Hva lærer du?

Med en utdannelse innen nordiske studier lærer du å:

  • forstå hvordan språk er bygd opp og hvordan det læres
  • lese eldre og moderne litteratur på en selvstendig, analytisk og kritisk måte
  • skjelne mellom litteraturhistoriske perioder, sjangrer, stilnivåer og kontekster
  • forholde deg teoretisk til argumentasjon, kommunikasjon og tekst
  • snakke godt og formålstjenlig i ulike formidlingssituasjoner
  • skrive på et høyt akademisk nivå med et bredt utvalg av relevante fagbegrep og formidle innsikt i sentrale faglige ideer
  • reflektere over din egen læringsprosess

Les mer om hva du lærer på hver enkelt studieretning:

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 1. feb. 2016 13:56