Hva kan du jobbe med?

Bildet kan inneholde: hvitkrage-arbeider, dress, herre, mann, business.

Per jobber som Strategy Officer i ESA

Andrea er rådgiver for Nullavskogingsprogrammet i Regnskogfondet

Anna jobber i en ruspolitisk organisasjon, Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR).

Adrian jobber i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Mathias jobber for tankesmien Agenda.

Iselin jobber med internasjonalt samfunnsansvar og utviklingssamarbeid

Martine er aspirant.

Beathe jobber for SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

Sunniva jobber i AUF

Jord Nylenna er studiekonsulent for sosiologi.

Astrid jobber i AUF.

Kine jobber med musikk og ungdom.

Elise Luhr Dietrichson var praktikant ved UN Women i København. 

Eia jobber i Bydel Sagene.

Ida jobber ved ambassaden i Dhaka.