Stockholm, Sverige

Marthe mener at "Undervisningen (...ved KI..) er generelt mye mer klinisk rettet enn hva den er ved UiO, og man følges opp tettere på de kliniske plasseringene man er på. Legene man får følge er stort sett veldig åpne for studenter og flinke til å lære bort. I undervisningen er de opptatt av det vanlige og det farlige, og at man må lese på detaljkunnskapen på egen hånd. Man får møte et høyt antall pasienter og mye klinisk trening. Undervisningen er mer intensiv, men til gjengjeld veldig lærerik."

Navn: Marthe Marie Nygaard

Sted: Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Semester: Vår 2018 (modul 6 i Oslo/ termin 10 på KI)

Semesterstart: 15.01.2018

Semesterslutt: 26.04.2018

Eksamen:

To skriftlige eksamener, en i pediatri og en i gynekologi/ obstetrikk.

Hver eksamen er på 2,5 timer, og avholdes samme dag (før og etter lunsj) på det sykehuset man har hatt klinisk undervisning. Stort sett veldig praktiske og klinisk rettede spørsmål, hvor de er opptatt av at man har lært seg det vanlige og det farlige.

OSCE i gynekologi/ obstetrikk bestod av fire stasjoner. Typiske oppgaver var anamneser og rådgivning, undersøkelsesteknikk og fødsler. I forkant av denne har man en praktisk øvingsdag på et ferdighetssenter. OSCE avholdes når man er ferdig med denne kursdelen, og kan derfor være enten midt i eller på slutten av semesteret.  

Andre vurderinger underveis i semesteret:

Dugga. En liten prøve i starten av hver kursdel for å sjekke at man henger med og har startet med lesingen. De tester stort sett det de har undervist i introduksjonsforelesningene.

”Sit-In” i pediatri. En uformell klinisk-muntlig eksamen. Man observeres mens man tar opp anamnese og undersøker en pasient. Deretter diskuterer man sykehistorien og gir forslag til videre håndtering. Veldig lærerikt!

Innlevering i barnekirurgi. Innlevering av en kasuistikk man har sett under utplasseringen i barnekirurgi og diskusjon rundt denne.

Innlevering i barne- og ungdomspsykiatri. Innlevering av et refleksjonsnotat rundt en problemstilling man har opplevd i klinikken.

Innlevering og presentasjon i medisinsk genetikk. Man får tildelt et par oppgaver i klinisk genetikk som man må svare på og presentere for en gruppe.

Studieopplegg:

Terminen er på totalt 12 uker, hvorav seks uker er med pediatri og seks uker er med gynekologi/ obstetrikk. I starten av hver kursdel holdes det et par dager med introduksjonsforelesninger.

Mandag til onsdag, samt torsdag formiddag, brukes til klinisk undervisning. Her er man stort sett satt opp alene som student med leger og/ eller jordmødre, noe som gjør at man får god oppfølgning og mulighet til å være med på mye.

Torsdag ettermiddag brukes til seminarier. Her tar man opp vanlige kliniske problemstillinger innen ulike områder. Det er lagt opp med kasuistikker og spørsmål man skal svare på, og forutsetter at man har forberedt seg på forhånd.

All klinisk undervisning og alle seminarier er regnet som obligatorisk, og man må ta igjen det man eventuelt ikke får med seg i helger/ feriedager.

På fredager var det stort sett fellesforelesninger. Disse var ikke obligatoriske.

Forelesningene ble holdt på ulike sykehus.

Man får tilsendt skjema/ timeplan hvor man er plassert på de ulike avdelingene, og man trenger derfor ikke å sette seg opp på vakter eller i mottak selv, med mindre man ønsker å hospitere mer utover undervisningen. De sørger for at man skal få se litt av alt, noe som gir en bra variasjon og bredde i undervisningen.

I pediatri hadde vi stort sett en uke på hver avdeling. Vi fikk være med i akuttmottak, på barselavdelingen og ulike poliklinikker. Vi hadde en uke satt av til ferdighetstrening og simulering innen akuttpediatri – dette var veldig bra! Vi hadde også en uke på en egen utdanningsavdeling, hvor man skal fungere som ansvarlig lege for sine egne pasienter. Her fikk man prøve seg på previsitter, visitter og annet avdelingsarbeid – veldig lærerikt!

I gynekologi/ obstetrikk fikk vi være med i akuttmottak, på vakter, på fødeavdeling og operasjoner. Vi var også med på IVF-klinikk, svangerskapskontroller og spesialistpoliklinikker. Det var litt varierende hvor selvstendig man fikk være, men legene var veldig opptatt av at vi skulle få undersøke så mye som mulig.

