Jobb og videre studier

Pedagogikkstudiet gir deg kunnskap om læring og samspill mellom mennesker. Det kan åpne mange muligheter i arbeidsmarkedet.

Pedagogikk handler om å forstå hva som er forutsetninger for at vi mennesker skal lære og utvikle oss gjennom hele livet. Det gir også innsikt i hvordan ulike grupper deltar i i samfunnet, på arbeidsplassen og i utdanningssystemet. Siden faget er tverrfaglig i sin natur er pedagoger flinke til å tenke helhet og sammenheng der spesialister bare ser sitt fagfelt.

Jobb

 Du kan blant annet jobbe med

  • Kompetanseutvikling: Pedagoger jobber med utvikling og ledelse av kurs, opplæring og e-læringssystemer.
  • Organisasjonsutvikling: Du kan jobbe med å legge til rette for endring i organisasjoner ved å bidra til samspill mellom de ansattes læring og organisasjonens utvikling i alle typer virksomheter.
  • Administrasjon og forvaltning: Kunnskap om utdanningssystemet gjør at du har mye å bidra med i stillinger i kommunale  utdanningssektor, universiteter og høgskoler og andre enheter knyttet til  utdanningssystemet. Med en bachelorgrad er du også kvalifisert til mange stillinger som saksbehandler innen hele den offentlige forvaltningen.
  • Barn og unge: Studiet gir deg kunnskap som er relevant for arbeid med barn og unge, for eksempel, i skolefritidsordning, tiltak for ungdom, rådgivning og frivillige organisasjoner.
  • Medier og formidling: Du kan jobbe med utvikling av lærebøker, digitale løsninger for undervisning og opplæring i forlag og andre virksomheter, blant annet gjennom pedagogisk bruk av teknologi.

Frister stillinger hvor det kreves høy kompetanse i pedagogisk ledelse- og utviklingsarbeid, pedagogisk-psykologisk rådgivning eller kommunikasjon og organisasjonslæring? Da anbefaler vi at du går videre til masterstudier.

Studiet gir ikke undervisningskompetanse. Vil du bli lærer? UiO har egne lærerutdanninger

Videre studier

Bachelor i pedagogikk gir deg et godt faglig grunnlag for å studere videre på masternivå. Vi anbefaler at du planlegger å ta en mastergrad!

Masterprogrammet i pedagogikk har fire studieretninger. Disse er under revisjon. Hvis du planlegger å søke på master i 2019, bør du sette deg inn i det nye studietilbudet og hvordan det henger sammen med fordypningene på bachelor. Studieretningene på master har ulike opptakskrav. Det står mer om opptakskravene på nettsidene til hver studiereting. I løpet av vårsemesteret 2018 vil informasjon om endringer i opptakskravene fra 2019 bli publisert.

Det tilbys også to tverrfaglige, internasjonale masterprogram innenfor fagområdet pedagogikk.

Med fullført mastergrad kan du for eksempel jobbe i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, pedagogiske kompetansesentre, utdanningssektoren, offentlig forvaltning, næringslivet og ulike organisasjoner. I tillegg er du kvalifisert for en videre forskerutdanning i pedagogikk.

Lykke til med din vei ut i arbeidslivet

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 23. apr. 2018 15:28