Politisk rådgiver

Astrid jobber i AUF.

Foto: Eilif Swensen

Hvordan fikk du din jobb i AUF, og hva har vært dine viktigste oppgaver som politisk rådgiver?

Jeg fikk jobben etter at jeg ble tipset om å søke på den. Mine viktigste arbeidsoppgaver var å være politisk rådgiver med ansvar for arbeids og utdanningsfeltet. Jeg hadde ansvar for å følge opp politikken vår innenfor arbeid, utdanning, bolig og skatt - i tillegg til det fagligpolitiske samarbeidet mellom LO og AUF. Dette gjøres i tett samarbeid med AUFs tillitsvalgte i sentralstyret, og man skal hele tiden sørge for gjennomslag for AUFs politikk. Viktige arbeidsoppgaver var utadrettet kommunikasjon både på tradisjonelle medier og sosiale medier. I tillegg hadde jeg en del organisatoriske oppgaver, som ansvaret for programmet på AUF sine sommerleire.

 

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Den viktigste faktoren var at jeg hadde engasjert meg i AUF i mange år og kjente organisasjonen godt. Før jeg ble ansatt hadde jeg vært leder i AUF i Møre og Romsdal. Jeg har også tidligere hatt verv både i AUF og i Arbeiderpartiet.

 

Hvordan brukte du utdanningen fra utviklingsstudier i jobben din?

En av de nyttigste tingene jeg har fått lære på utviklingsstudier og som jeg fikk mye bruk for i jobben, var å kunne se hvilke teorier som dannet grunnlaget for politikken man utarbeider. Man får bedre og grundigere oversikt etter å ha vært gjennom nyliberalisme, moderniseringsteori og andre teorier med ulike synsvinkler.

 

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Engasjer deg! Studiene er svært viktige, men det å engasjere seg i noe er både viktig for samfunnet rundt oss og for ens egen framtid som jobbsøker. Jeg ville ikke vært erfaringen fra frivillige verv foruten. Enten det er i en politisk organisasjon eller et annet type engasjement, så sitter man igjen med verdifull erfaring det er bruk for senere i livet.
 

Publisert 8. feb. 2017 12:38 - Sist endret 7. feb. 2020 16:33