Karolinska, Stockholm

Lavin har hatt et vellykket semester i Stockholm "Dette semesteret på Karolinska Institutet var utrolig lærerikt og veldig gøy! Jeg sitter igjen med bare god erfaringer og hadde gledelig gjort det om igjen."

Navn Lavin Yadgar Ali

E-post l.y.ali@studmed.uio.no

Utvekslingssted Karolinska Institutet (KI), Stockholm, Sverige

Modul Modul 6, Høst 2019

Studiestart 02.09.2019

Sluttdato 06.12.2019

Eksamen

Dugga er en leseprøve man har 2 uker etter oppstart av gyn/obs og pediatri. Prøven er i form av multiple choice med SBA, og alle spørsmålene er fra de to første forelesningsdagene i hvert fag. I gyn/obs gjøres den på datamaskiner etter skoletid, mens det i pediatri er i form av en Kahoot. Det kreves 60% for å stå dugga.

Sit-in i pediatri er en praktisk prøve hvor man tar anamnese og undersøkelse på en pasient på akuttmottaket, mens en kursansvarlig lege er tilstede. På slutten diskuterer man tentative diagnoser og videre forløp, samt får feedback på undersøkelsesteknikk og pasientkontakt. På Huddinge fikk jeg en nyfødt baby med feber og utslett. Resultatet er godkjent/ikke-godkjent. Veldig uformelt og skikkelig lærerikt!

Foto: Lavin Yadgan Ali
Campus Solna Foto: Lavin Yadgan Ali

OSCE i gyn/obs holdes på slutten av gyn/obs-delen. Den består av 4 stasjoner på 7 minutter hver. På forhånd får man utdelt en liste over 30 aktuelle tema, men hvert sykehus er selv ansvarlig for å utforme sine stasjoner ut i fra dette. På Huddinge var postene 1) akutt behandling av post-partum blødning, 2) utføre gynekologisk u.s og ta celleprøve 3) spørsmål om gynekologisk akutt-buk og tolkning av ultralydbilder og 4) spørsmål om fødselsinduksjon og tolkning av partogram.

Genetikk er en multiple choice med SBA. Den varer i 1 time og består av 15 spørsmål, hvor det kreves 10 riktige for å stå. Lurt å ta utgangspunkt i forelesningene og gamle prøver!

Tentan i gyn/obs og pediatri tilsvarer en slutteksamen. I pediatri og gyn/obs varer hver tanta i 2.5 timer, som avholdes på samme dag med en lunsjpause i mellom. De består av både multiple choice med SBA og kortsvarsoppgaver, samt to preliminär bedömningar (PBD) i pediatri hvor man skal skrive resyme og videre forløp ut i fra en inkomstjournal. Det kreves 67% på begge tentor for å stå semesteret. Beste forberedelsen til tentan er seminarer, forelesninger og gamle tentor - noe de svenske studentene var veldig hjelpsomme med å dele med oss.

Studieopplegg

Jeg var utplassert på Huddinge Sjukhus i hele perioden. Kullet deles i to ved semesterstart, og jeg startet derfor semesteret med gyn/obs og avsluttet med pediatri. Den første uken i hvert fag var satt av til forelesninger, mens de andre ukene var det lagt opp til klinikker fra mandag til onsdag, seminar på torsdag og forelesninger på fredager.

I klinikken rullerte man på avdelingene og kunne ha vakter («jour») på dag, kveld eller natt, og det inkluderte 2-3 helger i løpet av semesteret. Man gikk alltid 1:1 med en lege og fikk dermed tett oppfølging. Ofte fikk jeg ta egne pasienter og undersøke dem, før jeg diskuterte det videre med den ansvarlige legen. Ansvaret på oss studentene var langt mer enn jeg er vandt til hjemme, men det var bare positivt!

Seminarene og forelesningene holdt jevnt over høy kvalitet og var veldig klinisk rettet. For å toppe det hele fikk vi på spandert fika med kaffe og bakverk før hvert seminar!:) På KI er det kun forelesninger som ikke er obligatorisk, alt annet er det 100% oppmøteplikt. Mister man noe må det tas igjen i fridagene, så det er lurt å sjekke timeplanen før man legger planer.

Foto: Lavin Y. Ali
Akuttrom for ferdighetstrening på Huddinge Foto: Lavin Yadgan Ali

Kull-/gruppestørrelse

Kullet er ca 170 studenter som fordeles på fire ulike sykehus. Halve kullet starter med pediatri og de andre på gyn/obs, så rullerer man halvveis i semesteret. Gruppene deles så igjen i mindre grupper, så man ender opp med en gruppe på ca 20 stk som man følger gjennom semesteret

Oppfølging fra lokale studieveiledere og koordinator ved UiO etc.

De kursansvarlige er veldig flinke til å følge opp studentene. Man møter dem på hvert morgenmøte, så det er enkelt å spørre om ting som dukker opp underveis.

Språk

Undervisningen på høstsemesteret foregår på svensk, men det gikk helt fint! Man skjønner fort hvilke ord svenskene sliter med å forstå, og da blir det veldig lett å kjøre på med svorsk.

Bolig

Jeg bodde på PAX som jeg fikk tildelt via KI Housing. Hyblene kostet ca 4000,- i mnd og hadde eget bad. Kjøkken var felles med 9 andre utvekslingsstudenter. Beliggenheten på Solna var helt toppen med T-bane/buss og Coop-butikk rett ved. Anbefales å søke tidlig, da pågangen er stor hos KI Housing!

Sosiale forhold/fritid

De svenske studentene går sitt siste år og er allerede etablerte vennegjenger, men jeg ble positivt overrasket over hvor godt de tok oss i mot. Vi utvekslingsstudenter fant på mye sammen og med en gjeng vi ble kjent med fra seminarene. Tid til å reise blir veldig knapp da semesteret er såpass kort og undervisningen er obligatorisk. Det var rom til flere helgeturer, men selv synes jeg det var like artig å bruke helgen på å utforske byen! Spesielt hvis man er interessert i mat- og kulturliv er mulighetene mange. Stockholm gikk over mine forventninger og har blitt et av mine favorittbyer Norden!

Tips og nyttig informasjon

- Last ned Mececat-appen (studentbevis) og SL-appen (tlsvarende Ruter)

- Universitetet tilbyr to superbra, gratis treningseentre for studentene både på Campus Solna og på Huddinge!

Foto: Lavin Yadgan Ali
Interiør Karolinska Huddinge sykehus Foto: Lavin Yadgan Ali

Refleksjoner og utbytte

Dette semesteret på Karolinska Institutet var utrolig lærerikt og veldig gøy! Jeg sitter igjen med bare god erfaringer og hadde gledelig gjort det om igjen. Å bo i Stockholm er ikke noe kultursjokk, men allikevel annerledes nok til at man alltid oppdager noe nytt. Å dra på utveksling er det beste jeg har gjort i studiesammenheng og kan anbefale det på det sterkeste!

 

Publisert 22. mars 2020 15:33 - Sist endret 22. mars 2020 15:59