Jobb og videre studier

Pedagogikkstudiet gir deg kunnskap om læring og samspill mellom mennesker. Det kan åpne mange muligheter i arbeidsmarkedet.

Pedagogikk handler om å forstå hva som er forutsetninger for at vi mennesker skal lære og utvikle oss gjennom hele livet. Det gir også innsikt i hvordan ulike grupper deltar i i samfunnet, på arbeidsplassen og i utdanningssystemet. Siden faget er tverrfaglig i sin natur er pedagoger flinke til å tenke helhet og sammenheng der spesialister bare ser sitt fagfelt.

Jobb

 Du kan blant annet jobbe med

  • Kompetanseutvikling: Pedagoger jobber med utvikling og ledelse av kurs, opplæring og e-læringssystemer.
  • Organisasjonsutvikling: Du kan jobbe med å legge til rette for endring i organisasjoner ved å bidra til samspill mellom de ansattes læring og organisasjonens utvikling i alle typer virksomheter.
  • Administrasjon og forvaltning: Kunnskap om utdanningssystemet gjør at du har mye å bidra med i stillinger i kommunale  utdanningssektor, universiteter og høgskoler og andre enheter knyttet til  utdanningssystemet. Med en bachelorgrad er du også kvalifisert til mange stillinger som saksbehandler innen hele den offentlige forvaltningen.
  • Barn og unge: Studiet gir deg kunnskap som er relevant for arbeid med barn og unge, for eksempel, i skolefritidsordning, tiltak for ungdom, rådgivning og frivillige organisasjoner.
  • Medier og formidling: Du kan jobbe med utvikling av lærebøker, digitale løsninger for undervisning og opplæring i forlag og andre virksomheter, blant annet gjennom pedagogisk bruk av teknologi.

Frister stillinger hvor det kreves høy kompetanse i pedagogisk ledelse- og utviklingsarbeid, pedagogisk-psykologisk rådgivning eller kommunikasjon og organisasjonslæring? Da anbefaler vi at du går videre til masterstudier.

Studiet gir ikke undervisningskompetanse. Vil du bli lærer? UiO har egne lærerutdanninger

Videre studier

Bachelor i pedagogikk gir deg et godt faglig grunnlag for å studere videre på masternivå. Vi anbefaler at du planlegger å ta en mastergrad!

Masterprogrammet i pedagogikk har fire studieretninger. På master kan du bygge videre på fordypningene fra bachelor, eller velge å gå i en ny retning. Hvis du planlegger å søke på master, bør du sette deg inn i det studietilbudet og hvordan det henger sammen med fordypningene på bachelor. Studieretningene på master har ulike opptakskrav. Det står mer om opptakskravene på nettsidene til hver studiereting. 

Det tilbys også tverrfaglige, internasjonale masterprogram innenfor fagområdet pedagogikk.

Med fullført mastergrad kan du for eksempel jobbe i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, pedagogiske kompetansesentre, utdanningssektoren, offentlig forvaltning, næringslivet og ulike organisasjoner. I tillegg er du kvalifisert for en videre forskerutdanning i pedagogikk.

Lykke til med din vei ut i arbeidslivet

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 23. sep. 2019 14:17