Basiskrav og rangeringskriterier ved søknad om utvekslingsopphold

Som utvekslingsstudent representerer du fakultetet og UiO ved vertsuniversitetet. Som institusjon må vi også sørge for at vi møter kravene partneruniversitetene våre stiller til utvekslingsstudenter de skal ta imot. Du må derfor oppfylle noen basiskrav for å være kvalifisert for utveksling. De som tilfredsstiller basiskravene, blir rangert etter poeng.

Basiskrav

  • Ved semesterutveksling må du være i modul 4, modul 5 eller modul 6 i utvekslingsperioden.
  • Du må ha et uproblematisk studieforløp og være på et solid faglig nivå. Mer enn ett stryk (og maksimum to) og/eller tilfeller av ikke godkjent undervisning vil normalt bety at man blir innkalt til intervju med Studiedekanen for å vurdere søknaden om utveksling.
  • Du må beherske undervisningsspråket ved vertsuniversitetet så bra at du er i stand til å følge undervisningen. Hvis ikke, må du i søknaden redegjøre for hvordan du skal skal skaffe deg tilstrekkelige språkkunnskaper.

Ved tvil om en student tilfredsstiller basiskravene, kan det være aktuelt å innkalle studenten til samtale etter søknadsfrist for å vurdere om hun eller han skal få utveksle.

Rangeringskriterier

Søkerne som tilfredsstiller basiskravene rangeres etter en poengliste, basert på faglig og sosialt engasjement av en viss formalisert karakter. Ved lik poengsum kan karakterer bli avgjørende. Ved manglende eller like karakterer blir det foretatt loddtrekning.

 

Publisert 10. mars 2014 12:11 - Sist endret 8. sep. 2020 09:29