Stockholm, Sverige

"I den kliniske undervisningen går man vanligvis en-til-en med lege eller jordmor, og hvis man er aktiv så får man ofte være med å undersøke osv. Med mye tid alene med leger på jobb, får man også mulighet til å stille mange spørsmål, og læringsutbytte kan være stort hvis man utnytter dette."

Navn: Helene Sikveland

Semester: Modul 6 på UiO (Termin 10 på Karolinska).

Semesterstart: 30.08.18

Semesterslutt: 05.12.18

Eksamen og vurdering

Skriftlig eksamen i pediatri og skriftlig eksamen i gyn/obs samme dag i slutten av semesteret. 2,5 t per eksamen med lunsjpause mellom. Blandet MCQ og kortsvarsoppgaver. I pediatri var det i tillegg to oppgaver på slutten der man skulle skrive litt under en halv side med resymé, vurdering og tiltak etter å ha lest første del av en pasientjournal. Det var veldig klinisk rettede spørsmål både i pediatri og i gyn/obs.

OSCE eksamen i gynekologi og obstetrikk den siste dagen i perioden man har gyn/obs (enten midt i semesteret eller noen dager før skriftlig eksamen i slutten av semesteret). Det var totalt fire poster, og de fleste handlet om sentrale temaer. Det var ikke like bra informasjon om hva som ble testet på OSCE som det det pleier å være i Oslo, men vi fikk utdelt et ark med ca 30 praktiske læringsmål som kunne komme, og vi forberedte oss ved å lese og øve på disse.

Sit-in i pediatri der du selv må skaffe en lege som skal vurdere deg ut ifra et gitt skjema mens du tar anamnese og undersøker et barn. Etterpå stiller han/hun spørsmål om videre undersøkelser og behandling. En fin opplevelse der man får mulighet til å få bra tilbakemelding.

Kandidatmottagning i gynekologi en halv dag der du tar anamnese og undersøker en pasient sammen med en lege. En veldig fin og lærerik opplevelse der man får tilbakemelding på hvordan man håndterer pasientene.

I tillegg er det ”dugga” i både pediatri og gyn/obs to uker etter man starter på hver del. Dette er en MCQ-test som man må stå på for å få ta eksamen.

Svenskene har i tillegg klinisk genetikk som fag dette semesteret, og for å få godkjent må man stå på en MCQ-test med ca 15 spm. etter siste genetikkforelesning.

Studieopplegg

Undervisningen er delt opp i 6 uker med pediatri og 6 uker med gynekologi og obstetrikk, i tillegg er det også et par dager med forelesninger i klinisk genetikk underveis i semesteret. Mandag, tirsdag, onsdag og halve torsdag er det klinisk undervisning, torsdag ettermiddag er det seminar og fredag er det forelesning hele dagen. Det er også litt ekstra forelesningsdager i starten av hver periode. Klinikk og seminarer er obligatorisk, mens forelesninger er frivillig.

Til seminarene lå det pasientcaser med spørsmål ute på nettet på forhånd, og det var forventet at man forberedte seg ved å svare på spørsmålene. Det var vanligvis et hovedtema for hvert seminar. De ansvarlige la det opp litt forskjellig; noen hadde en miniforelesning før vi gikk gjennom oppgavene, mens andre bare gikk rett på. De fleste temaene vi ikke dekket på seminarer, ble dekket av forelesninger. Totalt sett dekket seminarer og forelesninger en stor del av læringsmålene, men ikke alle. Jeg vil anbefale studenter som skal til Karolinska senere å lese på læringsmålene fra starten, hvis ikke får man det litt travelt når det nærmer seg eksamen.

Det er utrolig mye spennende klinisk undervisning på Karolinska, og alt av klinikk er obligatorisk. Om du er borte fra en vakt må du ta den igjen en annen gang i løpet av semesteret, eller i leseuken før eksamen. Bortsett fra vakter på dagtid hadde jeg også en helgevakt, fire kvelder og en natt jeg var satt opp. Hvilke og hvor mange vakter man var satt opp på var ganske ulikt fra sykehus til sykehus. I den kliniske undervisningen går man vanligvis en-til-en med lege eller jordmor, og hvis man er aktiv så får man ofte være med å undersøke osv. Med mye tid alene med leger på jobb, får man også mulighet til å stille mange spørsmål, og læringsutbytte kan være stort hvis man utnytter dette.

Gyn/obs hadde jeg på Danderyd sykehus, og var strålende fornøyd med det. Her var vi plassert både på gynekologisk akuttmottak, poliklinikk, sengepost, operasjon, fødeavdeling, barselavdeling, klinikk for oppfølging av gravide og ultralydssenter. På operasjon og på keisersnitt fikk man vanligvis stå i såret, og gjerne assistere litt om man ville. På fødeavdelingen fikk vi være med å undersøke, og avhengig av hvilken jordmor man gikk med kunne man også få være med å ta imot barn.

