Religion og samfunn (master - to år)

Masterstudiet i religion og samfunn har fokus på religion i dagens samfunn. Gjennomgående temaer er religiøse endringsprosesser, forholdet mellom religionene (interreligiøse relasjoner), kjønnsperspektiver på religion og forholdet mellom religion og politikk. Programmet åpner for et mangfold av teoretiske innfallsvinkler, metoder og tematiske spesialiseringer innenfor studiet av samtidsreligion.

Hva kan du jobbe med?

  • gravem-250 Bærekraftsrådgiver 18. nov. 2020 15:25
    Magnus Gravem har en master i religion og samfunn og jobber som bærekraftsrådgiver i PwC. Han anbefaler studenter å velge et tema for masteroppgaven som både reflekterer egne interesser og fremtidens behov.
  • al-amri300 Minoritetsrådgiver 10. nov. 2020 14:26

    Karrar Al-Amri har studert religion og samfunn. Som minoritetsrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bruker han sin religions- og kulturforståelse i møte med problemstillinger knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresreleatert vold.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?