Utvekslingsavtale mellom Keio University og Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Keio University ligger i Tokyo og er et av Japans største og beste universiteter. Det er faktisk også landets første private, høyere utdanningsinstitusjon, og universitetets historie starter med en "school for Dutch studies" i 1858 i datidens Edo (dagens Tokyo).

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder primært for masterstudenter i japansk.

Studenter som ønsker å studere japansk et ekstra år ved å ta Japansk 5 og 6, kan også søke, men et evt. opptak forutsetter da at utvekslingsplassene ikke er tatt i bruk av masterstudenter.

Instituttet har 2 utvekslingsplasser per år, evt. 4 semesterplasser.

Vi gjør oppmerksom på at Keio University er et svært prestisjefylt universitet, som kun tar opp studenter med svært gode karakterer.

Språk

Engelsk og japansk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Programs for Exchange Students at Keio University.

Studenter som tar Japansk 5 og 6, må velge Japanese Language Program (JLP) og må ta 7-8 subjects per semester., eller 14-16 per år.

Masterstudenter (som er tatt opp på Research program) må ta minimum 4 subjects (8 credits).

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemesteret varer fra midten av september til slutten av januar. Vårsemesteret varer fra slutten av mars til slutten av juli/begynnelsen av august.

Hva koster det?

Utvekslingsstudenter ved Keio University betaler ikke skolepenger.

Visum

Studentene må søke studentvisum til Japan. Keio University utsteder Certificate of Eligibility, som studentene må legge ved visumsøknaden til den japanske ambassaden.

Slik søker du

Kontakt IKOS direkte. For studenter som skal reise på Japansk 5 og 6, fyll ut eget nettskjema.

Søknadsfrist: 1. februar (for utreise om høsten) og 1. september (for utreise om våren). Keio har spesielt tidlig søknadsfrist, og fristen for UiO-studenter er derfor tidligere enn ordinært.

Interesserte søkere må begrunne hvorfor de vil studere ved Keio og legge ved et motivasjonsbrev. Vær oppmerksom på at du må ha gode karakterer for å kunne søke deg til Keio.

Om universitetet

Land

Japan

By

Tokyo

Nettside

http://www.keio.ac.jp/index-en.html


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Institutt for kulturstudier og orientalske språk