Pediatriundervisningen hadde jeg på Karolinska Solna, som var litt som Rikshospitalet, med en del mer spesialiserte leger. Her var jeg blant annet plassert på barneakuttmottak, nyfødt/barsel, poliklinisk barnelegekontor utenfor sykehus, infeksjonspost og endokrinologisk poliklinikk. I tillegg hadde vi en uke med barnekirurgi der vi fikk ha egen pasient på kirurgisk mottak og mulighet til å være med på operasjoner. Vi hadde også to dager med ferdighetstrening der vi blant annet lærte barne-HLR og hadde case-trening sammen med sykepleiestudenter i spesialistutdanning. BUP er en integrert del av pediatriundervisningen, ettersom de ikke har dette som en del av psykiatriundervisningen på Karolinska. Man har noen forelesninger og seminarer, samt må skrive en innlevering som man presenterer på det siste seminaret. Dette regnes som en eksaminasjon, og BUP var derfor ikke en del av den skriftlige eksamenen i pediatri.

Kull- /gruppestørrelse

Kullet deles opp i gyn/obs og pediatri og plasseres på de ulike sykehusene, og vi var omtrent 20 studenter på hvert sykehus. I gyn/obs ble denne gruppen igjen delt i to til seminarene. I pediatri var vi vanligvis full gruppe på seminarer. Forelesningsdagene var noen ganger med hele kullet, men oftest med den halvparten som hadde pediatri eller gyn/obs samtidig som deg.

Oppfølging fra lokale studieveiledere og koordinator ved UiO etc.

Vi fikk informasjon om oppstart og undervisningsopplegg fra den internasjonale koordinatoren ved Karolinska noen uker før vi startet. Timeplanen var ute senest 2 uker før hvert tema startet. Det er en kurssekretær for pediatri og gyn/obs på hvert av sykehusene som sender ut mail og informerer om praktiske ting, og som man kan spørre om det er noe man lurer på.

Språk

Alt foregår på svensk, og det gikk for det meste helt fint. Jeg skrev journalnotater og innleveringer på svensk, og forsøkte å svorske litt da jeg pratet både med ansatte og pasienter. Det er veldig forskjellig hvor godt svenskene er kjent med norsk, og det kunne av og til være en utfordring å gjøre seg bra forstått. Det gikk lettere noen uker ut i semesteret når vi hadde lært oss å bytte ut de viktigste ordene.

Bolig

Vi var to stykker fra Oslo som bodde sammen i en Aibnb-leilighet litt utenfor sentrum. Vi fikk en litt lavere pris ettersom vi skulle bo der i noen måneder, og syntes dette var en lettvint løsning. Å bo privat i Stockholm er ikke billig, men det finnes også studentboliger man kan søke om som et mye rimeligere alternativ. De fleste andre som var på utveksling bodde i studentbolig i Jägargatan, og det virket helt OK. De vi kjente hadde veldig ulike erfaringer ut ifra hvem de ende opp med å dele gang, bad og kjøkken med.

Sosiale forhold og fritid

Vi hadde relativt lange ukedager med mye klinikk og lesing, men tok oss tid til å utforske Stockholm i helgene. Jeg hadde også en del besøk hjemmefra, ettersom det ikke er så langt å reise til fra Oslo med fly eller snabbtog. Stockholm er en veldig fin storby med massevis av bra restauranter, caféer, shopping og kultur. Byen har også en veldig fin skjærgård som er verdt å besøke. Det er dessverre ikke like mye arrangementer for utvekslingsstudenter på medisin på Karolinska som det det er på UiO. Vi savnet blant annet et liknende fadderopplegg som det det er for utvekslingsstudenter i Oslo. Dette førte til at vi for det meste ble kjent med de svenskene som vi var på seminargrupper med i starten av semesteret, og gikk litt glipp av å bli godt kjent med resten av kullet. Utenom skolen var vi for det meste med andre utvekslingsstudenter, og vi fant på mye hyggelig sammen. I tillegg meldte vi oss på salsakurs gjennom studentidretten, og skaffet oss også treningsmedlemskap på Fitness24Seven som har mange treningssenteret rundt i byen, og flere gode gruppetimer. Det finnes dessverre ikke ”SiO” i Stockholm, så Fitness24Seven var et godt og billig alternativ. Man kan enkelt melde seg inn på den norske nettsiden, og bruke medlemskapet på treningssentrene i Sverige.

Refleksjoner og utbytte

Jeg fikk dessverre ikke dra på utveksling dit jeg opprinnelig fikk plass på mitt utvekslingssemester, men jeg er glad for at jeg fikk plass på Karolinska i siste liten. Selv om utvekslingen min ikke ble like lang unna og annerledes som jeg kanskje så for meg, fikk jeg muligheten til å bli kjent med et nytt sted og teste et annet undervisningsopplegg. Stockholm er en veldig fin by, og det var godt med en avveksling fra studiene i Oslo. Undervisningen på Karolinska er intensiv, men veldig lærerik.

Å dra på utveksling i løpet av studietiden er noe jeg vil anbefale alle. Man lærer mye av å møte nye mennesker og systemer, og man lærer alltid også noe nytt om seg selv.

Publisert 14. jan. 2019 13:57 - Sist endret 4. apr. 2019 15:23