Utvekslingsavtale mellom Keio University og Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Keio University ligger i Tokyo og er et av Japans største og beste universiteter. Det er faktisk også landets første private, høyere utdanningsinstitusjon, og universitetets historie starter med en "school for Dutch studies" i 1858 i datidens Edo (dagens Tokyo).

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder primært for masterstudenter i japansk. Studenter som ønsker å studere japansk ved å ta JAP3110 - Japansk 5 og JAP3120 - Japansk 6, kan også søke, men opptak forutsetter at utvekslingsplassene ikke er tatt i bruk av masterstudenter.

 

Vi gjør oppmerksom på at Keio University er et svært prestisjefylt universitet, som kun tar opp studenter med svært gode karakterer.

Språk

Engelsk og japansk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Masterstudenter må ta minimum 4 subjects (8 credits). Studenter som tar Japansk 5 og 6 må velge Japanese Language Program (JLP) og må ta 7-8 subjects per semester, eller 14-16 subjects per år. Se Programs for Exchange Students at Keio University for mer informasjon. 

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemesteret varer fra midten av september til slutten av januar.

Vårsemesteret varer fra slutten av mars til slutten av juli/begynnelsen av august.

Hva koster det?

Utvekslingsstudenter ved Keio University betaler ikke skolepenger.

Visum

Studentvisum utstedes hos Den japanske ambassaden i Oslo. 

Når du blir bedt om å oppgi "Guarantor or reference in Japan" og "Inviter in Japan", så tilsvarer dette universitetet i Japan. Kontaktopplysningene til universitetet vil du finne i opptakspapirene dine.

Det tar ca. 1 uke for norske statsborgere å få visum, og en del lengre tid dersom man ikke er norsk statsborger. Sørg for å få visum i god tid før avreise.

De japanske universitetene søker Det japanske immigrasjonskontoret om Certificate of Eligibility (CoE) på studentenes vegne. Denne attesten må legges ved visumsøknaden til den japanske ambassaden. Attesten blir sendt til instituttet og må hentes personlig hos studiekonsulenten. Du vil motta en e-post fra studiekonsulenten når ditt CoE har ankommet (vanligvis ca. en måned før avreise).

Slik søker du

Masterstudenter søker direkte opptak til universitetet i Japan etter samråd med veileder. Da gjelder Keios søknadsfrist. 

 

Studenter som reiser ut på Japansk 5 og Japansk 6 må først søke til instituttet ved å fylle ut dette nettskjema.

Søknadsfristen er 10. januar (for utreise påfølgende høstsemester) og 1. september (for utreise påfølgende vårsemester). Keio har tidlig søknadsfrist, og UiO-studenter må derfor søke til instituttet tidligere enn ordinært.

Informasjon om opptakskrav, søknadsprosedyren og frister finnes på informasjonssiden for Japansk 5 og 6.

 

Interesserte søkere må begrunne hvorfor de vil studere ved Keio og legge ved et motivasjonsbrev. Vær oppmerksom på at du må ha gode karakterer for å kunne søke deg til Keio.

Om universitetet

Land

Japan

By

Tokyo

Nettside

http://www.keio.ac.jp/index-en.html


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Institutt for kulturstudier og orientalske språk