Studiestart på ditt studieprogram

Velkommen til studiestart på UiO! Se tid og sted for oppstart og hva som skjer i studiestart på ditt studieprogram.

Studieprogram

Allmenn litteraturvitenskap (årsenhet)
Antikkens kultur (årsenhet)

Arkeologi og konservering (bachelor)

Asia og Midtøsten-studier (bachelor)

Studieretninger:

Biovitenskap (bachelor)
Elektronikk, informatikk og teknologi (bachelor)
Engelsk (årsenhet)

Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap (bachelor)

Europeiske språk (bachelor)

Studieretninger:

Farmasi (master - fem år)

Filosofi (bachelor)

Filosofi (årsenhet)
Filosofi, politikk og økonomi (bachelor)
Fransk (årsenhet)
Fysikk og astronomi (bachelor)
Geofysikk og klima (bachelor)
Geologi og geografi (bachelor)
Helseledelse og helseøkonomi (bachelor)
Historie (bachelor)
Historie (årsenhet)

Honours-programmet (bachelor)

Idéhistorie (bachelor)
Idéhistorie (årsenhet)
Informatikk (årsenhet)
Informatikk: design, bruk, interaksjon (bachelor)
Informatikk: digital økonomi og ledelse (bachelor)
Informatikk: programmering og systemarkitektur (bachelor)
Informatikk: robotikk og og intelligente systemer (bachelor)
Informatikk: språkteknologi (bachelor)
Internasjonale studier (bachelor)
Italiensk (årsenhet)
Kjemi og biokjemi (bachelor)
Klart språk (bachelor)
Klassiske språk (bachelor)
Klinisk ernæring (master - fem år)
Kriminologi (bachelor)
Kriminologi (årsenhet)
Kristendom og islam (årsenhet)
Kultur og kommunikasjon (bachelor)
Kulturhistorie (bachelor)
Kunsthistorie og visuelle studier (bachelor)
Kunsthistorie og visuelle studier (årsenhet)

Lektorprogrammet (master - fem år)

Lingvistikk (bachelor)
Matematikk med informatikk (bachelor)
Matematikk og økonomi (bachelor)
Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi (bachelor)
Medier og kommunikasjon (bachelor)
Medier og kommunikasjon (årsenhet)
Medisin (profesjonsstudium)
Musikkvitenskap (bachelor)
Nordisk, særlig norsk språk og litteratur (årsenhet)

Nordiske studier (bachelor)

Studieretninger:

Norsk som andrespråk (årsenhet)
Odontologi (master - fem år)
Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor)
Pedagogikk (bachelor)
Psykologi (bachelor)
Psykologi (profesjonsstudium)
Psykologi (årsenhet) 
Realfag (årsenhet)
Religion og samfunn (bachelor)
Religionsvitenskap (bachelor)
Religionsvitenskap (årsenhet)
Rettsvitenskap (master - fem år)
Samfunnsgeografi (bachelor)
Samfunnsøkonomi (bachelor)
Samfunnsøkonomi (årsenhet)
Samfunnsøkonomisk analyse (master - fem år)
Sosialantropologi (bachelor)
Sosiologi (bachelor)
Sosiologi (årsenhet)
Spansk (årsenhet)
Spesialpedagogikk (bachelor)
Statsvitenskap (bachelor)
Statsvitenskap (årsenhet)
Tannpleie (bachelor)
Teologi (bachelor)
Teologi (profesjonsstudium)
Tverrfaglige kjønnsstudier (bachelor)
Tverrfaglige kjønnsstudier (årsenhet)
Tysk (årsenhet)
Utviklingsstudier (bachelor)
Øst-Europa-studier (årsenhet)

Masterstudent?

Hvis du skal begynne på et to-årig masterprogram, kan du ta kontakt med programmet ditt for å få informasjon om arrangement ved studiestart.

Masterprogrammer ved UiO

Publisert 25. juni 2020 09:38 - Sist endret 11. juli 2022 13:26