Studiestart på ditt studieprogram

Velkommen til studiestart på UiO! Se tid og sted for oppmøte første dag og hva som skjer i studiestart på ditt studium. Du får tildelt en fadder og faddergruppe første dag.

Studieprogram
Allmenn litteraturvitenskap (årsenhet)
Antikkens kultur (årsenhet)

Arkeologi og konservering (bachelor)

Asia og Midtøsten-studier (bachelor)

Studieretninger:

Biovitenskap (bachelor)
Elektronikk, informatikk og teknologi (bachelor)
Engelsk (årsenhet)

Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap (bachelor)

Europeiske språk (bachelor)

Studieretninger:

Farmasi (master - fem år)

Filosofi (bachelor)

Filosofi (årsenhet)
Fransk (årsenhet)
Fysikk og astronomi (bachelor)
Geofysikk og klima (bachelor)
Geologi og geografi (bachelor)
Helseledelse og helseøkonomi (bachelor)
Historie (bachelor)
Historie (årsenhet)

Honours-programmet (bachelor)

Idéhistorie (bachelor)
Idéhistorie (årsenhet)
Informatikk (årsenhet)
Informatikk: design, bruk, interaksjon (bachelor)
Informatikk: digital økonomi og ledelse (bachelor)
Informatikk: programmering og systemarkitektur (bachelor)
Informatikk: robotikk og og intelligente systemer (bachelor)
Informatikk: språkteknologi (bachelor)
Internasjonale studier (bachelor)
Italiensk (årsenhet)
Kjemi og biokjemi (bachelor)
Klart språk (bachelor)
Klassiske språk (bachelor)
Klinisk ernæring (master - fem år)
Kriminologi (bachelor)
Kristendom og islam (årsenhet)
Kultur og kommunikasjon (bachelor)
Kulturhistorie (bachelor)
Kunsthistorie og visuelle studier (bachelor)
Kunsthistorie og visuelle studier (årsenhet)

Lektorprogrammet (master - fem år)

Studieretninger:

Lingvistikk (bachelor)
Matematikk med informatikk (bachelor)
Matematikk og økonomi (bachelor)
Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi (bachelor)
Medievitenskap (bachelor)
Medievitenskap (årsenhet)
Medisin (profesjonsstudium)
Musikkvitenskap (bachelor)
Nordisk, særlig norsk språk og litteratur (årsenhet)

Nordiske studier (bachelor)

Studieretninger:

Norsk som andrespråk (årsenhet)
Odontologi (master - fem år)
Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor)
Pedagogikk (bachelor)
Psykologi (bachelor)
Psykologi (profesjonsstudium)
Psykologi (årsenhet) - se studiestart for psykologi bachelor
Realfag (årsenhet)
Religion og samfunn (bachelor)
Religionsvitenskap (bachelor)
Religionsvitenskap (årsenhet)
Rettsvitenskap (master - fem år)
Samfunnsgeografi (bachelor)
Samfunnsøkonomi (bachelor)
Samfunnsøkonomi (årsenhet) - se studiestart for samfunnsøkonomi bachelor
Samfunnsøkonomisk analyse (master - fem år)  - se studiestart for samfunnsøkonomi bachelor
Sosialantropologi (bachelor)
Sosiologi (bachelor)
Sosiologi (årsenhet) - se studiestart for sosiologi bachelor
Spansk (årsenhet)
Spesialpedagogikk (bachelor)
Statsvitenskap (bachelor)
Statsvitenskap (årsenhet) - se studiestart for statsvitenskap bachelor
Tannpleie (bachelor)
Teologi (profesjonsstudium)
Teologi (årsenhet)
Tverrfaglige kjønnsstudier (bachelor)
Tverrfaglige kjønnsstudier (årsenhet)
Tysk (årsenhet)
Utviklingsstudier (bachelor)

Masterstudent?

Hvis du skal begynne på et to-årig masterprogram, kan du ta kontakt med ditt program for å få informasjon om arrangement ved studiestart.

Masterprogrammer ved UiO

Publisert 21. juni 2017 13:20 - Sist endret 8. aug. 2019 12:32