Stockholm, Sverige

Sole Lindvåg Lie forteller om en annerledes studiehverdag i Stockholm enn det det er i Oslo: "Kravene som stilles studentene på KI er forskjellige fra de vi er vant med i Norge. På KI er det forventet at vi skal kunne bidra på avdelingene, og det er stort arbeidsvolum man skal gjennom på kort tid. Dette gjorde at jeg opplevde enkelte dager svært hektiske, og jeg forsto verdien av å koble av."

Navn: Sole Lindvåg Lie
Modul: Høst 2019, Modul 6
Studiestart: 2. september
Sluttdato: 6. desember

Eksamen

Alle skal ha en OSCE i gyn/obs og «sit-in» (muntlig praktisk eksamen) i pediatri. Avhengig om man begynner semesteret med gyn/obs eller pediatri vil man ha OSCE/sit-in midtveis eller mot slutten i semesteret. Alle har en skriftlig eksamen på 5 timer mot slutten av semesteret. Det skal også avlegges en mindre skriftlig prøve i genetikk mot slutten av semesteret.  

Studieopplegg

Jeg hadde undervisning på Södersjukhuset og dette blir derfor på bakgrunn av mine erfaringer der. Undervisningen ble delt inn i klinisk undervisning mandag-torsdag, og forelesning på fredager. Som oftest er det opplegg 08.00-16.00 hver dag, med enkelte unntak. Innbakt i dette er også 1-2 obligatoriske halvdagsseminarer per uke. Den kliniske undervisningen er 100% obligatorisk, og dersom man går glipp av noe grunnet sykdom må det tas igjen i helger eller på lesedager før eksamen. Når man er i klinikken går man nesten utelukkende 1:1 med en lege som har vanlig arbeidsdag, og det er forventet at man skal delta aktivt i undersøkelsene og behandlingen. Selvsagt er det unntak hvor man føler seg mindre inkludert, men dette er et fåtall. Legene er forberedt på at man kommer og det er lister med bildet av studentene på aktuelle avdelinger. Nedsiden med at legen har en normal arbeidsdag er at jeg sjeldent fikk ta anamnese på grunn av tidsbegrensning. Jevnt over var dette en svært lærerik undervisningsform, men det krever at man tar initiativ og i begynnelsen var det utfordrende. Seminarene er obligatoriske og krever minimum 3 forberedelse som må gjøres i tillegg til klinikken. Det resulterte i del ettermiddags-/kveldsjobbing. Forelesningene var jevnt over bedre organisert enn i Norge, og det var gjort i en tydelig prioritering av innholdet. Oppsummert var studieopplegget på KI oversiktlig, godt organisert, spennende og man lærer masse klinikk, men det levner lite rom for selvstyring.

Kull-/gruppestørrelse

Et kull på nærmere 200 studenter fordeles på fire sykehus; Karolinska sjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset og Huddinge. Huddinge er betraktelig lenger unna sentrum enn de andre sykehusene. Videre deles studentene inn i pediatri eller gyn/obs innad på hvert sykehus, slik at gruppene er på rundt 25-30 studenter.

Oppfølging fra lokale studieveiledere og koordinator ved UiO etc.

Godt samarbeid med internasjonal koordinator på KI.

Språk

Svensk. Svenskene forstår betraktelig mindre norsk enn vi forstår svensk, og det kreves dermed at man lærer seg en god del svenske ord og uttrykk. Dette gikk imidlertid helt fint med litt innsats, uten behov for språkkurs.

Bolig

Jeg bodde på Pax, Solna, i regi av KI housing. Kort vei til sentrum med bane. Nære Karolinska Sjukhuset. Lav til middels standard, husleie på 4000 SEK/mnd. Egen hybel med bad på totalt ca 18 m2. Delte kjøkken med 10 personer, hvilket gir et eget preg. De andre beboerne kommer fra hele verden og man får mulighet til å treffe folk i samme situasjon.

Sosiale forhold

De svenske studentene er i siste studieår, hvilket gjør at de fleste ikke er interessert i å bli kjent med utvekslingsstudenter. Det er gode muligheter for å bli kjent med folk man bor med (om man bor på KI housing) eller via et bredt utvalg av studentforeninger.

Fritid

Semestret var komprimert og svært hektisk med mye obligatorisk undervisning, så det ble lite fritid utenom helger.

Tips og nyttig informasjon

Skaff ID-kort til sykehuset og KI tidlig (altså to ID-kort totalt). SL-kort (tilsvarende Ruter) er kjekt å ha tidlig. Mecenat-kort (felles studentkort for alle studier i Stockholm) er påkrevd for diverse studentrabatter.

Refleksjoner og utbytte

Etter å ha vært tre måneder på KI har jeg utviklet meg faglig og lært mye om meg selv. Kravene som ble stilt til oss i klinikken har gjort meg mer selvstendig i arbeidet på sykehuset, både hva gjelder praktiske ting som prøvetagning og diktering av journaler. På Södersjukhuset måtte alle journaler dikteres, hvilket var nytt for meg, men ble svært lærerikt. Hovedvekt på klinikk kontra forelesning gjorde også at jeg har fått et bedre blikk for hva som er klinisk relevant i pasientbehandlingen, til sammenlikning med hva som akademisk interessant. Jeg tror og håper dette vil gjøre meg til en bedre lege.
Kravene som stilles studentene på KI er forskjellige fra de vi er vant med i Norge. På KI er det forventet at vi skal kunne bidra på avdelingene, og det er stort arbeidsvolum man skal gjennom på kort tid. Dette gjorde at jeg opplevde enkelte dager svært hektiske, og jeg forsto verdien av å koble av.
Totalt sett er jeg fornøyd med utvekslingen. Om du vurderer å reise til KI vil jeg anbefale deg å tenke gjennom hva du ønsker med utvekslingen. Dersom du ønsker å jobbe mye og har faglig utvkling som hovedmotivasjon, vil jeg anbefale KI. Dersom du ønsker å styre dagene selv og oppleve de sosiale fordelene med utveksling vil jeg anbefale å reise et annet sted.

Publisert 24. jan. 2020 13:11 - Sist endret 23. mars 2020 11:15