Studieopphold i utlandet

Som bachelorstudent på Nordiske studier har du mulighet til å ta et semester i utlandet i løpet av studiet. Foruten faglig fordypning, vil et semester i utlandet kunne gi internasjonal erfaring, et kontaktnettverk innenfor fagfeltet ditt, samt en genuin mulighet til å tilegne deg språkkunnskaper.

Du finner mer informasjon om mulighetene til utveksling på nettsiden til studieretningen din:

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. nov. 2019 15:22