Utvekslingsavtale mellom Katholieke Universiteit Leuven og Institutt for statsvitenskap

Hvem kan søke?

Studenter på masterprogrammet i statsvitenskap har fortrinn til plassene, men studenter på bachelorprogrammet i statsvitenskap, internasjonale studier og offentlig administrasjon og ledelse, samt andre studenter som ønsker å ta statsvitenskap som frie emner oppfordres også til å søke. Søkere må ha avlagt minst 60 studiepoeng ved utreise. Det er plass til to studenter i ett semester, eller én student i et år.

Språk

Universitetet har mange engelskspråklige emner på begge nivå, og en trenger ikke å kunne tysk, flamsk eller fransk for å utveksle til Leuven.

Se her for info.

Hvilke emner kan jeg ta?

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet i Leuven dekker 4 disipliner: antropologi, statsvitenskap, kommunikasjon og sosiologi. Utvekslingsstudenter kan vegle emner fra alle de 4 fagdisiplinene. Alle studenter får plass på emnene de ønsker. Utvekslingsstudenter må ta minst to av sine emner ved det samfunnsvitenskapelig fakultetet. I tillegg kan de velge emner ved andre fakultet (maksimum 2 emner pr fakultet). Katholieke Universiteit Leuven benytter ECTS studiepoeng slik som UiO, dvs. at 30 ECTS credits er lik 30 studiepoeng ved UiO.

Engelske emner undervist i statsvitenskap

Engelske emner som er undervist ved andre fakultet

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemesteret: Slutten av september - begynnelsen av februar. Vårsemesteret: Begynnelsen av februar - begynnelsen av juli.

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Universitetet hjelper til med å finne bolig. Mer informasjon finner du på universitetets nettside

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Belgia

By

Leuven

Nettside

http://www.kuleuven.ac.be/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Institutt for statsvitenskap