Denne studieretningen er erstattet av Nordisk: språk, litteratur, retorikk (studieretning).

Nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk (studieretning)

Denne studieretningen tar ikke lengre opp studenter. Nye studenter må søke opptak til studieretningen Nordisk: språk, litteratur, retorikk.

Studieretningen hører til programmet

Nordiske studier (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?

Program for studiestart

Ingen kommende arrangementer