Undervisningen er generelt mye mer klinisk rettet enn hva den er ved UiO, og man følges opp tettere på de kliniske plasseringene man er på. Legene man får følge er stort sett veldig åpne for studenter og flinke til å lære bort. I undervisningen er de opptatt av det vanlige og det farlige, og at man må lese på detaljkunnskapen på egen hånd. Man får møte et høyt antall pasienter og mye klinisk trening. Undervisningen er mer intensiv, men til gjengjeld veldig lærerik.

Kull- /gruppestørrelse

Kullet er på litt over 100 studenter, og deles mellom pediatri og gyn/ obs.

Studentene fordeles på ulike sykehus, med ca. 15-20 studenter på hvert. Studentene på samme sykehus har seminarier sammen, ellers er man delt i mindre grupper som er på samme avdeling den samme uka, men som stort sett følger hver sin lege. Jeg var på Karolinska Huddinge, et stykke sør for Stockholm.

Oppfølging fra lokale studieveiledere og koordinator ved UiO etc.

Koordinator ved UiO hjelper til med søknadsprosessen og praktiske ting før og etter utvekslingsopphold. Ellers står det meste man lurer på på nettsidene til UiO. Utvekslingsansvarlig ved KI tar kontakt med informasjon et par uker før man drar, og man blir blant annet invitert på et felles velkomstarrangement hvor man treffer andre utvekslingsstudenter ved KI. Hver kursdel sin egen kursledelse, med sekretærer som er veldig behjelpelige med alt fra adgangskort til timeplaner, og de svarer raskt på mail. Kurslederne er leger som har mye undervisning, og de fulgte oss godt opp. Kurslederen i pediatri pleide å komme innom avdelingene hvor vi var utplassert for å høre hvordan vi hadde det.

Språk

All undervisning foregår på svensk. Det er også mulig å søke engelskspråklig, da det er en del utvekslingsstudenter fra andre land som går samme termin. Halve kullet fikk all fellesundervisning på engelsk. Man får tilbud om språkkurs, men nordiske studenter må betale dette selv. Etter et par uker kommer man fint inn i språket og blir vant med både å lese og forstå svensk. Når man lærer seg å bytte ut de viktigste ordene kommer man ganske langt med svorsk.

Bolig

Jeg søkte studentbolig via KI Housing med en gang jeg fikk bekreftelse på studieplass fra KI. De har en del forskjellige steder man kan velge mellom. Jeg søkte og fikk rom på Pax, som ligger i Solna. Helt greie rom med eget bad, og kjøkken som man deler med 5-6 andre. Pax har kort avstand til Karolinska Solna, ca. 10 min. med buss, og er ca. 45 min. unna Karolinska Huddinge. Det bodde en god del andre utvekslingsstudenter der også.

Sosiale forhold og fritid

Dagene blir ganske lange på sykehuset, men man får også en del fritid.

KI holder et par introduksjonsdager i starten hvor man blir kjent med mange av de andre utvekslingsstudentene, uavhengig av studieretning. Mange av dem bodde på samme sted og holdt kontakten gjennom semesteret, og dro på en del turer sammen. De svenske studentene er veldig hyggelige og snille med forvirrede utvekslingsstudenter. Vi var heldige og ble kjent med en gjeng som synes det var veldig gøy med utvekslingsstudenter og som inviterte oss med på en del også utenfor studiene. Anbefaler å legge litt innsats i å bli kjent med de svenske studentene! Vi ble også godt kjent med studenter fra andre norske universiteter.

Stockholm er en nydelig by og bør absolutt utforskes på kvelder og i helgene! Byen har masse å by på av spisesteder, uteliv, kultur, shopping og skjærgård, og det er stort sett noe nytt man kan oppleve hver helg.

Refleksjoner og utbytte

Utveksling til Stockholm og Karolinska Institutet anbefales på det sterkeste! Det er en veldig fin by, og undervisningen er intensiv, men veldig spennende og lærerik. Det er vel ikke akkurat noe stort kultursjokk å dra til Sverige, men forskjellene er likevel store nok til at man lærer mye av det. Samtidig er jo alt nytt her også, og man må tilpasse seg et annet opplegg enn man er kjent med hjemme. Utveksling anbefales!!

Publisert 8. aug. 2018 11:16 - Sist endret 24. mars 2020 14:05