Hva kan du jobbe med?

forteller Kristine Langdal som jobber i A2B Norge som rådgivningskonsulent på norskkurs for voksne innvandrere.

sier Ingrid Holmedahl som har fullført bachelor i pedagogikk og jobber som kampanje- og nettverkskonsulent i Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon.

Dagfinn Bergsager jobber på Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT).

Kirsten Gotaas Kilde har master i pedagogikk. Hun jobber med opplæring og e-læring i Accenture.

Kristin Vasbø forsker på hvordan ungdom lærer å håndtere kulturelle forskjeller.

sier Maike Luimes. – Pedagogikk har blant annet sosiologi og psykologi i seg. Det er et bredt fag som kan brukes til veldig mye.

- Vi startet firma før vi var ferdig å studere, forteller de tidligere pedagogikkstudentene Pål Tangaard og Rune Sødal. - Vi var fire stykker i en studiegruppe som syntes det var spennende å jobbe sammen. Vi fikk lyst til å finne ut om de pedagogiske teoriene vi leste om faktisk fungerte i praksis.