativt kjipt ift solfylte dager i California.

Det viste seg at oppholdet i Sverige skulle bli det beste semesteret jeg har hatt på medisin frem til nå, og jeg angrer så absolutt ikke. Det var tungt med så mye obligatorisk undervisning og så mange arbeidskrav, men det gjorde at jeg forsto fagene på en bedre måte enn jeg har gjort før. Jeg har lært meg å tenke på praktisk håndtering fremfor detaljert teori, og dette er virkelig noe jeg skal ta med meg tilbake til Oslo. Jeg er en person som lærer mest av og blir inspirert av å få prøve meg frem i klinikken, og om du er samme type, burde du absolutt velge utveksling til Stockholm!

 

 

Publisert 9. jan. 2019 08:33 - Sist endret 28. mars 2019 11:27