Religion og samfunn (master - to år)

Masterstudiet i religion og samfunn har fokus på religion i dagens samfunn. Gjennomgående temaer er religiøse endringsprosesser, forholdet mellom religionene (interreligiøse relasjoner), kjønnsperspektiver på religion og forholdet mellom religion og politikk. Programmet åpner for et mangfold av teoretiske innfallsvinkler, metoder og tematiske spesialiseringer innenfor studiet av samtidsreligion.

Hva kan du jobbe med?

  • Agnethe Kristine Hilmersen. Foto
    Prosjektkoordinator

    Agnethe Hilmersen jobber som prosjektkoordinator i organisasjonen LIN (Likestilling, Inkludering og Nettverk). - I jobben min er det avgjørende å kunne utvise flerkulturell forståelse og respekt for ulike livssyn.

  • Cia Dunstrøm. Foto
    Rektor

    Cia Dunstrøm jobber som rektor ved Bjørknes Høyskole: – Jeg er ikke i tvil om at kunnskapen jeg har med meg fra masteren på Det teologiske fakultet er nyttig for min forståelse av ulike livssyn og verdisett.

Fakta om programmet
Studiepoeng: 120
Studiet varer: 2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?