Hva kan du jobbe med?

Mathias Slettholm er rådgiver i tankesmien Agenda, med fokus på internasjonale og utviklingsspørsmål.

Iselin Shaw of Tordarroch er rådgiver i Norges Fotballforbund, med ansvar for internasjonalt samfunnsansvar og utviklingssamarbeid

Martine Melgård er aspirant i Utenriksdepartementet

Beathe Øgård er leder av SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

Sunniva Bjerkaas er internasjonal rådgiver i AUF

Jord Nylenna er studiekonsulent for sosiologi.

Astrid Willa Eide Hoem var politisk rådgiver i AUF

Kine Lundervold er prosjektkoordinator for JM Norway, i samarbeid med Fredskorpset.

Elise Luhr Dietrichson var praktikant ved UN Women i København. 

Eia Elena Skjønsberg jobber som prosjektkoordinator i Bydel Sagene.

Christoffer B. Claussen jobber som forskningsassistent gjennom sitt eget firma. Han er nå involvert i et prosjekt om bistand som utføres av Norsk Institutt for By- og Regionforskning.

Ida Dingsør har en bachelorgrad i utviklingsstudier og er nå praktikant ved en ambassade. Erfaring fra frivillig arbeid og utenlandsopphold var viktig for ansettelsen.

Med en master om nasjonaliseringen av naturgass i Bolivia fikk Hege Bakke Sørreime ”drømmejobben” i Norad. Nå satser Hege på ren energi.

Anja Meland Rød og Katrine Sivertsen trodde ikke at virkeligheten stemte med de tunge teoriene som de pugget på utviklingsstudier. Men i jobben i Vennskap Nord/Sør har teoriene kommet godt med.