Fraværsregler for tannpleierutdanningen

Reglene er vedtatt i PSS november 2015 etter høring i studieprogrammets semesterstyre.

1. semester

Type undervisning

Regel

Spesielle merknader

Introduksjonsuke

Obligatorisk

Fraværsregistrering.

Seminarer og kurs

20 % regel

Fraværsregistrering.

Kurs i tannmorfologi

Obligatorisk

Fraværsregistrering. Maksimalt 1 gang tillatt fravær. Fravær utover dette vil kunne medføre underkjent kurs. Maksimalt 3 forsøk på praktisk test.

Ferdighetskurs

15 % regel

Fraværsregistrering. Fravær må ikke falle slik at et helt «tema» rammes. Ferdighetskurset består av klinikk og kliniske seminarer. Klinikk og seminarundervisning i oral radiologi inngår som en del av ferdighetskurset i semesteret.

Kurs i Salud

Obligatorisk

Gjennomført kurs er påkrevet. Kurset kan tas om igjen individuelt ut i fra ressursvurdering i det enkelte tilfelle.

 

2. semester

Type undervisning

Regel

Spesielle merknader

Seminarer og kurs

20 % regel

Fraværsregistrering.

Ferdighetskurs

15 % regel

Fraværsregistrering. Fravær må ikke falle slik at et helt «tema» rammes. Ferdighetskurset består av klinikk og kliniske seminarer. Klinikk og seminarundervisning i oral radiologi inngår som en del av ferdighetskurset i semesteret.

Voksenklinikk

15 % regel

Fraværsregistrering.

Barneklinikk

15 % regel

Fraværsregistrering. Introduksjonsseminarer i barnetannpleie inngår som en del av barneklinikken.

Radiologiklinikk

15 % regel

Fraværsregistrering.

Patologi/oral patologi

Obligatorisk

Fraværsregistrering. Tre ganger fravær godtas. Det 4. fraværet utløser krav om innlevering av erstatningsoppgave. For høyt fravær og/eller ikke bestått erstatningsoppgave fører til underkjent kurs.

 

3. semester

Type undervisning

Regel

Spesielle merknader

Seminarer og kurs

20 % regel

Fraværsregistrering.

Voksen-, barne- og radiologiklinikk

15 % regel

Fraværsregistrering.

Toukerspraksis, Dot

Obligatorisk

Fraværsregistrering. Inntil 4 dager tillatt fravær totalt i praksisperioden toukerspraksis i 3. semester og månedspraksis i 4. semester.

Gero praksis

15 % regel

Fraværsregistrering inngår som en del av voksenklinikk.
Fravær fra geroklinikken som skyldes sykdom skal meldes til praksisveileder så tidlig som mulig.

Sykehuspraksis

15 % regel

Fraværsregistrering inngår som en del av voksenklinikk.
Fravær fra sykehuspraksis som skyldes sykdom skal meldes praksisveileder så tidlig som mulig.

Hospitering ved Avd. for pedodonti - narkosen

Obligatorisk

Fraværsregistrering. Tapt læringsutbytte grunnet fravær erstattes ikke.

Kurs i oral medisin og infiltrasjonsanestesi

Obligatorisk

Fraværsregistrering. Gjennomført kurs er påkrevet.

Kurs i avtrykksteknikk og modelloppslag

Obligatorisk

Fraværsregistrering. Tapt læringsutbytte grunnet fravær erstattes ikke.

 

4. semester

Type undervisning

Regel

Spesielle merknader

Seminarer og kurs

20 % regel

Fraværsregistering.

Voksen-, barne- og radiologiklinikk

15 % regel

Fraværsregistrering.

Kurs i kariesdiagnostikk

Obligatorisk

Fraværsregistrering. Tapt læringsutbytte grunnet fravær erstattes ikke men kan utløse krav om innlevering av erstatningsoppgave.

Månedspraksis, Dot

Obligatorisk

Fraværsregistrering. Inntil 4 dager tillatt fravær totalt i praksisperioden toukerspraksis i 3. semester og månedspraksis i 4. semester.

Hospitering ved Avd. for pedodonti  -narkosen

Obligatorisk

Fraværsregistrering.Tapt læringsutbytte grunnet fravær erstattes ikke.

Hospitering ved Avd. for kjeveortopedi

Obligatorisk

Fraværsregistrering. Tapt læringsutbytte grunnet fravær erstattes ikke.

Presentasjon og loggdeling etter månedspraksis

Obligatorisk

Fraværsregistering. Tapt læringsutbytte grunnet fravær erstattes ikke, men fravær kan utløse krav om innlevering av erstatningsarbeid.

Gero praksis

15 % regel

Fraværsregistrering inngår som en del av voksenklinikk.
Fravær fra geroklinikken som skyldes sykdom skal meldes praksisveileder så tidlig som mulig.

Sykehuspraksis

15 % regel

Fraværsregistrering inngår som en del av voksenklinikk.
Fravær fra sykehuspraksis som skyldes sykdom skal meldes praksisveileder så tidlig som mulig.

 

5. semester

Type undervisning

Regel

Spesielle merknader

Seminarer og kurs

20 % regel

Fraværsregistering.

Voksen- og barneklinikk

15 % regel

Fraværsregistrering.

Klinikk kjeveortopedi

Obligatorisk

Fraværsregistrering. Tapt klinikk grunnet fravær erstattes ikke.

Temauker

20 % regel

Fraværsregistering. 20 % tillatt fravær per fagområde.  For høyt fravær vil kunne utløse krav om innlevering av erstatningsoppgave.

Folkehelseprosjektet i Buskerud

Obligatorisk

Fraværsregistrering. Tapt læringsutbytte grunnet fravær erstattes ikke.


6. semester

Type undervisning

Regel

Spesielle merknader

Seminarer og kurs

20 % regel

Fraværsregistering.

Voksen- og barneklinikk

15 % regel

Fraværsregistrering.

Klinikk kjeveortopedi

Obligatorisk

Fraværsregistrering. Tapt klinikk grunnet fravær erstattes ikke.

Hospitering ved Avd. for pedodonti  - poliklinikk

15 % regel

Fraværsregistrering. Fravær utløser innlevering av erstatningsoppgave.

Forberedende seminarer til bacheloroppgaven

20 % regel

Fraværsregistrering. Tapt læringsutbytte grunnet fravær erstattes ikke.

 

Publisert 6. mai 2013 16:03 - Sist endret 17. des. 2019 10:41