Kontakt

Studietilbud og generell studieinformasjon

  • studietilbud
  • studieveiledning
  • tilrettelegging ved eksamen, permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier

HF-studieinfo

Telefon: 22 85 62 93 (kl. 915)
E-post: hf-studieinfo@hf.uio.no

Studenter på programmet

  • gjennomføring av studieløpet
  • studieveiledning
  • delstudier i utlandet
  • deltid og permisjoner
  • eksamen
  • godkjenning av utdanning

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Telefon: 22 85 62 27 (kl. 12:30 - 15:00)

E-post: henvendelser@iln.uio.no