Stockholm, Sverige

"Gjennom et semester i Stockholm fikk jeg for første gang på studie virkelig oppleve en leges hverdag. I tillegg var det et veldig inspirerende og godt faglig utbytte som har gjort drømmen om å bli pediater eller gynekolog enda sterkere" - Stine Brudes opphold på KI har hjulpet henne til å få et skikkelig innblikk i yrket.

Navn: Stine Brude

E-post og tlf: stine.brude@studmed.uio.no

Semester: Vår 2019, modul 6 ved UiO, termin 10 ved Karolinska institutet

Semesterstart: 21.01.2019

Semesterslutt: 02.05.2019

Eksamen

Pediatri

«Dugga»: dette er en «test» som ble avholdt nokså i begynnelsen av pediatriblokken. I pediatri var dette en Kahoot der man må ha et visst antall riktige svar for godkjent. Dersom man fikk under dette ble det en muntlig høring med læreren. Dette er for at man skal komme i gang med lesingen tidlig i blokken, noe som fungerte fint. Man får klar beskjed om hva man blir testet i på forhånd.

«Sit in»: foregår ila de siste ukene med pediatri etter man har hatt litt klinikk. Man går sammen med en lærer og utfører en konsultasjon med et barn. Det er en sjekkliste som man får på forhånd, og som læreren forholder seg til underveis i konsultasjonen. Mangler det noe for godkjent har man flere forsøk. En veldig lærerik opplevelse der man har mulighet for direkte tilbakemeldinger på det man gjør og det er ikke noe å grue seg for!

Foto: Stine Brude
Kollokvie på Campus Solna, KI Foto: Vilde Iversen

2,5 timers skriftlig eksamen på slutten av semesteret. Denne er samme dag som skriftlig eksamen i gyn/obs, men det er to separate eksamener med en pause midt i. Blanding av SBA, kortsvarsoppgaver og preliminär bedömning” som er resymé av en journal.

Gyn/Obs

«Dugga» tidlig i blokken for å komme i gang med lesingen. Denne foregikk på pc hjemme og med tilgang til hjelpemidler. Det var en del med anatomi der man hadde ett forsøk på og en annen del med pensum vi hadde hatt de tidligere ukene der man hadde ubegrenset med forsøk.

OSCE: denne kom på slutten av blokken (for min del i mars da jeg begynte med gyn/obs) og bestod av 4 stasjoner. En hyggelig eksamen der man blir testet i praktiske ferdigheter men også teori. Vi hadde en «prøveOSCE» uken før som var svært relevant til selve eksamen. Stasjonene jeg var igjennom: Postpartum blødning, tolking av ultralydbilder, normal fødsel og gyn-undersøkelse på en akutt buk.

2,5 timers skriftlig eksamen på slutten av semesteret. Denne bestod av ca 50 % SBA og ca 50% kortsvarsoppgaver.

Klinisk genetikk

1 times skriftlig eksamen med SBA i klinisk genetikk på engelsk.

Studieopplegg: Kullet ble delt i to der den ene halvdelen begynte med gyn/obs og den andre med pediatri. Vi var fordelt på 4 ulike sykehus, så man så absolutt mest til de man selv var i gruppe/klasse med. Det er mye obligatorisk undervisning på Karolinska med oppmøtebok og underskrifter (mer enn i Oslo) når det gjaldt seminarer og klinikk. Som regel er det klinikk mandag-torsdag ettermiddag og seminarer torsdag ettermiddag og fredag. Enkelte fredager var det forelesninger som ikke var obligatoriske. Undervisning i klinisk genetikk: ikke obligatoriske forelesninger, men ett obligatorisk seminar.

Generelt vil jeg si opplegget på Karolinska var utrolig bra! Vi fikk være mye i klinikken og følge én lege. I pediatri var vi i grupper på 4, der vi ofte gikk sammen to og to eller alene med lege. Veldig mye og bra klinikk! Det at de hadde få forelesninger og heller flere seminarer syns jeg var veldig bra. Da var vi i klasser på litt over 20 stk og gikk gjennom relevante caser som vi hadde forberedt på forhånd (hvis man hadde gjort det).

