Tidligere eksamensoppgaver i odontologistudiet

Her finner du oppgavesett og sensorveiledninger fra tidligere gitte eksamener på masterprogrammet i odontologi.

Eldre eksamensoppgaver og sensorveiledninger kan være faglig utdaterte.