Religion og samfunn (master - to år)

Masterstudiet i religion og samfunn har fokus på religion i dagens samfunn. Gjennomgående temaer er religiøse endringsprosesser, forholdet mellom religionene (interreligiøse relasjoner), kjønnsperspektiver på religion og forholdet mellom religion og politikk. Programmet åpner for et mangfold av teoretiske innfallsvinkler, metoder og tematiske spesialiseringer innenfor studiet av samtidsreligion.

Hva kan du jobbe med?

  • elise-grimsrud-christensen-200 Formidler 21. mars 2016 10:35

    Elise Grimsrud Christensen er formidler på Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Mastergraden i religion og samfunn ga henne viktig kompetanse særlig om mangfold som hun bruker daglig i sitt formidlingsarbeid.

  • espen-skran-200 Prosjektkoordinator/rådgiver 21. mars 2016 10:33

    Espen Skran har en mastergrad i religion og samfunn. Til daglig jobber han ved Oslosenteret for fred og menneskerettigheter. Han skrev sin masteroppgave om Myanmar, og jobber nå med akkurat det landet i sin stilling på Oslosenteret.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?