Tips til bøker om akademisk skriving

Førland, Tor Egil (1996), Drøft: Lærebok i oppgaveskriving. Oslo: Gyldendal.
 
Everett, Euris L. og Inger Furseth (2012), Masteroppgaven: Hvordan begynne – og fullføre. (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
 
Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb og Joseph M. Williams (2008), The craft of research. (3. utg.). Chicago: University of Chicago press.
 
Becker, Howard S. og Pamela Richards (2007), Writing for social scientists: How to start and finish your thesis, book, or article (2. utg.). Chicago: University of Chicago Press.
 
Publisert 5. jan. 2016 12:46 - Sist endret 5. nov. 2018 14:49