Hvorfor velge dette programmet?

Hva kan litteraturen si oss om våre liv, vår kultur og samfunnet vårt? Var det kelterne som lærte nordmennene skriftbruk? Og hvordan kan noen formidle slik at hele folkemasser lar seg rive med?

På nordiske studier søker du direkte til én av disse to studieretningene:

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 1. feb. 2016 13:54