Jeg var på Huddinge i både gyn/obs og pediatri og var veldig fornøyd med opplegget der! Det var et veldig godt læringsmiljø og det sosiale i klassen ble også godt ivaretatt.

Kull- /gruppestørrelse

Hele klassen var på 140 stk. 70 stk hadde pediatri mens de resterende 70 hadde gyn/obs, også byttet vi. Vi var ytterligere delt slik at vi var litt over 20 stk i hver «klasse»/på seminar. I klinikken var vi i pediatri en gruppe på 4 stk, men gikk ofte alene med lege.

Oppfølging fra lokale studieveiledere og koordinator ved UiO:

Vi fikk en koordinator på Karolinska som vi kunne spørre dersom det var noe. Ellers fikk vi god kontakt med amanuensene og de kursansvarlige, og jeg vil si det var veldig god oppfølging ila semesteret.

Språk

Vi som utvekslet fra Norge gikk med de svenske studentene, og språket var ikke noe problem. Det var et internasjonalt kurs som ble kjørt parallelt med de andre utvekslingsstudentene der alt gikk på engelsk. For de som startet med pediatri (ikke jeg) så gikk forelesningene for de svenske også på engelsk. I klinisk genetikk gikk alt på engelsk for alle.  

Bolig

Jeg søkte bolig gjennom «KI Housing» og fikk førstevalget sammen med de to andre jeg reiste med fra Oslo i Jägergatan. Dette var vi veldig fornøyde med for beliggenheten var perfekt midt på Södermalm. Prisen reflekterer nok standarden der vi delte kjøkken og bad med 12 andre utvekslingsstudenter, men dette gikk helt fint for 3 mnd. Det er eget rengjøringspersonell som vasker fellesarealene hver dag. Vi ble også kjent med andre utvekslingsstudenter som gikk på andre studier og det var veldig sosialt!

Foto: Stine Brude
Taco Friday i Jägergatan Foto: Stine Brude

Sosiale forhold

Fadderopplegget bestod av én enkelt avsatt kveld for utvekslingsstudentene der de skulle være quiz og pizza, så her kunne det vært mer opplegg. Ellers kunne man melde seg inn i «Global Friends» som hadde en del opplegg ila semesteret, samt at man kunne få en egen kontaktperson. Det var dermed et veldig godt klassemiljø siden klassene var små. Ellers, som nevnt over, bodde vi på en studentbolig med veldig bra sosialt miljø der det var en del som skjedde. Tidlig i semesteret var det noe som het «Amphioxgasquen”, so likner et ball der man ønsker de nye medisinstudentene velkommen. Vi var en gjeng som meldte oss på dette som “eldre kullinger”. Her fikk vi server en 3-retters middag og det var opplegg og dans på kvelden – et gøy innblikk i svensk tradisjon.

Fritid

Stockholm er en veldig fin storby som har mye å by på. Man har mye restauranter/caféer og konserter å velge i, samt at det er en del studenttilbud. Selv gikk jeg på crawlkurs via «KI swimming» en gang i uken. Det er også gratis treningsstudio med gruppetimer på Huddinge.

Diverse / tips til andre som reiser dit

Søk bolig tidlig. Anbefaler Jägergatan!

Last ned “The Fork” som gir masse tilbud på restauranter og caféer.

Ha med eget navneskilt og stetoskop.

Ikke legg for mye reiseplaner i helgene men NYT Stockholm!

Lån pensumbøker enten på KI-biblioteket (1 uke) eller sykehusbiblioteket (3 uker).

Foto: Stine Brude
Utsikt over Gamla Stan og blide utvekslingsstudenter Foto: Stine Brude

Refleksjoner og utbytte

Gjennom et semester i Stockholm fikk jeg for første gang på studie virkelig oppleve en leges hverdag. I tillegg var det et veldig inspirerende og godt faglig utbytte som har gjort drømmen om å bli pediater eller gynekolog enda sterkere. Jeg også vært del av et svært inkluderende arbeids -og studentmiljø som skilte seg ut ift det jeg er vant med hjemme, noe jeg vil ta med meg videre.

 

Publisert 4. sep. 2019 13:37 - Sist endret 10. sep. 2019 11:36