Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk (studieretning)

Denne studieretningen tar ikke lengre opp studenter. Nye studenter må søke opptak til studieretningen Nordisk: språk, litteratur, retorikk.

Studieretningen hører til programmet

Nordiske studier (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?

Program for studiestart

18 aug.
10:00, St. Olavs gate 32
20 aug.
11:00, Idrettsbygningen, Problemveien 13