Religion og samfunn (master - to år)

Masterstudiet i religion og samfunn har fokus på samtidsreligion og legger særlig vekt på interreligiøse relasjoner, kjønnsperspektiver, religionskritikk samt religion og politikk. Her åpnes for et mangfold av teoretiske innfallsvinkler, metoder og tematiske spesialiseringer innenfor studiet av religion. Studiet gir også mulighet for å arbeide med aktuelle problemstillinger i et historisk perspektiv. Det er mulig å velge valgemner slik at man spesialiserer innenfor islamstudier eller kristendomsstudier. Man kan også ta programmet uten en slik spesialisering.

Hva kan du jobbe med?

  • elise-grimsrud-christensen-200 Formidler 21. mars 2016 10:35

    Elise Grimsrud Christensen er formidler på Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Mastergraden i religion og samfunn ga henne viktig kompetanse særlig om mangfold som hun bruker daglig i sitt formidlingsarbeid.

  • espen-skran-200 Prosjektkoordinator/rådgiver 21. mars 2016 10:33

    Espen Skran har en mastergrad i religion og samfunn. Til daglig jobber han ved Oslosenteret for fred og menneskerettigheter. Han skrev sin masteroppgave om Myanmar, og jobber nå med akkurat det landet i sin stilling på Oslosenteret.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?