Velg det som trigger deg!

Martin valgte TIK for å studere bruken av teknologi i samfunnet. Hans tips er å velge programmet som trigger akkurat deg.

Martin Gulseth synes det er spennende å studere innovasjonsprosessen fra idè til ferdig produkt. Foto: privat.

Hvorfor søkte du på TIK?

Jeg søkte dette masterprogrammet fordi jeg ønsket et kritisk men samtidig konstruktivt blikk på bruken av teknologi i samfunnet.

Hvilken bachelorgrad har du, og har du fått nytte av den på TIK?

Jeg har bachelorgrad i sosialantropologi fra NTNU. Derfra tok jeg med meg stor personlig lærdom i hvordan man kan gjøre samfunnsvitenskapelige studier. Sosialantropologiens sammenligning av kultur og samfunn har også vært svært overførbar til TIKs sammenligning av teknologi og samfunn.

Hva er det mest interessante du har lært på TIK?

Det har vært veldig spennende å lære om hvordan firmaer, organisasjoner og stater kan legge til rette for nyskapning og innovasjon. Prosessen fra ide til endelig produkt eller tjeneste kan være lang og vanskelig å analysere, men svært interessant og ikke minst viktig. Det er kanskje spesielt viktig med tanke på det offentlig uttalte ønsket og behovet for ny næringsvirksomhet i dagens Norge.

Hva skriver du masteroppgave om?

Jeg skriver om innovasjonsprosesser på norske sykehus. Her fokuserer jeg på tidlig innovasjonsfase av medisinske teknologier - Den ferdige oppgaven kan du lese her!

Hva slags jobb ønsker du deg etter endte studier?

Jeg vil arbeide med globale utfordringer i et internasjonalt miljø. Etter masteren ønsker jeg først og fremst en jobb som lar meg praktisere den genererte kunnskapen in real life. Jeg tror kunnskapen fra TIK om hvordan å generere, organisere og utføre nyskapning er til stor nytte uansett sektor eller arbeidssted. 

Hva er ditt råd til studenter som vurderer å søke opptak?

Søk! Hvis du ikke søker kommer du i hvert fall ikke inn. Så bør du selvfølgelig vurdere om studiets innhold er noe som trigger akkurat deg. Hvis du sitter med mange ubesvarte spørsmål kan du gjerne ta turen opp i 5 etasje i Eilert Sundts hus for en prat.

Publisert 6. apr. 2016 14:28 - Sist endret 16. mars 2017 10:24