Hva kan du jobbe med?

Bildet kan inneholde: rom.

Hedda Abood fullførte Bachelor i pedagogikk, fordypning i kompetanseutvikling, arbeidsliv og teknologi, våren 2020. Hun jobber i dag som HR Business Partner hos Loomis Norge AS.

- Vi startet firma før vi var ferdig å studere, forteller de tidligere pedagogikkstudentene Pål Tangaard og Rune Sødal. - Vi var fire stykker i en studiegruppe som syntes det var spennende å jobbe sammen. Vi fikk lyst til å finne ut om de pedagogiske teoriene vi leste om faktisk fungerte i praksis.