Studieopphold i utlandet

Som bachelorstudent på Nordiske studier har du mulighet til å ta et semester i utlandet i løpet av studiet. Foruten faglig fordypning, vil et semester i utlandet kunne gi internasjonal erfaring, et kontaktnettverk innenfor fagfeltet ditt, samt en genuin mulighet til å tilegne deg språkkunnskaper.

Bildet kan inneholde: blå, varmluftsballong, turkis, azure, elektrisk blå.

Når kan jeg dra?

Vi anbefaler at du gjennomfører utenlandsoppholdet i løpet av studieløpets femte semester. Du kan ta emner innenfor i fordypningsgruppen, støttegruppen og de frie emnene som utvekslingsstudent. Vi anbefaler at du tar de obligatoriske emnene ved UiO.

Hvor kan jeg dra?
Fagmiljøet anbefaler

Du kan bruke de frie emnene dine på å studere i utlandet. Dersom du ønsker å ta emner innen norrøn eller keltisk filologi, anbefaler fagmiljøene innen norrøne og keltiske studier ved ILN følgende universiteteter:

Norrøn filologi

Keltisk filologi

 

Andre muligheter

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) har avtaler med en rekke fremstående universiteter som København, Stockholm, Helsinki, University of Edinburgh og University College London. Du kan også reise på avtaler som Det humanistiske fakultet (HF) har, samt avtaler til Universitetet i Oslo (UiO).

I tillegg til å kunne studere et helt semester i utlandet, kan en reise på sommerkurs i andre nordiske land. Dette er kurs som vanligvis går over 3 uker og gir 10 studiepoeng som kan innpasses i graden. Se lenke her: http://www.nordkurs.org/. Du får stipend som dekker reise og opphold. 


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. nov. 2019 15:19