Utvekslingsavtaler med Universiteit Gent

Viser 1–6 av 6 avtaler
Avtaleeier Nivå Type
Avdeling for ernæringsvitenskap (Master) (Erasmus+) Master Erasmus+
Det juridiske fakultet (Profesjonsstudium) (Erasmus+) Profesjonsstudium Erasmus+
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Bachelor, Master og Ph.d.) (Erasmus+) Bachelor, Master og Ph.d. Erasmus+
Institutt for kulturstudier og orientalske språk (Bachelor) (Erasmus+) Bachelor Erasmus+
Institutt for lingvistiske og nordiske studier (Bachelor) (Erasmus+) Bachelor Erasmus+
Institutt for musikkvitenskap (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+