Utvekslingsavtale mellom Ewha Womans University og Det humanistiske fakultet

Dette universitetet var det første som tilbød utdanning for kvinner i Korea - det er mulig for menn å reise på utveksling til dette universitetet, men det er ikke mulig for menn å ta en grad her! Universitetet har et eget Asian Center for Women's Studies og et forskningssenter for musikk. De er sterke på Østasiastudier, taoisme, organisasjonsteori og de er opptatt av hvordan man skal definere humanistisk forskning i det 21. århundre.

Hvem kan søke?

Alle programstudenter ved UiO kan søke forutsatt at studiene kan inngå i graden ved ditt fakultet.
Studenter fra UiO kan ta ett eller to semestre ved Ewha som del av programmet sitt.
Alle søkere må ha et karaktersnitt på C eller bedre. Det er fire semesterplasser, og erfaringsmessig får alle kvalifiserte søkere plass.

Sommerskole:
Det er også mulig å reise på Ewha University sin sommerskole i juni og juli. Universitetet i Oslo har gratisplasser også her.
Hvis du har lyst å bli nominert til sommerskolen må du sende også søke om opptak til studier i utlandet gjennom Søknadsweb innen 15. februar.

Ewha International Summer Semester: brosjyre 2016 (pdf)

Språk

Engelsk, koreansk

Minimumskravet i engelsk for UiO-studenter er karakteren "4" fra videregående skole. Har du ikke dette kan du dokumentere engelskkunnskapene ved hjelp av en engelsktest (IELTS eller TOEFL).

Det er mulig å følge undervisning på engelsk hele semesteret. Selv om du ikke skal studere koreansk språk anbefaler Ewha University likevel et språkkurs i forkant av oppholdet. Lånekassen tilbyr også støtte til valgfritt språkkurs i Korea (gjelder ikke dersom du er i gang med et språkstudium i samme språk)..

Ewha tilbyr språkkurs av ulik varighet og omfang ved sitt språksenter . Full fordypning (30 studiepoeng/et fullt semester) i koreansk språk er mulig, men Ewha krever skolepenger (støttes av Lånekassen) for intensive språkkurs som går over hele semesteret.

Hvilke emner kan jeg ta?

Se Ewha University sin oversikt over kurs som undervises på engelsk

Studenter kan ta International Exchange and Study Abroad Courses som undervises på engelsk, koreanske språkkurs (6 credits), kurs som gis på engelsk ved Graduate School of International Studies og Department of International Studies. Studenter med kvalifikasjoner i koreansk språk vil også få tillatelse til å ta ordinære universitetskurs på koreansk.

Et språkkurs på 6 credits (12 studiepoeng) tilbys gratis for alle utvekslingsstudenter. Fulltids språkstudier er dessverre ikke tilgjengelig. Studenter som ønsker å ta 30 eller 60 studiepoeng i koreansk språk bes vurdere Hankuk University of Foreign Studies.

Godkjenning i graden:
Du må ta kurs som tilsammen teller 15 credits per semester ved Ewha Womans University for å få godkjent et fullt semester (30 studiepoeng) i graden ved UiO.

Hvor lenge varer semesteret?

Vårsemester: Mars til slutten av juni
Høstsemester: September til midten av desember

Hva koster det?

Ingen skoleavgift for utvekslingsstudenter (tuition waiver programme) på sommerskole og semesteropphold. Vær oppmerksom på at sommerskolen har både valgfrie og obligatoriske utflukter som del av programmet. Disse utfluktene må studentene selv betale.

Bolig

Utvekslingsstudenter få bolig i "International House".
Se mer om bolig

Visum

Du trenger studentvisum til Korea.

Se Republikken Koreas Ambassade i Oslo sine visumsider der du kan se hva slags visum du trenger (basert på om oppholdet er på under eller over 90 dager).
Du kan ikke søke studentvisum før du har fått opptaksbrev fra det koreanske universitetet du søker deg til.

Annet

Se Ewha University nettsider - praktiske detaljer ligger under fanen "Campus Life".

Ewhas brosjyre for utvekslingsstudenter (pdf)

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Dokumentasjon som skal lastes opp på SøknadsWeb:
- Informasjon om hvordan du tilfredsstiller språkkravet
- Motivasjonsbrev (pdf) på engelsk.
 
 

Om universitetet

Land

Sør-Korea

By

Seoul

Nettside

http://www.ewha.ac.kr/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Det humanistiske fakultet

Utvekslingsrapporter fra studenter

Det er foreløpig ingen rapporter for denne avtalen. Det kan være rapporter fra dette studiestedet under andre avtaler.

Se alle avtaler med studiestedet

Har du vært på utveksling på dette studiestedet?

Send oss din rapport