Studieretningen hører til programmet

Nordiske studier (bachelor)

Hva kan du jobbe med?

  • alexander-kielland-krag-200x300 Kommunikasjonsrådgiver 1. nov. 2018 14:51

    Skaff deg relevant arbeidserfaring mens du studerer! Praksis underveis gjorde at jeg sikret meg jobb to måneder før jeg ble ferdig med graden, forteller Alexander Kielland Krag. Han har en master i retorikk og språklig kommunikasjon og jobber ved Design og arkitektur Norge (DOGA).

  • wiese-kristian-wikborg-200x209 Redaktør 23. okt. 2018 12:56

    Gjennom studiene fikk jeg trening i å tenke selvstendig og stole på egen dømmekraft, samt god innsikt i det litterære feltet og forlagsbransjen, sier Kristian Wikborg Wiese. Han har en master i litteraturformidling og jobber som redaktør i Spartacus Forlag.

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?