Rådgiver i Regnskogfondet

Andrea er rådgiver for Nullavskogingsprogrammet i Regnskogfondet

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg skal ærlig innrømme at det var litt flaks. Det var en venninne fra studiet som skulle på utveksling, og hun anbefalte meg til avdelingsleder som vikar for henne mens hun var borte. Dette var en 50% stilling ved siden av studiet. Det ble mye til tider, men det gir også en annen energi å kunne gjøre litt andre ting i hverdagen og.

Hva tror du var de viktigste faktorene til at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror noe av det viktigste jeg gjorde var å tørre og spørre om forlengelse etter at vikarperioden var over. Selv om jeg ikke fikk forlengelsen fikk jeg vist interesse for å jobbe videre i organisasjonen, noe som førte til at de ringte meg et halvt år senere da de på nytt trengte vikar. 

Andre faktorer er at jeg kan vise til et engasjement som strekker seg over flere arenaer, med vidt forskjellige arbeidsoppgaver, og jeg sier fort ja til ting. Jeg var aktiv i Programutvalget på studiet, bl.a som studieturkoordinator, fadderkoordinator og leder. I tillegg var jeg med i den internasjonale studentorganisasjonen AIESEC, og jeg dro på utveksling til Nord-Thailand. Med andre ord kunne jeg vise til evner og erfaringer gjennom arbeid i store og små grupper og det å kaste seg ut i ukjent farvann. 

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg har ansvar for palmeoljeguiden vår, en oversikt over produkter som inneholder palmeolje. Dette innebærer bl.a oppdatering av lister gjennom kontakt med næringsliv og å besvare henvendelser fra publikum.

I tillegg jobber jeg mye med problemstillinger tilknyttet soya og soyaproduksjon, spesielt i Brasil. Det går mye tid til rapportlesing, samarbeid med andre miljø- og menneskerettighetsorganisasjoner, dialog med næringsliv og arbeid tilknyttet utvikling av kampanjer. I fjor høst fokuserte vi mye på lakseoppdrettsbransjen da bransjen er en viktig importør av brasiliansk soya til Norge. Nå i høst fokuserer vi mer på produksjon av svinekjøtt i Danmark.

I tillegg har jeg drevet med undersøkelse av palmeoljebasert biodrivstoff på det norske markedet. Dette førte til at vi klaget inn St1, som eier alle Shell-stasjonene i Norge, til Klagenemnda for miljøinformasjon da St1 ikke ville svare på om biodrivstoffet deres inneholdt palmeolje. Der fikk vi medhold, og DET var gøy!

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå jobber jeg mest med soya og vi planlegger en kampanje i Danmark utover høsten. Dagene består typisk av rapportlesing, gjerne om diverse funn av selskaper som opererer i regnskogområder. I tillegg bruker jeg tid på gjennomgang av stoff fra granskere vi har på bakken, for å se hva vi trenger at de ser videre på. Jeg følger store lasteskip «in real time» via databaser på nettet, for å se hvilken soya som ender opp i Danmark. Mest sannsynlig blir det også en epost eller telefon til danske bedrifter som driver med dyrefôr og griseoppdrett, om hvilken soyatype de benytter seg av. Jeg leser også oppdateringer av arbeidet med utallige sertifiseringsordninger. 

Hvordan bruker du utdanningen din i jobben din?

Det aller viktigste jeg har med meg fra utviklingsstudier er evnen til å se helheten, og at det ikke er hensiktsmessig kun å se en problemstilling fra én vinkel, men å inkludere flere aspekter i tilnærmingen. Dessuten er det noe med det å kunne trekke seg tilbake for å se hele bildet, og ikke bare den ene sirkelen man selv står i. Jeg fikk god trening i å kommunisere og praktisere dette på studiet, og det har vært spesielt nyttig i situasjoner der jeg må argumentere og overbevise næringslivet.

Videre er fokus på lokal kontekst viktig, anerkjennelsen av de store, dominerende teoriene som har vært og er, i tillegg til treningen til å bearbeide store mengder med informasjon og samtidig se den opp mot og i sammenheng med annen informasjon.

Da jeg stadig er innom vanskelige problemstillinger tilknyttet menneskerettigheter, kommunisering av problemer og utfordringer knyttet til klimaendringer, økonomiske strukturer og geopolitikk, er bakgrunn i utviklingsstudier en viktig ballast.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Mitt tips er å skumme igjennom lista over studentorganisasjoner og se om du finner noe du er interessert i der. Dra på et informasjonsmøte og hør på hva de har å si. Husk; det ikke være FN-studentene eller Amnesty bare fordi du er på UTV. Deltakelse i studentorganisasjoner kan vise mye mer enn faglig interesse, som engasjement, organiseringsevner, initiativ, arbeidskapasitet og sosiale evner.

Publisert 6. aug. 2019 13:20 - Sist endret 4. feb. 2020 12:33